ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnxpqrstuvwyz{Root Entry FuX@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 WordDocument Oh+'0 $< P \ h tPeBnomocnictwoLech AuczyDskiNormalpawel2@r:@@d[Microsoft Office Word ՜.+,D՜.+,` ks %5 (\dlKSOProductBuildVer1045-10.2.0.58710TableoYData P26KSKSi44]q84 ,` $ :W1 $ h] l "RU  Warszawa, 1 grudnia RP 2018 UCHWAAA RADY NACZELNEJ PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ o kluczowych wyzwaniach stojcych przed Polsk Prawica Rzeczypospolitej konsekwentnie stoi na stanowisku, |e nale|y stwarza wBa[ciwe warunki dla rozwoju polskiej przedsibiorczo[ci i rynku pracy oraz dobre perspektywy dla Polakw, a nie uzupeBnia braki wywoBane zB polityk poprzez tani siB robocz z zagranicy. Tymczasem, wbrew wcze[niejszym deklaracjom o sprzeciwie wobec polityki migracyjnej Unii Europejskiej, obecna wBadza realizuje program proimigracyjny, otwierajc polski rynek pracy ju| nie tylko na obywateli Ukrainy, ale te| z krajw muzuBmaDskich. Polska, otwierajc si na imigracj ekonomiczn, zaczyna pod|a t sam zgubn drog, ktr 40-50 lat temu przebyBy kraje Europy Zachodniej. Efekty tych dziaBaD w tamtych paDstwach wszyscy maj okazj teraz zaobserwowa. Potrzebne s dalsze dziaBania w zakresie wzmocnienia polityki demograficznej paDstwa. Ich fundamentem powinno by wsparcie dla rodzin rozwojowych - tych z co najmniej trjk dzieci, dlatego Prawica Rzeczypospolitej zBo|yBa w Sejmie projekt programu 1000+ na trzecie i ka|de nastpne dziecko (bdzie to kosztowa 2,6 mld zB rocznie - podczas, gdy 500+ na pierwsze dzieci co roku pochBania 11 mld zB z bud|etu paDstwa). Wprowadzenie tej koncepcji powinno si przyczyni do dalszego wzrostu urodzeD trzecich i nastpnych dzieci w rodzinach. Dziki temu zmniejszy si kryzys demograficzny. Z zadowoleniem witamy zapowiedz rzdu, wprowadzenia najni|szej emerytury dla matek z czwrk dzieci. Uwa|amy, |e rwnocze[nie nale|y wprowadzi tak|e [redni krajow emerytur dla matek wychowujcych picioro dzieci. Tego typu rozwizania postulujemy od lat, choby podczas Konwencji Gospodarczej Prawicy Rzeczypospolitej w Radomiu 16 kwietnia 2011 roku. WBadze Rzeczypospolitej powinny niezwBocznie wypowiedzie Konwencj