Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-06-2010
Zapraszamy do wsparcia Kampanii Marka Jurka

Szanowni Pastwo, Drodzy Przyjaciele

Rozpoczynajc kampani nie dysponowalimy rozbudowanym zapleczem! Nie moglimy liczy na wsparcie mediw. Mimo wszystkich przeciwnoci ju osignlimy ogromny sukces. Dziki aktywnej pracy tysicy wolontariuszy zebralimy wier miliona podpisw!

Przed nami kolejny etap stara o gosy wyborcw! Wierz, e z Waszym wsparciem osigniemy sukces w walce o siln Polsk dbajc o dobro wsplne, prawa rodziny a take o przywrcenie w yciu publicznym wartoci i przekona.

Kandydaci partii parlamentarnych maj milionowe dotacje z budetu pastwa, moja kampania moe liczy tylko i wycznie na obywatelskie zaangaowanie. W zwizku z tym prosz o wsparcie moich stara! Kada zotwka przekazana na rzecz Komitetu Wyborczego pomoe w budowaniu bardziej wiarygodnej i efektywnej polityki polskiej.

Obiecuj, e doo wszelkich stara, aby prowadzona przeze mnie kampania bya godna Waszego powicenia i zaangaowania,

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami –

Marek JurekKampani mona wspomc finansowo wpacajc na trzy konta (kada osoba moe wpaci jednoczenie na wszystkie konta)

Wpaty mog by dokonywane jedynie przez osoby fizyczne.Skadki Czonkowskie i zlecenia stae sympatykw Prawicy prosimy wpaca na konto:

Prawica Rzeczypospolitej
ul. Kolbego 14 m.17
02-781 Warszawa

Nordea Bank Polska S.A. Oddzia/POB Warszawa 1 - III POB Ursynw
ul. Wakowicza 1
02-796 Warszawa
Nr rachunku: IBAN: PL 72 1440 1101 0000 0000 0802 0148

W tytule wpaty naley poda PESEL osoby wpacajcej.


Limit wpat w RP 2010 od jednej osoby wynosi: 19.755,00 zFundusz Wyborczy Prawicy

Z myl o nadchodzcych wyborach zostao uruchomione konto Funduszu Wyborczego Prawicy.

Wpat prosimy dokonywa na rachunek :

Fundusz Wyborczy Prawicy Rzeczypospolitej
ul. Kolbego 14 m.17
02-781 Warszawa

Volkswagen Bank Polska S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Nr rachunku: 64 2130 0004 2001 0454 4136 0001

W tytule wpaty naley poda PESEL osoby wpacajcej.


Limit w RP 2010 od jednej osoby wynosi: 32 925,00 z


Suma darowizn pieninych na Fundusz Wyborczy pochodzcych od jednej osoby fizycznej nie moe przekracza w cigu roku 25-krotnoci minimalnego wynagrodzenia za prac, obowizujcego w dniu poprzedzajcym wpat.

Wpaty na Fundusz Wyborczy mog by dokonywane jedynie w formie bezgotwkowej-czekiem, przelewem lub kart patnicz (art. 36 ust.3 ustawy o partiach politycznych).Komitet Wyborczy Kandydata na

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka JurkaKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Jurka
ul. Waowa 1A
37-450 Stalowa Wola,

BG S.A.
Nr rachunku: 02 2030 0045 1110 0000 0182 0080

W tytule wpaty naley poda dane osoby wpacajcej.


Limit wpat od jednej osoby wynosi: 19.755,00 z


 Wpaty na rzecz Komitetu Wyborczego mog by dokonywane jedynie przez obywateli polskich, majcych miejsce staego zamieszkana na terenie RP oraz z funduszy wyborczych partii politycznych.

 Wpaty na rzecz Komitetu Wyborczego mog by dokonywane jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kart patnicz – wycznie z prywatnego rachunku bankowego.

 czna suma wpat od osoby fizycznej na rzecz Komitetu nie moe przekracza w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. kwoty 19.755,00 z.

 Wpaty na rzecz Komitetu nie mog by dokonywane po dniu wyborw, tj. po 20 czerwca 2010 roku.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]