Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-05-2011
120 lecie Rerum Novarum

W zwizku ze zbliajca si pitnastego maja rocznic ogoszenia encykliki Rerum Novarum, przedstawiciele Prawicy Rzeczypospolitej z Katowic pragn przypomnie spoeczestwu ten najwaniejszy dokument Katolickiej Nauki Spoecznej. 120 lat temu Ojciec wity Leon XIII przedstawi w Rzymie dokument, ktry zapocztkowa tworzenie ugrupowa chrzecijasko-demokratycznych. Dzi gdy przedstawiciele partii uwaajcych si za chadeckie, id zupenie inna, mona by nawet powiedzie przeciwn, drog, tym bardziej naley przypomnie t encyklik. Rerum Novarum nie wymaga nawet aktualizacji, gdy tezy w niej zawarte idealnie wpisuj si w dzisiejszy krajobraz spoeczny. Zagroenie ze strony tak zwanego liberalnego socjalizmu, ktry neguje wartoci podstawowe czowieka, a nawet jego ycie, jest obecnie nawet groniejsze ni sto dwadziecia lat temu, pomimo dowiadcze i okropiestw dwudziestego wieku.

Przedstawiciele Prawicy Rzeczypospolitej z Katowic pragn zaapelowa nie tylko do mieszkacw naszego regionu, lecz do wszystkich obywateli Polski, by zapoznali si z lektur tego dokumentu Kocioa, bo wbrew temu co mwi lewicowe media, Katolik ma za zadanie by aktywnym spoecznie, a w yciu prywatnym jak i publicznym kierowa si zasadami Nauki Spoecznej Kocioa.


Krzysztof Masny
Penomocnik Okrgowy Katowice
Prawica Rzeczypospolitej
Katowice;13 maj 2011

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]