Stambulsk. Ta umowa tylko w nazwie dotyczy zwalczania przemocy, ktr przecie| potpia i zwalcza ustawodawstwo wszystkich demokratycznych paDstw. Konwencja Stambulska to konwencja genderowa, zakBadajca u|ycie wBadzy i przymusu w walce ze stereotypowymi rolami m|czyzny i kobiety . Powinna ona zosta wypowiedziana tym bardziej, |e jej intencje zupeBnie odsBoniBa ratyfikacyjna rezolucja Parlamentu Europejskiego, ktra (w punktach 3-4) wzywa wszystkie paDstwa (wic rwnie| Polsk) do legalizacji tzw. aborcji i uznaje ochron |ycia dzieci nienarodzonych za form przemocy wobec kobiet i dziewczt . Warto te| zauwa|y, |e ratyfikacja konwencji przez Uni Europejsk wyposa|a j w nowe elementy nadzoru nad paDstwami, gdy| jako strona konwencji bdzie mogBa si do niej odwoBywa egzaminujc paDstwa z wykonywania jej dyspozycji. A jak ekstremalne wnioski mo|e wycign kierownictwo Unii z zaBo|eD genderowych pokazaB atak na prawo kobiet do wcze[niejszego odpoczynku emerytalnego. Jutro w oparciu o konwencj Unia mo|e zacz ingerowa w edukacj, ktr art. 14 konwencji zobowizuje do propagowania niestereotypowych rl spoBeczno-kulturowych . Najpierw nale|y wypowiedzie konwencj. To prosta decyzja w sytuacji, gdy rzd ma absolutn wikszo[ w Sejmie i partie, ktre go tworz, byBy ju| jej przeciwne w czasie ratyfikacji krajowej. Rwnocze[nie nale|y podj dziaBania pozytywne. Od dawna apelujemy o zaproponowanie przez Rzeczpospolit zawarcia Midzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. W pierwszej kolejno[ci z tymi paDstwami Europy [rodkowej, ktre nie ratyfikowaBy Konwencji Stambulskiej. Chcemy, |eby Konwencja Praw Rodziny jak najszybciej staBa si oficjalnym stanowiskiem Rzeczpospolitej. Polska musi mie jasny, klarowny przekaz na forum midzynarodowym, wyra|ajcy warto[ci, ktrych bronimy i zasady Badu spoBecznego, ktre uwa|amy za gwarantujce wolno[, dobro wsplne, wszystkie dobra spoBeczne, ktre Polska chce chroni w swoim |yciu. Zdecydowanie sprzeciwiamy si powracajcym co jaki[ czas pomysBom stworzenia armii europejskiej i wywiadu europejskiego. S one pochodn idei PaDstwa Europa, narzdzia do destrukcji narodowych suwerenno[ci i parali|owania inicjatywy politycznej poszczeglnych krajw