Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
26-05-2011
Gazeta Wyborcza: Polaski przyjedzie do Gdyni. Marek Jurek: To skandal

Roman Polaski odbierze osobicie Platynowe Lwy za caoksztat twrczoci na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmw Fabularnych. Poszukiwany przez Interpol reyser poprowadzi w Gdyni take warsztaty dla modych filmowcw. Zaprotestowaa prawica

Polaski bdzie gociem specjalnym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmw Fabularnych w Gdyni, ktry rozpoczyna si ju 6 czerwca. W zwizku z zaproszeniem do Gdyni Polaskiego Marek Jurek i Marian Pika, politycy Prawicy Rzeczypospolitej, apeluj o bojkot Festiwalu Polskich Filmw Fabularnych. Apel skierowany jest "do wadz i instytucji publicznych (w szczeglnoci do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polskiej S.A.)". "Roman Polaski jest cigany przez wymiar sprawiedliwoci Stanw Zjednoczonych za popenienie jednego z najbardziej potpianych spoecznie przestpstw. Wyraamy najgbsze ubolewanie z powodu demonstracji przygotowywanej podczas gdyskiego Festiwalu i mamy nadziej, e nie znajdzie ona jakiegokolwiek (nawet biernego) wsparcia ze strony wadz i instytucji naszego Pastwa" - napisali we wsplnym owiadczeniu Marek Jurek, przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej, oraz jego zastpca Marian Pika.

- Po wydarzeniach w Szwajcarii polskie rodowisko filmowe stano po stronie Romana Polaskiego - opowiada Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. - Nie mam adnych wtpliwoci, e jego dorobek zasuguje na takie wyrnienie jak Platynowe Lwy. I sprawa z jego prywatnego ycia sprzed 30 lat nie powinna mie na to wpywu.


- Przypominam, e mamy w tym roku dwch laureatw Platynowych Lww - zaznacza reyser Andrzej Baraski, ktry na tegorocznym FPFF pokae swj nowy film "Ksistwo". - Tym drugim jest Tadeusz Konwicki, czowiek o nieposzlakowanej opinii. Jeli mgby on odda cho troch swojej "niekaralnoci" Polaskiemu, to nikt nie miaby wtpliwoci co do tej nagrody. A na powanie: fakt, e Roman Polaski ma w Stanach nieuregulowane kwestie prawne, nie powinien mie znaczenia w Gdyni. W pewien sposb ponis on ju kar. Od wielu lat ma ograniczon moliwo poruszania si po wiecie, co na pewno wpyno te negatywnie na jego karier filmowca.

Micha Chaciski, dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmw Fabularnych: - Roman Polaski otrzymuje w Gdyni najwysz nagrod jako niekwestionowany mistrz wiatowego kina - mwi. - adne pozamerytoryczne zagadnienia nie maj na t nagrod wpywu.

Oficjalnie Polaski jest cigle cigany listem goczym i poszukiwany przez Interpol. W Polsce moe jednak czu si bezpiecznie, cho nasz kraj ma podpisan ze Stanami Zjednoczonymi umow o ekstradycji. "Wydanie przez wadze polskie Romana Polaskiego innemu Pastwu jest niemoliwe. Zgodnie z treci art. 604 1 pkt 3 k.p.k. wydanie osoby innemu pastwu jest niedopuszczalne, jeeli nastpio przedawnienie" - napisa jeszcze w lipcu 2010 roku w analizie dr Krzysztof Karsznicki, dyrektor departamentu wsppracy midzynarodowej Prokuratury Generalnej. A przestpstwo, o ktre oskarany jest Polaski, wedug polskiego prawa przedawnia si najpniej po 20 latach.

Polaski pojawia si zreszt w ostatnich latach w Polsce. Jeszcze przed zatrzymaniem w Zurychu, w lipcu 2008 roku, filmowiec odsoni w Sopocie rzeb Pawa Althamera i Jacka Adamasa inspirowan jego etiud "Dwaj ludzie z szaf".

rdo: Gazeta WyborczaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]