Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
20-06-2018
UCHWAŁA RADY NACZELNEJ PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ w sprawie wyborów powszechnych w celu pogłębienia wpływu obywateli na władze publiczne

1. Prawica Rzeczypospolitej opowiada się za zwiększeniem wpływu obywateli na wybór wszystkich rodzajów władzy publicznej w drodze powszechnych i wolnych wyborów, tak aby zachować nadrzędność społeczeństwa nad państwem. W administracji publicznej wybory są istotną cechą, która oddziela samorząd terytorialny od struktur podległych władzy centralnej i od nich zależnych. Wybory powszechne są także podstawowym wyznacznikiem, który pozwala określić, w jakim stopniu dane państwo jest organizacją samorządną i demokratyczną.

2. W Rzeczypospolitej Polskiej wybory powszechne są w najszerszym zakresie stosowane w przypadku władzy ustawodawczej oraz na poziomie samorządu terytorialnego a w najmniejszym zakresie w przypadku władzy sądowej. Niezależność niektórych struktur władzy publicznej od obywateli uznajemy za wyłom od zasady pochodzenia władzy zwierzchniej od narodu zapisanej w art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W celu pogłębienia wpływu obywateli naszego kraju na władze publiczne Prawica Rzeczypospolitej zamierza wspierać poszerzenie katalogu organów władzy publicznej wybieranych w drodze powszechnych, wolnych i równych wyborów.

4. Na poziomie samorządu terytorialnego chcemy poddać debacie publicznej wprowadzenie wyborów bezpośrednich starostów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wójtów i burmistrzów.

5. W okresie ogromnych kontrowersji wokół reformy sądownictwa Prawica Rzeczypospolitej popiera utrzymanie wyraźnego rozdziału pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jednak nie akceptujemy istnienia jakiejkolwiek władzy, na którą naród nie ma bezpośredniego i realnego wpływu. Chcemy dążyć do wprowadzenia wyborów powszechnych sędziów i prokuratorów. Wybory takie powinny być obwarowane wysokim cenzusem wieku oraz obowiązkiem wykazania się wieloletnim stażem pracy, czyli kryteriami, które najskuteczniej gwarantują zachowanie wysokiego poziomu wiedzy i doświadczenia życiowego. Chcemy, aby władza sądowa miała swe źródło bezpośrednio w społeczeństwie, a nie była wyłaniana poprzez scentralizowane szkolenia oraz skomplikowane procedury selekcji na szczeblu centralnym. Wówczas osoby zaufania publicznego, jakimi są sędziowie i prokuratorzy, będą wybierani spośród osób cieszących się powszechnym uznaniem, wieloletnią praktyką i bogatym doświadczeniem.

6. W celu zwiększenia zaufania społeczeństwa do służb mundurowych Prawica Rzeczypospolitej będzie dążyć do poddania debacie publicznej także wprowadzenie wyborów powszechnych komendantów policji najniższego szczebla.

7. Uważamy, że obecny stan zależności wielu funkcjonariuszy publicznych od władzy centralnej lub przełożonych przy braku bezpośredniej kontroli obywatelskiej, nie skłania do traktowania urzędu jako służby dla społeczeństwa, ale może niekiedy zmuszać do podejmowania działań i wykonywania swej pracy pod dyktando zwierzchników. Zmiana trybu powoływania na wiele stanowisk publicznych z scentralizowanego, odgórnego mianowania na wolne wybory przez społeczność lokalną będzie sprzyjać ustawicznej pracy funkcjonariuszy publicznych przede wszystkim na rzecz mieszkańców własnego miasta, gminy, czy powiatu.

8. Tam, gdzie nie ma wyborów powszechnych na stanowiska publiczne, tam trudno mówić o pełnej wolności narodu i jego nadrzędności nad państwem, dlatego Prawica Rzeczypospolitej będzie zmierzać do głębokiej reformy struktur państwowych i samorządowych, tak aby władza zwierzchnia należała do narodu w sposób bezpośredni i rzeczywisty.

Załączniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]