naszego kontynentu. ZaBo|enie, |e Unia bdzie lepsza, je|eli dostanie wicej wBadzy, nie ma |adnych podstaw. Nasz polityk europejsk powinna rzdzi prosta zasada: tyle wsplnych instytucji i kompetencji, ile wsplnych warto[ci i interesw. Polska debata publiczna jest skoncentrowana na walce zwalczajcych si central partyjnych, tymczasem minione wybory samorzdowe pokazaBy, |e niezale|nie od wzajemnie napdzajcego si duopolu PO-PiS, istnieje du|a grupa osb wspierajcych niezale|nych (od tego duopolu) kandydatw. PiS i PO to partie, ktre bezwzgldnie walcz ze sob o wBadz, ale jednocze[nie w wielu sprawach si zgadzaBy: od Traktatu LizboDskiego, po np. wsplne gBosowanie za nieprocedowaniem projektu "Zatrzymaj aborcj". Dlatego Prawica Rzeczypospolitej bdzie uczestniczy w budowaniu niezale|nej prawicy zajmujcej si zasadniczymi postulatami dobra wsplnego narodu a nie obserwowaniem czy uczestniczeniem w wyniszczajcej nasz nard wzajemnej walce najwikszych central partyjnych. W imieniu Rady Naczelnej Prawicy Rzeczypospolitej (-) Krzysztof Kawcki (-) Lech AuczyDski Prezes Prawicy Rzeczypospolitej Sekretarz Generalny Prawicy Krajowe Biuro Prawicy Rzeczypospolitej ul. Wsplna 61/105, 00-687 Warszawa HYPERLINK "http://www.prawicarzeczypospolitej.org" www.prawicarzeczypospolitej.org Kontakt: Mail: HYPERLINK "mailto:biuro@prawicarzeczypospolitej.org" biuro@prawicarzeczypospolitej.org tel.: 535 00 55 66 fax: 22 424 77 22 Prawica Rzeczypospolitej PKO Bank Polski WPIS: EwP 266 HYPERLINK "mailto:biuro@prawicarzeczypospolitej.org" ul. Kolbego 14/17 Nr rachunku: 72 1440 1101 0000 0000 0802 0148 NIP: 951-222-70-88 02-781 Warszawa W tytule wpBaty nale|y poda PESEL osoby wpBacajcej REGON: 141035503 (8:<JL . H N d f ŻwqgaWQKE CJaJ * CJaJ * CJaJ *CJaJ *mHsH CJaJ *CJaJ *mHsH CJaJ *CJaJ *mHsH CJaJ *CJaJ *mHsH CJaJ *CJaJ *mHsH CJaJ *CJaJ *mHsHCJaJ *mHsHCJaJ *mHsH CJaJ * CJaJ * CJaJ * CJaJ *CJaJCJaJCJaJCJaJmHsHCJaJCJaJ0B6< "*","R#X#&&&&'***~,,.