Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-06-2018
Zaprezentowalimy midzynarodow Konwencj Praw Rodziny

W pitek 15 czerwca 2018 r. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie zaprezentowano projekt midzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, powstaej z inicjatywy prezesa i europosa Prawicy Rzeczypospolitej, Marka Jurka. Tekst przygotowali prawnicy z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

– Jestem przekonany, e prezentujemy dzisiaj bardzo wany projekt dokumentu, ktry chcielibymy, eby jak najszybciej sta si oficjalnym stanowiskiem Rzeczpospolitej, dlatego e Polska musi mie jasny, klarowny przekaz na forum midzynarodowym, wyraajcy wartoci, ktrych bronimy i zasady adu spoecznego, ktre uwaamy za gwarantujce wolno, dobro wsplne, wszystkie dobra spoeczne, ktre Polska chce chroni w swoim yciu – podkreli Marek Jurek i zapowiedzia, e do koca tego miesica z projektem zostan zapoznani przedstawiciele wadz RP. Inicjatorzy Konwencji chcieliby na temat tej inicjatywy rozmawia m. in. z premierem Morawieckim czy wicepremier Szydo.

W konferencji wzili udzia: Marek Jurek (prezes i europose Prawicy Rzeczypospolitej), Lidia Sankowska-Grabczuk (Narodowa Rada Chrzecijaskiego Kongresu Spoecznego), dr Tymoteusz Zych (Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris) i Karina Walinowicz (Konfederacja Kobiet RP).

Konwencja Praw Rodziny powstaa z inicjatywy Posa do Parlamentu Europejskiego, Prezesa Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka i przygotowana przez ekspertw Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest pierwszym na wiecie aktem prawa midzynarodowego, ktra kompleksowo ujmuje prawa rodzin, w tym prawa rodzicw, maonkw oraz ich dzieci. Rozwizania przyjte w Konwencji stanowi odpowied na wspczesne problemy i zagroenia, z ktrymi od wielu lat zmagaj si liczne rodziny. Chodzi przede wszystkim o dyskryminacj maestw i rodzin wielodzietnych, nasilajc si propagand przedstawiajca rodziny jako rda patologii i przemocy, kwestionowanie prawa rodzicw do wychowania dzieci zgodnie z wasnymi przekonaniami, wykorzystywanie instytucji publicznych do indoktrynacji ideologicznej maoletnich, promowanie patologicznych form wspycia spoecznego takich jak zwizki homoseksualne, eskalacja ideologii gender zacierajcej naturalne rnice midzy pciami, brak szacunku dla godnoci ludzi na najwczeniejszym etapie ich ycia czy utrwalanie si mentalnoci przeciwnej poczciu nowego ycia.

Wicej informacji o Konwencji na portalu konwencjarodziny.pl.

Nagranie z konferencji.

Wypowied Marka Jurka po konferencji.

Zdjcie z konferencji prasowej


Zdjcie z konferencji prasowejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]