Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-04-2010
Apel byych dziaaczy Ruchu Modej Polski w obronie IPN

List otwarty do Sejmu i Senatu RP (na rce posa Arkadiusza Rybickiego) zaprezentowany na dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie.

Zmiany w ustawie o Instytucie Pamici Narodowej stanowi powane zagroenie dla przyszoci tej instytucji publicznej. Instytut – z jego zasadnicz rol w procesie przywracania prawdy w yciu publicznym i w wiadomoci historycznej narodu – od pocztku swej dziaalnoci by atakowany przez rodowiska bronice PRL oraz przeciwnikw procesu lustracji. Mimo tych trudnoci sta si niezwykle wanym orodkiem badawczym i edukacyjnym, otwierajc pole bada nad niepodlegociowym podziemiem i opozycj, nad histori polityczn i spoeczn Kocioa, nad oporem polskiego spoeczestwa wobec kolaboracyjnej wadzy komunistycznej.

IPN mg realizowa t rol spoeczn dziki rzeczywistej autonomii.

Wrd zmian w ustawie o Instytucie Pamici Narodowej szczeglny sprzeciw budz uzalenienie prezesa IPN od doranej wikszoci parlamentarnej, udostpnianie akt IPN funkcjonariuszom SB oraz uzalenienie IPN od zawodowych korporacji prawniczych i akademickich. Instytucja bdca zasadniczym czynnikiem dekomunizacji ycia publicznego ma zosta poddana kontroli ze strony instytucji, ktre nie przeszy adnej dekomunizacji.

Zabieramy gos w tej sprawie jako byli dziaacze Ruchu Modej Polski. Walczc o niepodlego prowadzilimy akcj „Przeciw zatrutej humanistyce”, bronic modzie przed zakamaniem w nauczaniu historii. Dzi – w wolnej Polsce – nie moemy si zgodzi na dezorganizowanie instytucji, ktra wypenia cel tamtej naszej pracy.

Dlatego apelujemy szczeglnie do Was – Koledzy, z ktrymi dziaalimy w Ruchu Modej Polski i niepodlegociowej opozycji, a ktrych nazwiska ze zdziwieniem znalelimy wrd inicjatorw zmian zagraajcych przyszoci Instytutu. Zachowajcie odpowiedzialno i zdrowy rozsdek w sprawie, ktrej znaczenie siga znacznie dalej ni bieca konkurencja wyborcza midzy zwalczajcymi si partiami. Zreszt nawet konkurencja wyborcza nie moe odwoywa si do lekcewaenia dla pamici narodowej. Nie bierzcie na siebie odpowiedzialnoci za niszczenie jednego z waniejszych osigni wolnej Polski.

Jacek Bartyzel

Magorzata Bartyzel

Marek Budzisz

Mirosaw Gruszka

Piotr Hardt

Marek Jurek

Bogusaw Kiernicki

Robert Kuraszkiewicz

Rafa Matyja

Tomasz Mysek

Krzysztof Nowak

Piotr Ogiski

Marcin Paszkowski

Adam Pawowicz

Marian Pika

Piotr Semka

Jacek Rusiecki

Jarosaw Sellin

Arkadiusz Siwko

Piotr Szczudowski

Jacek Turczyski

Wojciech Turek

Konrad Turzyski

Kazimierz Micha Ujazdowski

Piotr Walerych

Pawe WitaszekCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]