ɿ{uke_YSKE CJaJ *CJo(aJ * CJaJ * CJaJ * CJaJ * CJaJ *CJaJ *mHsH CJaJ * CJaJ * CJaJ * CJaJ *CJaJ *mHsH CJaJ *CJaJ *mHsH CJaJ * CJaJ * CJaJ * CJaJ *CJaJ *mHsH CJaJ *CJaJ *mHsH CJaJ *CJaJ *mHsH CJaJ *CJaJ *mHsH CJaJ *..000 0p0r0t0v000000011V1X1Z1\1^1`1b111111b2d22Ŀtqnkhda]X0JCJUCJCJCJUCJCJCJCJCJmHsHnHtHUCJCJaJCJaJCJaJCJaJCJaJCJaJCJaJCJaJCJaJCJaJCJaJCJaJCJaJCJaJCJaJCJaJCJaJCJaJ CJaJ * CJaJ *CJo(aJ *mHsHCJaJ *mHsH 22222222222<3>33333333333442444N4P4R4444ž|spmjgda]ZVSCJUCJCJCJUCJCJCJCJCJCJCJaJmH sH CJ mHsH CJmHsH CJmHsH CJmHsH CJmHsH CJmHsH CJmHsHCJU0JCJmHsHUCJ CJmHsHCJU CJmHsH CJmHsH CJmHsHCJ aJ mHsH CJmHsH CJmHsHCJ CJCJU 444L5N5r5t5556 6*60626CJaJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJU :<L "&&*y & Fa$$^r`r a$$^r`r & Fa$$^r`r ^r`r & Fa$$^r`r & Fa$$^r`ra$$xxa$$xxa$$xxa$$d`da$$**0 0r0t0v00X1Z1\1^1`111z p#a$$` & p#a$$` & p#a$$` p#a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$ & Fa$$C$^r`r a$$^r`r1222222333P4yma p# & p# & p#&dP & p# & p# & p# & p#&dP & p#a$$&dP` & p#a$$&dP` & P4t5,6.60626a$$ p# & p# &-. A!#"R$%1hFb}9ҢWJFIF``C  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((O" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ۍkN"Ӯ/ Xv̹Fz)6QrtRu ((((((((((((((((((#64QU¼6I#WNxWvۍ3VPQI\ijBm-zJ/WTOw| .e+d<quFp?Vz=Q횏OTP]w4TSjů3\ uH*veZ+ʹ?R=zY [0ֽ g)a' {Y2ܞ(o<m ZK$;I?>s T٩q9+.dxN?S>q/g%08}Pۯ^]i:__KQ֩OQ~晪;2{ğ7uFcbؓ@zZ>Ws+to; =fr\ר{/-ѠꖗDGQS~$4٢*QEQEQEU{llq9I'f|M%WѮix!nۜҕT).In}ERմ=BDFáVήeW1CmZM6Q9;D?9M&ݐ=NLӵT=E?֥wjƵ; w=ڒ+kߥ?ᦼ>_TQs.Q^ߴ߄U۰פ|9q{iFc7ܾTJ$4(SSMnX,4I??_noa$`ìLV*[]H9)k1W-SxKISCIⰏ{wM&ݐMr{V"(#Hޱ٩؞d{ Mj+ ?h,rv khΝ'Z/_* #+/ڃ`]z-9>G]ik~}*KAsT]QXQEQESY)f ($4/AJ(th [mlH'׽iJDR[fX^ )𦗬RrFȭچQE ( ( vOU >s_OWg?ykA2>9gA}'x澃G $V׋k|G6$#ѿ c*)! +yCnG\T~=?/xk˂Q/we"OO $P}- z7vS3䱹>' \^ǠQHzRQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQExYoHV$p)֨>8|_iowq$qwp +)UUcs9EşaòүߙkACގWѝQ\EPEP~~-z4wy9y. G_ש~,U8px;O^ZkS9ϱdk.}L/L.IޫW$i[-p RyW*$Z(=? WwHC)#"IIݝ;QHm"?#ǘy? j䦼&߃#)qjEL`"|ZkMg3 pOWSV$6QȄxwG[ZmL60c~Ǐ >;7'Hǻsq_~Wu|X׮G 9s5ΦÏ \x:~l?12J|7_zx:ԳЬR '#2}Y^'xOf⋘yr~lH }'KU\d8F%&aVz^i_^ J6񳋋FsWʽ:9E,~z|Z}ykΗ0o2.9GJ+?N,kZ3s9u <{GaiN;x~7 YZy3}ּS8wuY?bGî]Y)򧡤"r+xbb"FB=h#3R5ھu!ܮan2zW/;_#=U~j}]^ &E=Ն |1MG.Aeƀ?5HIKtg(٫yEQ@Q@gBx?;|w89?*(rkܿkm=M֚Bl`fo`W׭ 0ϩcz.-\8M}5_ M/'=}+?C PH9J(HGxcd2b8.X/~'>,s^\)qkƜw⎝yה=a>\T~E|m~#LP^<'[<s~)g߷g d}"3gcrlN޷4{E `+Җ<(((((((((((((((?hlj1T+g߉b5cSsg˻@?"BͿ 7mEZ$;tU=+JݤŢT&TP0p5_u(_>#D& G})AٝM WacKNjma;+~@`H*FA~_*e,\B~iM=*(Sƚ^𞯫F;Y&`hN_wjawwv_]~$%mNq期mxoOM&?1#0»߻39>N)gX nl|ݢn(@|k&&_1v?M|k O>W>.