Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
23-10-2009
"Prawo po wyroku" - felieton Marka Jurka w "Gociu Niedzielnym"

Polskie prawo mwi jasno: dzieckiem jest kada istota ludzka od momentu poczcia.

Wyrok w sprawie: Alicja Tysic kontra ks. Marek Gancarczyk, wrd wielu wymiarw, ma rwnie wymiar ustrojowy. Po „sprawie Agaty”, po debacie o in vitro, pojawia si kolejna szczelina w polskim prawodawstwie chronicym ludzkie ycie. Tym razem chodzi o podwaenie samych jego podstaw. Ks. Marek Gancarczyk zosta skazany, mimo (a moe dlatego) e broni prawa maej Julii Tysic do urodzenia i ycia (a bronic praw Julii – broni setek dzieci, ktre mog znale si w podobnej sytuacji) oraz prawdy potwierdzonej w polskim prawie, e kada istota ludzka od poczcia jest dzieckiem (por. art. 2 ustawy o rzeczniku praw dziecka), a take stanowiska polskiego rzdu, ktry sprzeciwi si zasadnoci wyroku w sprawie pani Tysic; i wreszcie stanowiska wielkiej czci opinii europejskiej, formalnie wyraonego w gosie odrbnym hiszpaskiego sdziego do wyroku Europejskiego Trybunau Praw Czowieka.

Polskie prawo mwi jasno: dzieckiem jest kada istota ludzka od momentu poczcia (por. ustawa o rzeczniku praw dziecka, art. 2). Sdzia Solecka mwi inaczej: nie wiadomo, czy kada istota ludzka od momentu poczcia jest dzieckiem. Wydaje si, e zaoenie sdzi Soleckiej jest cakowicie sprzeczne z zaoeniami polskiego prawa. Ale jest wska kadka, ktr mona poczy te (powtrz: wydaje si) sprzeczne twierdzenia; kadka, po ktrej sdzia Solecka moe wrci do Krainy Legalnoci. Trzeba tylko zaoy, e wcale nie jest oczywiste, i istota ludzka bdca dzieckiem jest jednoczenie czowiekiem. Albo, eby cilej trzyma si doktryny sdzi Soleckiej (nie chc si spoufala z Pani Sdzi, ale poziom doktrynalny jest wyszy ni urzdowy, autorom doktryn tytuy nie s potrzebne), trzeba uzna, e istniej rne i rwnoprawne opinie na temat tego, czy dziecko to czowiek. Swoj drog ciekawe, czowieczestwo ktrych jeszcze dzieci budzi wtpliwoci sdzi Soleckiej.

Istnieje wiele kwestii spornych we wspczesnym spoeczestwie. Bp Jos Guerra Campos powiedzia kiedy, e istot kryzysu Zachodu jest absolutyzacja wartoci wzgldnych (na przykad – prawo do dobrego samopoczucia) i relatywizacja absolutnych (na przykad – sprawiedliwo). Kwesti sporn staa si na przykad – od czasu napywu milionw muzumaskich imigrantw do zachodniej Europy – monogamia, wic zakaz bigamii. Dla nas to moe czysta abstrakcja, ale na przykad we Francji poligamia to realny problem spoeczny w prawodawstwie dotyczcym czenia rodzin. Sporna staje si odpowiedzialno pastwa za zdrowie publiczne, bo – na przykad – sporne stao si przekonanie o szkodliwoci narkotykw lekkich i zakaz (a tym bardziej karalno) ich sprzeday. W Holandii s ju legalne.

Wiele jest kwestii spornych, ale spr w sprawie zasad – angaujc moraln i polityczn odpowiedzialno obywateli demokratycznego pastwa – nie uchyla sam przez si obowizywalnoci prawa. Pani sdzia Solecka moe wtpi w jego suszno. Moe prbowa je zmieni, piszc jako prywatny prawnik naukowe czy publicystyczne artykuy albo kandydujc do sejmu. Musiaaby jednak zdecydowa si na inn rol spoeczn. Moe nawet powinna, jeli gboko nie zgadza si z prawodawstwem Rzeczypospolitej. Ale jako sdzia wykonujcy wadz sdownicz ma obowizek prawo stosowa. Wykonuje bowiem wadz pastwa, a nie wadz nad pastwem. Na tym wanie polegaj zasady rzdw prawa i podziau wadz.

O „kompromisie ycia” napisano ju duo, a przede wszystkim, e to kompromis sabych ludzi z wasnym sumieniem. Od pocztku jednak ustawa z 1993 roku bya metodycznie wydrana. Najpierw obalono j zupenie w RP 1996 i nigdy ju (mimo wyroku Trybunau Konstytucyjnego potpiajcego jej uchylenie) nie odzyskaa pierwotnego ksztatu. (Co nie przeszkadzao za kadym razem, podczas kolejnych pacyfikacji dziaa na rzecz prawa do ycia, powtarza obudnego komunau o dobrym i trwajcym od 16 lat kompromisie). Ustaw o ochronie ycia podwaano szczeglnie wtedy, gdy wadze w sposb konsekwentny j stosoway.

Walka wymiaru sprawiedliwoci z przestpczoci aborcyjn wywoywaa gwnie ataki na wymiar sprawiedliwoci. W ubiegym roku – podczas synnej „sprawy Agaty” – rzd PO za zgod opozycji PiS uzna faktycznie nowy wyjtek od zasady ochrony ycia: uchyli j w stosunku do wszystkich dzieci pocztych w szkolnych zwizkach gimnazjalistek. I teraz, w czasie debaty o in vitro, gdy w wyniku dziwnej milczcej zmowy, adna z si spoecznych nawet nie chce prbowa obrony praw dzieci pocztych, opierajc si na ju obowizujcym prawie. A prawo nie czyni adnego rozrnienia midzy dzieckiem pocztym in vitro (w probwce) i in ventre (w onie matki). Star rzymsk zasad, e sprawy wtpliwe naley rozstrzyga na rzecz ycia, zastpuje nowa, ktra gosi, e przy jakimkolwiek pozorze wtpliwoci rozstrzyga przeciwko yciu.

Politykom, ktrzy si temu czynnie sprzeciwiaj, stawia si zabjczy zarzut, e zajmuj si tylko „jedn spraw”. Za to kady polityczny konformista, nie zoywszy w yciu jednej oryginalnej propozycji, nie wypowiedziawszy jednego osobistego sdu, moe uchodzi za polityka „wszechstronnego”, bo nie angauje si na rzecz cywilizacji ycia! Jak pisa w czasie wojny Andrzej Trzebiski, dzi lepiej udawa, e yjemy gdzie indziej.


rdo:
Go Niedzielny, artyku z numeru 40/2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]