Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-06-2011
Apel Prawicy Rzeczypospolitej o reakcj politykw na propozycje radykalnej lewicy rujnujce ad moralny ycia spoecznego

Przedstawiciele kierownictwa partii rzdzcej (Donald Tusk, Magorzata Kidawa-Boska, Micha Boni) przedstawiaj coraz czciej osabienie moralnej dezaprobaty homoseksualizmu jako wyraz postpu spoecznego, coraz czciej uznaj rwnie kryzys instytucji maestwa za element spoecznego pluralizmu. Wypowiedzi te przygotowuj grunt dla wysuwanych przez radykaln lewic SLD projektw prawnych, podwaajcych spoeczny status maestwa i ad moralny.

Jest to tym bardziej nieodpowiedzialne, e zasadnicz przyczyn kryzysu demograficznego – obok czynnikw materialnych, zwizanych z bardzo nisk realizacj praw rodziny w sferze podatkowej i polityki spoecznej – jest kryzys rodziny, kwestionowanie adu moralnego, na ktrym opiera si maestwo i rodzicielstwo. Wspieranie tych zjawisk, tak samo jak obojtno wiata politycznego, jest dziaaniem na szkod Polski.

Apelujemy wic o mobilizacj, o aktywn obron zasad iwspprac do wszystkich posw deklarujcych przywizanie do zasad chrzecijaskich i szacunek dla prawa natury. Radykalna lewica nie moe dominowa debaty publicznej. W sytuacji zagroenia podstaw ycia spoecznego obrona adu moralnego staje si absolutnym priorytetem. Liczymy na odpowiedzialno przywdcw i sumienia politykw.

(-)Marek Jurek, przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej

(-)Marian Pika, wiceprzewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 2 czerwca RP 2011Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]