כiUWZ?H3_Z+QEp|R|#V!}r(>'xɤz1~ҿŞ.I'EƻOJ8g{׍PY1%'@OB IݟI~ȞKjپdg/=U'~zbY#WF?=6QEAEP^G߅mƖEy#&B8 rGA^E8ɭP5p)QEV|C<'W8i :'8vt ZK˟{tOZQ|yqwk\J^{˱I.洹6x `pA`||KԮݧi 'lSW?jauHj8Ya>Ԛ=U=.<:_ ˉ7_h `O&##zD$Ya\dc󥉧vgTQEyEPEP_0~՟63_Og?y >'=}+?C ( ((89J(|[Ğ)5=_Ax#O4M8 c?F?9&iCc|W, BAR<;ҌWO 4qCvo,[[@d__@'|Fc2/8xGXܓu(,He<AVQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEy#(a~#)Q~ק] [կ>[th%!Q\Uɩ11֣NSkKsڨ/`ҵ;{d,k6+mZ9 ЬtxXc6?8sG R] sH|)?276BM| =:z*qU\#mXQEh|j7ŸAU5W k:T׭0{%._:5)m_º_hitc.T bA+*yT2*3IXڹxÞi^؁ +WºĿjVĚ)+Y'GF9,I?Rj#fc~8|bNӣ{=ܱaџWֿtY|E " y z}W?gq:֠`C[*JxxzI?>oH4Ir. }B@cEH*(P0םVcTQEd0(#Śݷ5 8SԜƿ:KP_%ۀ?0+o "N𥤟"NO\HtGEG!d) kk }^%(! q'k8|jÝ[NE#E%N@ycJUyRn~| ^3.$Ŷh< $cꤏW2b`pAW RD֬uK&qi2̇:狉]*++:4 ;Vm표px*5|5[Y %=Q^5t&ռ2qr8[? RXcO A,n];0Kjܟ?~ivPmbz*]N4ќ5m袊4 (>c7w_*h߶zxG](^H{G~ţ*?tC5|OC5qb!|hj̶~]8\ 󯦫"fiQc^ 'ςH cWcmC|T=?"?W7hd?D((((((wcqyw"ooK#EU'Ozu11*Xkbx*- L^jU χdzQQuuf) jO1uY›Vo2?^J\~.Xe*Xڅ%H*H#EzwD~$^r1;lW%8#~hý2YĂ|$F]|o$#Wf,uG "6 (((+ڳFkG#QEyaEPkӾ x/AeyD T2g T$~u'Cs5 BDdN?nes27f~_?7H߳$jG?uW;[/k6hdoC^M+:y2sQU+mv -{d`2H~@H+?HAEPQ+<&ڬ.=Wþ!ʾn6\0~xsIZ´rl6+[Z]+d`A ? :%ḳ^x;_@x_Ajm|mgWe`(((((((((((Ͼ?O{ kN> ZWM˺6>Yi~w2Aべ>׮xaOZ<2*M(Mj|[o4xFI\,k22ixO{_Z\Q;2V{QU$DƉo:edazƶ謧RsI%QE (>hOq_*?/?:X׭0{ 3BIU C=kTOm#:>%][Ѕ}\xJ sa*o~8+[$ ѣ&(H8 |X|?zlXeQM֯VϑqϱHJFdBXGC_{x\NRws| +оk{q ꧟κqt YQC*O KYNC"$(*yas{v;{xYP2jxiQNY˶T9i`S5t%&| w3񾧬˸؉?E [ڮ928~W#BU Zk?%ƽ:]Hd+;Y/4A_Qb>oG5srac_!UVh);"qGrzMP48r$w6<\xcng6enqw_dWދ[k:EbK[hwV_^~Ȟ2߆n&M>txVw:U7(4+7 308+.RlLܹŸ~bT$DD)BUgIPwnۚoVU8~rH:C斊4>|+Jmm\¼_g7\d s?ckOfVg?~ \gπ&<~(@_>pC?V+߃*oCҵBm#'o㯊Ky|X[Zx1S~77w'uuJK$G~s_ MZv?!`]-ğ .*[Y8x]HAȯVJyEfsT[tN wp$qZU=((((;hQOaO"u.49Avv>+6 ( G#~`?mf?p}x}Q^q$QI.-ʹgS+fY>$u \3k={ោ5Դ-ۀkhPu#̏SW5"ڵWy,п _C•O$wo :ؼWpcs+dc $8q|}+XV6KbpW4|`;X$IUjZ<](((((((((9N> +:}|JOx_WM|^wů >)?ҿBk< <VܟR%aT ((((mfEpD}=j?<.vk^H§{q>qc'ZB+c/ZRq4V/SztYMAG/xc?+ءSF oA SgPӓuc̐z}T}+c",u5Z{#"C|+/jY$ou|goSEpbrKl!+tQErAyu WR,VGndټmKXCxQr}ɯ?kcxn/ } O1;@k毅^Iт ~f?]X(EԑݑI"j2U08GE{'@V( @DG@5qΣVV3X߅ ?X߅ Ѣfw@_1>]7]pZ],JC lQ ž մY "co)TpbkS<3X D]p]A-̶RhkiMYCx*FH55xwoH<y.#O-q$΄ߴ~UTMm)-^U Hn-.gq`:P,VtOj\VK; a+2Ȼs$x_[WҢʒ8_!@ƾ˯%1)eޤRG88??3^^F"|dQE`Q]"^(h/ xp~_֛qu{~ſ?!Em^3 qO])N=-.xhkJ[۩io.{WR7A@d<+"gwc&-3KPD (\((]}}/jIKE;~e?