Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Wiadomoci Prawicy
13-06-2018

W rod 13 czerwca 2018 r. Prawica Rzeczypospolitej zaprezentowaa w Sejmie RP projekt nowelizacji Prawa o zgromadzeniach. Jego celem jest zapewnienie naleytej ochrony prawnej kocioom i zwizkom wyznaniowym,... [ poka  cao ]


09-05-2018

9 maja br. na Cmentarzu Wojskowym na Powzkach w Warszawie przedstawiciele Prawicy Rzeczypospolitej, tradycyjnie zoyli kwiaty na symbolicznym grobie wicepremiera Rzdu RP Jana Stanisawa Jankowskiego.... [ poka  cao ]


04-04-2018

Konferencja ycie ze Skutkami Aborcji: stan obecny i perspektywy odbya si w Sejmie 4 kwietnia 2018 roku w sali G14. Wsporganizatorami konferencji byli: Fundacja SOS Obrony Pocztego ycia, Fundacja... [ poka  cao ]


02-04-2018

"Chrystus prawdziwie zmartwychwsta Alleluja! Jemu chwaa i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja!" (Antyfona z Niedzieli Zmartwychwstania Paskiego) Z okazji wit Zmartwychwstania Paskiego... [ poka  cao ]


19-03-2018

Przed Narodowym Dniem ycia – apel o uchwalenie ustawy „Zatrzymaj aborcj!” (owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej) Prawica Rzeczypospolitej wzywa do niezwocznego uchwalenia obywatelskiego... [ poka  cao ]


24-02-2018

Odpowied na dzisiejszy atak lidera PO na walut narodow moe by tylko jedna: nie dyskusja o terminie jej likwidacji, ale potwierdzenie jej trwaej nienaruszalnoci. PO chce euro w Polsce, PiS za kilka... [ poka  cao ]


14-02-2018

Warszawa, 14 lutego RP 2018 „W obronie suwerennoci i demokracji” Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej Prawica Rzeczypospolitej wyraa zdecydowany sprzeciw wobec uruchomienia... [ poka  cao ]


16-01-2018

Warszawa, 16 stycznia RP 2018 Czas na ochron ycia. Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej Prawica Rzeczypospolitej z zadowoleniem przyja rezultaty zeszotygodniowych gosowa Sejmu RP, w ktrych... [ poka  cao ]


24-12-2017

Z okazji Boego Narodzenia skadamy yczenia wszelkich ask od rodzcego si Zbawiciela, przeycia caej radoci tego bogosawionego czasu i pomylnoci w Nowym Roku. Jednoczenie pragniemy podzikowa... [ poka  cao ]


08-12-2017

Po pierwsze – jednoznacznoci, jasnoci zasad spoecznych, ktrymi si bdzie kierowa. Rzd powinien publicznie, na forum narodowym i midzynarodowym, zadeklarowa, e kieruje si zasadami cywilizacji... [ poka  cao ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Wiadomoci prawicy


Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]