Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
25-06-2018
Rezolucja uczestników Zjazdu Chłopskiego w Wierzchosławicach

REZOLUCJA
Wierzchosławice, 17 czerwca 2018r.

Uczestnicy Zjazdu Chłopskiego w Wierzchosławicach, rodzinnej miejscowości Premiera Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa, w 100-tną rocznicę odzyskania państwowości (umownie nazwaną niepodległością) przez Naród Polski, deklarują ścisłą współpracę zgromadzonych stronnictw i organizacji.

Obecnie najważniejszym zadaniem wszystkich Polaków jest upodmiotowienie Narodu i Państwa Polskiego, zarówno w Europie, jak i w świecie. Obywatele Polski potrzebują reprezentacji na wszystkich szczeblach władzy, która realnie będzie bronić ich interesów oraz konsekwentnie będzie budować ład społeczny, odwołując się do tradycji patriotycznych i narodowych, t.j.prawdy, sprawiedliwości i piękna. Należy podjąć trud wypracowania i wprowadzenia w życie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w której będzie jasno wyrażone odwołanie oraz przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej Narodu Polskiego.

Wszyscy uczestnicy Zjazdu Chłopskiego w Wierzchosławicach uważają, że należy ukonstytuować prawodawstwo, które chronić będzie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Uczestnicy Zjazdu domagają się również uchwalenia ustaw gwarantujących suwerenny rozwój gospodarki, rolnictwa, edukacji i nauki polskiej. Należy zagwarantować prawną ochronę rolnym gospodarstwom rodzinnym oraz wprowadzić realny zakaz wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom. Uczestnicy Zjazdu Chłopskiego stwierdzają również, że upodmiotowienie gospodarki polskiej, ochrona prawna rodziny oraz zapewnienie własności prywatnej jest gwarantem stabilności, niezależności i bezpieczeństwa wszystkich obywateli Polski.

Wszyscy uczestnicy Zjazdu Chłopskiego zwracają się do obecnych parlamentarzystów o uchwalenie ustawy gwarantującej nadrzędność prawa polskiego nad prawem Unii Europejskiej.

Apelujemy, również do władz Rzeczpospolitej Polskiej o rehabilitację Premiera Wincentego Witosa i pozostałych Posłów skazanych w procesie brzeskim, którzy do tej pory nie zostali uniewinnieni.

Podpisali:
- Leszek Murzyn, Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo - Chrześcijańskie "Ojcowizna",
- Wieńczysław Nowacki, Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP,
- Piotr Boroń, Prawica Rzeczpospolitej,
- Jan Piwowarski, Komitet Obrony Polskiej Ziemi "Placówka",
- Zdzisław Podkański, Stronnictwo "Piast",
- Janina Piekarz, Komitet Obrony Cukrowni i Polskiej Ziemi,
- Tadeusz Nowak, Wspólnota Nowosądecka,
- Stanisław Szota, Polskie Rodziny Razem,
- Janusz Rusak, "Solidarność" Nauczycielska,
- Władysław Motyka, Związek Podhalan,
- Grzegorz Przybyło, Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]