¾h5'W^WW?:޾@oWË+4R@2OI"0+i~a]iu-:>>Iln}q7M{4*G<dټ=s/vٍIcCZxZӎ^đ,g) Vj4$̹nñb8Kla+QEsQE_~#>Ҵo.{qR`Hp?-_H~.-Kh< qS睞gJX(GY2jGyP%bP`Y I=|Ƨƿ&eh;_&bv<%y,, j1op=ϵ|mľ'4{@Zk }<'%;'QGw OWY/[ɴY0/Wn>_Aa? Kt{-2[ZıFRJw@G@Z4T]c~+k?/VC.Uȅ7M_iw˺DZuQJBjl;_4jɈa':2$~5_ZMƅUrǭgb&} U4[-R]ijFGB K y1(Uxat'up*Y#n^GC5|Vۣבs~?(3f)}oW|SgWQI[IX$:+hMbyq閶Ѓs#uЭB,\ԣӔWɿ(((|JUʿg-k/~b=c˶TW{|б{ξT@!VPNiw[?AT'WFEM_ x?~ {Xs[U=>m\Gm$˻S -?ƽ.(I9=/5 RPm6џFS=h>0uc~mvM "gi\uRFp~'rQP0(($I יU|9} M4i;m*'k ?zTNTTړw[x%'XӭnMÂ}@𵸆X6 =AkW 5_g[lb&3'xBRW[i^1?4x2kd:YEL 嗑ϱ(3DAumݴC2d2_|/owo7?<<~ ^YB;YŻWӷOkˌ|Z9k&q>?66Hgޣ\_^aơW@C za?ƽ5&iyZ\ymŴ,tUA?xI^6ܤQ>\Ynʣ!/iz.ߛeU(I?Kep5-_O󇼔)Q%+s>77S~ ,G5:<ڶ%ǘ|fMw%f{).Y9R`qy5~\ VGci^jӊKŷ|&ņʺM= W4}GJuF|U? !gr/ +n sDxNQn;J+~x~ ]3&wl㐓OB>*%fj|EU??6é—Ƽ%񆏣B˔+'l^ҵ/esؐq(9뒦bӠ#ZI^:~N>ݝVv[aE@=WjQE㟵/ynҤH@gquWSRӮnt14N=U󪄹$&~dW'~ϫʘTbf(wWɚuBu-uov֠c}x?~x'G gkGdNMw'$SZQEyEPP:^cS- MK,"SvI1FI#nOíxW46VMZ+Wh!ym$KtN⻎,6X WW޸AjgXm'ץNt#&w'];QAwl, |=ɯb%^6VF |1//QD!xSß<t[K)ٚD#'¹ӅG+ҳG4W|0ύuf=+^M&6o+@T^\R-;)aICe=A8|}bKs7u5:` B*V't)EHo4yCHIa;B+_ցi$d.bG_:Ǎ4f$S_R=p9z1N3qqƏ x7q隣 5ۅz+WeH#Wo+E$&ĭ#ZēE.mf =M|-O69=<{87Q⻣&jZlCRֽ㬮cx+IŬ#̑ʐ@'ЋNgY>&"mOZ!pXw'Ҽύ|yj²-X,$tUdz~~ us7_}q2O)RM$[G_><(dϗk ??dk;;s\]IvF8,ĀH?e' ٮZX>|I.ӼrI҆S5)SpRH'{}K_4x{7Ūed2m1 {xzCT4kfW2`9?JeM[;QP1(ָ/1~ƽst,BCcvs:Wxxn'lV#НۏkXRrմ~i|Zԥ."2G JdwW^Ss g(?Z9B8EGŦyׂۢqOxI&EJ#@W+֫Qqvf+ڳFkG#QEybz^/.I!h(((((((((((((((((((((((((iZńZvrc|3 tlt-I!-MFo@(wkQE((箼˽XZ.\Hn^LCg#({QE(((((((}3TMgx,b[J?+4_jitO k:2(`LzqnN9:Aɻ&&i'!_Mϼd3[:w|30:v;H~x|yQd|.~WkDB c`<ֵ)UyOcՕB({R^YٯYHmTLsreDm:+|wƲ6`tJPL_|rdz^D(;HO`*FQEQEQEQEWa8YkN[h:?r ?hhھwpvȲo>7d2v+1|Vۣב}?_0~՟63\><>(8 ٟJbלkqWQKk yn.cK |oLw*0~ )׾xS:':.4s#Ǔ]C /z_Gx&|O8٣az/~nko+E#)kWd(%1il-QZEPEPEPEPEPEPEP1_^xS.!,V['>qé8k翉v|c&-P`t < ˜gu_bO%oɁhQj-WF>'"ZnY ]vsosb!*FGp5=vWn%I8}Fݟ,kgǍ&£%n}U ?s:7/Z%&T྅_>0xxOH/X cКʕh(rZu>6;4B!rnssb}2LmhmYcu8!ȯ j~ҵ20ncvPMF&ӎp5袊,(((IzZ*R徵I嚶 +Ps@(F`,@U^k۫z?ΥI|l6ϣE(((((((*#q82@Ha QK@Q@FX=Imi/֋' E5\eXzuQER1 2j_٣{us&@ TTk4OdF05%QEQLy?S}Ė9>B > ( (b*͵X QE~{qKo^'%P0@5/f.}u_l1 TߟkҮpF1~k7~$6i=,yJ\N e%pҨ˙uco:M$4<' 88ESn%-jUMinu]f[[]$pIVVEfnweٛ3^ h5V QoMtSJZ4h^4}}xyw,GCHGn{߅+xf[|6ˏ˷Տ&-vBaxEQEQEQEQEQEQEQEQEQE'j;"GyEw$?T5'_?< q@_Rxwti2KknV*f\%4Q6ӵ?mt߆IiSys6=8?IOGhZ1Le#(:[]l7}KSd#X>A#aG $EJI?NQbd+Y<-ir֖O̚4wߕuo3?zUeQnx/u_~LZVBG rUOTོƗ uk^@Mt>ٯ,|]w˩;ZUؼX@e`۽u=*nX(qɾME$|F8I(Y7-1} &8$gWߴ?E<(>.cTRJgltm1 H={&qsKGd{mxkzK&% ppOsŏ1ei6l`1&+4>[DzUV~WFVG_>DW߿"[ !