Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
04-11-2009
"Suma wszystkich bdw" - artyku Marka Jurka w "Tygodniku Katolickim Niedziela"

Polska nie tylko nie musiaa zaakceptowa Traktatu Lizboskiego, ale nawet sam traktat mg – w przypadku bardziej odpowiedzialnej polityki – mie lepszy ksztat. Ostateczna ratyfikacja „Lizbony” to wynik wszystkich bdw popenionych w trakcie procesu negocjacji, zawierania i ratyfikacji. Jeli mamy si na nich czego nauczy – trzeba je przypomnie.
Po serii napi z Niemcami o sprawy w najlepszym razie prestiowe, a czsto po prostu niepowane, rzd Jarosawa Kaczyskiego pn wiosn 2007 r. zdecydowa si przyj stanowisko niemieckie w najwaniejszej kwestii europejskiej: wznowienia prac nad odrzuconym we Francji i w Holandii traktatem konstytucyjnym. Co wicej, rzd nie powiza naszej zgody z adnymi realnymi dowodami wzrostu solidarnoci europejskiej: ani z wyrwnaniem dopat bezporednich dla polskich rolnikw do poziomu oglnoeuropejskiego, ani z zaniechaniem budowy gazocigu batyckiego, ani z rozszerzeniem na Polsk niemieckich zasad pomocy publicznej. Rzd zgodzi si na zmian korzystnych dla nas zasad akcesji, nie dajc zmiany zasad niekorzystnych. Sia polskiego gosu w Unii Europejskiej zostaa dwukrotnie zredukowana, dopaty dla gospodarstw rolnych nie wzrosy nawet o eurocent. Zupenie porzucono postulat potwierdzenia szacunku Unii Europejskiej dla ycia chrzecijaskiego narodw Europy – bez adnej deklaracji protestu.
W finaowej fazie negocjacji traktatowych rzd zdecydowa si na rozwizanie Sejmu, co stanowio akt kompletnej nieodpowiedzialnoci za przyjt wadz. Zgadzajc si na traktat w czasie kampanii wyborczej – premier przedstawi go jako wielki sukces, nie opatrujc adnymi zastrzeeniami, przez co Polska nie moga ich potem podnie, po pierwszym referendum irlandzkim. Partyjna propaganda sukcesu wzia gr nad potrzeb obrony polskich postulatw na forum midzynarodowym.
Rzd Donalda Tuska, nie baczc na niepewny wynik ratyfikacji w Czechach, Wielkiej Brytanii i Irlandii (na co zwracaem publicznie uwag ju w grudniu 2007 r.), postanowi w ekspresowym tempie przyj ustaw ratyfikacyjn, bo premier chcia by prymusem Europy. Spowodowao to wzmoenie midzynarodowych naciskw na Prezydenta Rzeczypospolitej, od ktrego dano szybkiej i ostatecznej ratyfikacji.
Prezydent Lech Kaczyski po pierwszym referendum irlandzkim od razu zapowiedzia, e oczekuje zmiany stanowiska Irlandii, po czym traktat podpisze. Tym samym wczy si w presj midzynarodow na irlandzkich wyborcw i – co jeszcze waniejsze – podway sens fundamentalnej dla Europy (i formalnie powtrzonej w Traktacie Lizboskim) zasady jednomylnoci kluczowych decyzji unijnych. Zasada jednomylnoci staje si fikcj, skoro Unia Europejska nie jest w stanie przyj do wiadomoci odrbnego stanowiska swoich pastw.
Wreszcie bdem bya deklaracja prezydenta o natychmiastowoci podpisu po przyjciu traktatu w Irlandii, bez adnych zastrzee prawnych. To uniemoliwio choby konsultacje w tej sprawie z Czechami.
Efekt tej sumy bdw to radykalne osabienie pozycji Polski i Europy rodkowej w Unii, traktat demonstracyjnie odrzucajcy znaczenie chrzecijastwa dla Europy i redefiniujcy w duchu radykalnego liberalizmu wartoci podstawowe Unii, zwikszajcy jej wadz bez adnych dowodw wikszej solidarnoci w Europie, zachowujcy tak niesprawiedliwe rozwizania, jak niemieckie przywileje w zakresie pomocy publicznej czy dyskryminacja polskiego rolnictwa. Traktat zwiksza kompetencje Unii Europejskiej w polityce zewntrznej bez adnego okrelenia jej celw w sprawach zasadniczych: rozszerzenia Unii i geopolitycznego bezpieczestwa Europy rodkowej. Polska polityka europejska staje si znacznie trudniejsza i jeszcze bardziej potrzebuje powrotu zasad i odpowiedzialnoci, krtko mwic – zasadniczej zmiany.

rdo: Tygodnik Katolicki Niedziela, 43/2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]