Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
01-12-2018
UCHWAŁA RADY NACZELNEJ PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ o kluczowych wyzwaniach stojących przed Polską

Warszawa, 1 grudnia RP 2018

UCHWAŁA
RADY NACZELNEJ PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ
o kluczowych wyzwaniach stojących przed Polską

1.Prawica Rzeczypospolitej konsekwentnie stoi na stanowisku, że należy stwarzać właściwe warunki dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości i rynku pracy oraz dobre perspektywy dla Polaków, a nie uzupełniać braki wywołane złą polityką poprzez tanią siłę roboczą z zagranicy. Tymczasem, wbrew wcześniejszym deklaracjom o sprzeciwie wobec polityki migracyjnej Unii Europejskiej, obecna władza realizuje program proimigracyjny, otwierając polski rynek pracy już nie tylko na obywateli Ukrainy, ale też z krajów muzułmańskich. Polska, otwierając się na imigrację ekonomiczną, zaczyna podążać tą samą zgubną drogą, którą 40-50 lat temu przebyły kraje Europy Zachodniej. Efekty tych działań w tamtych państwach wszyscy mają okazję teraz zaobserwować.

2.Potrzebne są dalsze działania w zakresie wzmocnienia polityki demograficznej państwa. Ich fundamentem powinno być wsparcie dla rodzin rozwojowych - tych z co najmniej trójką dzieci, dlatego Prawica Rzeczypospolitej złożyła w Sejmie projekt programu 1000+ na trzecie i każde następne dziecko (będzie to kosztować 2,6 mld zł rocznie - podczas, gdy 500+ na pierwsze dzieci co roku pochłania 11 mld zł z budżetu państwa). Wprowadzenie tej koncepcji powinno się przyczynić do dalszego wzrostu urodzeń trzecich i następnych dzieci w rodzinach. Dzięki temu zmniejszy się kryzys demograficzny. Z zadowoleniem witamy zapowiedź rządu, wprowadzenia najniższej emerytury dla matek z czwórką dzieci. Uważamy, że równocześnie należy wprowadzić także średnią krajową emeryturę dla matek wychowujących pięcioro dzieci. Tego typu rozwiązania postulujemy od lat, choćby podczas Konwencji Gospodarczej Prawicy Rzeczypospolitej w Radomiu 16 kwietnia 2011 roku.

3.Władze Rzeczypospolitej powinny niezwłocznie wypowiedzieć Konwencję Stambulską. Ta umowa tylko w nazwie dotyczy zwalczania przemocy, którą przecież potępia i zwalcza ustawodawstwo wszystkich demokratycznych państw. Konwencja Stambulska to konwencja genderowa, zakładająca użycie władzy i przymusu w walce ze „stereotypowymi rolami mężczyzny i kobiety”. Powinna ona zostać wypowiedziana tym bardziej, że jej intencje zupełnie odsłoniła ratyfikacyjna rezolucja Parlamentu Europejskiego, która (w punktach 3-4) wzywa wszystkie państwa (więc również Polskę) do legalizacji tzw. aborcji i uznaje ochronę życia dzieci nienarodzonych za „formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt”. Warto też zauważyć, że ratyfikacja konwencji przez Unię Europejską wyposaża ją w nowe elementy nadzoru nad państwami, gdyż – jako strona konwencji – będzie mogła się do niej odwoływać „egzaminując” państwa z wykonywania jej dyspozycji. A jak ekstremalne wnioski może wyciągnąć kierownictwo Unii z założeń genderowych – pokazał atak na prawo kobiet do wcześniejszego odpoczynku emerytalnego. Jutro – w oparciu o konwencję – Unia może zacząć ingerować w edukację, którą art. 14 konwencji zobowiązuje do propagowania „niestereotypowych ról społeczno-kulturowych”. Najpierw należy wypowiedzieć konwencję. To prosta decyzja w sytuacji, gdy rząd ma absolutną większość w Sejmie i partie, które go tworzą, były już jej przeciwne w czasie ratyfikacji krajowej. Równocześnie należy podjąć działania pozytywne. Od dawna apelujemy o zaproponowanie przez Rzeczpospolitą zawarcia Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. W pierwszej kolejności z tymi państwami Europy środkowej, które nie ratyfikowały Konwencji Stambulskiej. Chcemy, żeby Konwencja Praw Rodziny jak najszybciej stała się oficjalnym stanowiskiem Rzeczpospolitej. Polska musi mieć jasny, klarowny przekaz na forum międzynarodowym, wyrażający wartości, których bronimy i zasady ładu społecznego, które uważamy za gwarantujące wolność, dobro wspólne, wszystkie dobra społeczne, które Polska chce chronić w swoim życiu.

4.Zdecydowanie sprzeciwiamy się powracającym co jakiś czas pomysłom stworzenia armii europejskiej i wywiadu europejskiego. Są one pochodną idei Państwa Europa, narzędzia do destrukcji narodowych suwerenności i paraliżowania inicjatywy politycznej poszczególnych krajów naszego kontynentu. Założenie, że Unia będzie lepsza, jeżeli dostanie więcej władzy, nie ma żadnych podstaw. Naszą polityką europejską powinna rządzić prosta zasada: tyle wspólnych instytucji i kompetencji, ile wspólnych wartości i interesów.

5.Polska debata publiczna jest skoncentrowana na walce zwalczających się central partyjnych, tymczasem minione wybory samorządowe pokazały, że niezależnie od wzajemnie napędzającego się duopolu PO-PiS, istnieje duża grupa osób wspierających niezależnych (od tego duopolu) kandydatów. PiS i PO to partie, które bezwzględnie walczą ze sobą o władzę, ale jednocześnie w wielu sprawach się zgadzały: od Traktatu Lizbońskiego, po np. wspólne głosowanie za nieprocedowaniem projektu "Zatrzymaj aborcję". Dlatego Prawica Rzeczypospolitej będzie uczestniczyć w budowaniu niezależnej prawicy zajmującej się zasadniczymi postulatami dobra wspólnego narodu a nie obserwowaniem czy uczestniczeniem w wyniszczającej nasz naród wzajemnej walce największych central partyjnych.

W imieniu Rady Naczelnej Prawicy Rzeczypospolitej –


(-) Krzysztof Kawęcki (-) Lech Łuczyński
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej Sekretarz Generalny Prawicy

Załączniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]