>;㿎ڍ橭Oxf'iR?1I?]y_7drDNDQ:澪k+< h[#[ndxBG٤EvI\;8QN$_qsƗĵ/gt͏~e..췂iXx5NEn-BQfYWĿx7V9Dʈ}pU%ބDWWgxfh_kĢK XCmE9'^?+noxV񞪻>ę$ADž}k]8r a1'.+}g =p~G"ԟM&;($ztl4ፓ]N1'Wd׼Ki%vn`3g5 N䉕Դ>'Go xA\5:' zWѬCfz'RAʹ}q6mVub+[X(vbUhOs_x_ M% Jw+ 9'H?uNkKRqvgߵ,/5ˁmw` kеJ FԮ{H^yOox>#u'-qu!r3`8l=Q슔o}ㆡsx^/ӎR_oda[{L_>?/]-ᗇlByp: ߩ]*hhW/|m'9'a#$Cokvz.@S@W=Q[d _jp/VCIYQR%{} f~u3m5҂gLG1Q:!Xee0 q0jKTK^R5+M#L5) H@>S/~i]̛IXm ^O`Ssa+I ]݀~>Óǥq‹NBܬcgwH=1%̢Z?۩IDWچ+5*)=5?uVUZ=2?G_a$4Ug:]S vFϵp ?kŏ&nݤ_lX?}_ ~^o$@ `o.sHԭ52PgK;E"SWkCwrak?g'|A`'wc'ڟk?h?,$Aq$S-vgBWm5CG[z\Y0 t G=+Ow_v׾2 ey}_5Po \J5͇~ةsxZ O[nirN[n85|6zㆾ$)x?)k[(^MGW8zuka_q_@5.Q[B*-OtO:ދ/M~5r8L8?A^OM :31퓜OO_dži+N'9KFj;#3UQIfY>ps|rq!/ʺ/ڿR)Uə?G5?ˬx+Hlf2)9Px5Bu$)kd{ggZ]{T59@f9{dg(|1k /5:2u[w3 CRk9ּ卣`9#(ʲwQ<;ǍWEԭI}B}Cmf/5o4-d,wv.8 ~nI18gJmS,GTvUiiPg|homD4.,3ñǡS7|KQݾWx{Þ {Ooc8P~.x_5+JZKV?A袊 `?mf?jt?|O{\?GEW~QE?|@ J;w3pqq%4wF5¼*+{4'IrtDcZOm>> }]3ERedEih6-g5c\ܞ³)G]3wgYwp%=Ϡ5o.AG_[~~u4؋MXQ'?Z视z7h{x7M)K]-XνþҼ;f-kmcyokfv”aX EVQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE/כJW!?Q=)]Koh6ȻYKy vξA.}lawvFt>~?$=FƸI¼n nȶ< +KX-u}.N!Y.c1JH~z|KׂA%gt~{W״K-SNKiwB:q֝|%B5 S-c~9ՕV'HeYyRmc2;};sҵ+ڻ'g͝odQK$x^xŷӹDQ?\ÿG<8|CCUԓ1+;b~<8&">o4XQ*(`]X+ĈWiui#Xr=5h 6MS'aKI"p} q>i=sp5 Xx;-~,^)i^,![\.yY9]dLΘO ?W5\idr|;}BPM0lחZ5?̸+'$S[4$~F»W& o-Qxܑ@=k3vd~c%܁,ocwl~udQU/)+/>Ԝ_H Vq㔎?ӌ\lxwg;IQ.~ AҼ?$aE'~v?kKkVg/&'F?̓_{<>EEЕDײz~kK;/zW;!cT5 @KE暐^[Cwi5bH&CH~v|H̾񮫢y^M]WhRnϔ2yhO(W]x|#aV?ifLhGWd|OB}- 8?[GOeOhv3}HI T*c۾xM|K듎Lgڊ+Mݚ_*S@rI3xad;9w}$/ CI_/ԓI{X$b8ُ@'j03)|H+5{gפɤ"˵`9ƽPլtᾺ o%- 95Q--,?_Vֺ[/R_YSIԤ{ rl1_~jee%iݬ H7ק_, uv?]:YRJ{Iǧ9`J-lFl"*_K=ؚ_K{WAWEu`&EMbO1kzSU|crq^4)4\̅$Ԯ?S-|OiRiuI1GpBj4R^='+ 7~~5}A_%:G-Oc%A뵰+zˇnᛜ ZT~̰&=)a 濳m|iq#MPaW޵쫤ɨ|] &`J iOcK?E}?~0x}>֗Z޷Q|h: 2r[)sy!+T\?fqZ/Oo~1h` }Zc~5*{>x& ~tE>E~+|51| Ψujt?K5"^3'>Hi+NÿM/!bvZN7Z߲DŽ?W^:l7D1K)?.XFڷM[G*\ T?" h. mօ93#*w|~:xZo񧏄^+i7],|# oƺ+Nl -v JP{W(g~ثq >]}ѿ'_?>-x_5fSEWjY#n^GC5|Vۣבs~?(0(Os@oVl&ؼ/'>nDF曲2z֞z3^JN1?|<ܙl/џ׸h&Y-e "@??SkRZ;*T 9Y~lߣ?~uZ6bH ԟsZsR6>Ob1nenpQEhqQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@y{yf8x(՘Xpsֺo|%ir|[c`;gx>#Էsg 8_,i(JNw|Q}o|9ֳG* (08`}5kNV~—w|{%g%EUA)VR3q}^'N?Wݫi@6e>ֽ7bUs{XL@7\+u:` B+2pѣWV?2tۍ6FA$n`r }s Ar"j(K|?zWd}Gĺ敭[ieqsj>b=4;Xz0݂=v֝*S8Ex\u[e/EWl=Ĝ3Ԓk돉x(uVsʕşB>k Fws M"w݆x_Rɑ(}n[{C*t=H󟀿g}O55u;knOξ5y?>0>-7m6gi,#:[}ím\D pyuh~|)xFL׭ٹ^̍=|كTO ][r/xT-B\ZwG}Z&k+0Ɂ *{xG,.t&K@w\Ǟjvl:avFevZBc%¨,U?1m.4٭o! #W>>ZE$@GA*I{Mo@kݧkp/!Pw_|^3u@o,uiW2qz`iޕ,~est ^ hcċpy _+蟳gg ۫ :#L\袽 6hwڲr..TlCI5:th}WXYR(Գ3M|=[,v#<ՏK.w.xw7fnyƾs_cU?؏j'w9|Mś-4 8s9_`R|ͧ ʴֱg; Is*ğ׉p~!ްo7V\FZǩ|b헁}x.":bp,q:W./7I=ĂVy$bn㗿r\kxboMЮ.#0ic+e?Zjah^ea@k wp4`o?+?2u[N;YZp}(xPm^2/5#t4Np>zUX<1T_o[SĢ 7VbN&Fg (@ W_ }Q/br|ľb_|+u-F1&o Eh¤NqG|\񥧁" Ǎd=S+⏆^ ~ &6D1>{c| Ǎut(7z V |.ڈc$̒7sDjFbimiVnmeg54@é|aᨵM&&5=Q״\Лm]XM?-7V070&0Lmq:E~X^[P^YLLU ד|Qyu:F 1J}]=}\_ mgKLCO&P}W5VP")CRA$$KRxm[[@,7A::׶k>+V5M#FmZ#'u ~xE9mSX'Jy!9hG8;>kU6kZ$XSSO^4?Ow=}Fu شݹ;8`ߴh|}t"`oA.Sxpܗ1ˎ+cr yV&fӹE|i\ؼ5ko2K.=b};LJfϛ}6Ǖgߦ;W]Al~\a>i=ڲ<' Y|_ܒTidG2$.d!2A1^OA\5̶.`p}LQE B .Ta0P;9XX928* |}5[լ9tSn~|ٓVu>*⵳ fKd>5<5xSGLЬ;/%5cߕܤS?i±TFMcKˢ(hAЏ־(S-a)l̬kg}w2ZtHߗx1J}Y{qָ|Bœo0~ ||M6JXjK8XV+5tYO |m~;8:0xun*5@冟Jd8 u)Qn񕄜{⧄}VL}R;Be`!'mӯwC^i<V^V _צW,SKWx'{[M|Dυl#FLC_?kEu^?$~E|Vۣב}?_0~՟63\?:Ҋ׆u^ m[&QO9+Riǚn[ޱ;mMw&y**{t{ׁZZYrne1u?+۴.IKm6kt(Q]0JZCqGN\ϿO'xsۓ;p~nSn4 -tH--`$HB(d|+_RW EVQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEW?ZKºzGkeR~Gzw-QYy0Y4Ip:W_*^O^Tekst podstawowy ZnakCJaJmHsHnHtH_H4 @"4Footer p#4@24Header p#DB@BD Body Texta$$xxCJaJFOF Tytul-moja$$8$7$ CJaJ:.2426 *1P426!"#$G.[x @Times New Roman;[SOSimSun;WingdingsPeBnomocnictwoLech AuczyDskipawel!k#kzrd[ %!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0P)?dX2<++lod*bX^!<#ll& j/ZIP6]SLUdXa[tclRlM/n:q3Z`RIw^byY-Dw|xy_!qVch*Lbn]%# VhJD4=T~>@ERaZ0\c`6#ga_6b;Cc-vJhhhk\ ,R$b}9ҢW/Jz0( * 3 ?b J(  AZ (8. http://www.marekjurek.pl/logo/logo_pelne.jpgObraz 1S`TS`T" tMyXXX@{)9#}]_!n+;Z.u(ojHƾ𯉴XޔӔ: =67(CYLPDLqI8*Msr ,ӻjq9?ƾm3s¿ֽO׋ֺW)&m7Y^V rz(<7Ok~gMnlIͳ`9^{KK^o/V^&Pҵ]W"ll>5J.. (Q@Q@Q@Q@Q@Q@zWߎF[ǿttm[Z-{W:f9w |;fX{{v[BOu!m$ {r= }3ꖺΙ`Q  G jjm./CB( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (9!gY}-o\@ix+\uq& ~p]]|#֠Cpf#\=^àk٭eSc0#9?G%mR2|9+(.Y;ƒW7!fMGZ~ɦBQX 2*m_I\0..@u8[Jbgz{u*^;RttQEq WϟIE兞'y#O+3)s⫟b_uoҽMӭ44ӭA% W( X^(9B(((((((((((((((((((((((((((((((( #-PH=ihF{@Q@@$#-PEPEPEPEPEPEPEPp-PH=h((((((((((((9-QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE