Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-11-2009
Marek Jurek - Wojenne rocznice: prba bilansu

Czas, ktry min od cyklu rocznic wojennych, pozwala na wstpne podsumowania. Siedemdziesita rocznica wybuchu drugiej wojny wiatowej domagaa si bowiem przypomnienia prawd aktualnych i podstawowych.
Po pierwsze – e najazd Niemiec i Zwizku Sowieckiego wynika z braku rzeczywistego potpienia zbrodni rozbiorw. Najwiksi ssiedzi nie zaakceptowali istnienia niepodlegej Polski w granicach uksztatowanych po pierwszej wojnie wiatowej. Niemcy nie mog zasania si reimem hitlerowskim, bo Hitler podj antypolsk polityk demokratycznej Republiki Weimarskiej. Jej zaoenia do dzi odzywaj si w samym centrum niemieckiej debaty publicznej, gdy tygodnik „Der Spiegel” tumaczy wybuch wojny „utrat” przez Niemcy Poznania, Bydgoszczy i Strasburga. Nasz kraj powinien wic domaga si jednoznacznego potpienia przez Niemcy kwestionowania polskich granic przez cae dwudziestolecie midzywojenne, a take uznania niemieckiej odpowiedzialnoci za skutki wiadomego wprowadzenia Stalina do rodka Europy. Nastpstwa tego nie skoczyy si przecie wraz z wojn.
wiat tak atwo zaakceptowa odebranie Polsce niepodlegoci w znacznym stopniu wskutek szeroko obecnej w rodowiskach lewicowo-liberalnych pogardy antypolskiej. Ona tworzya podatny grunt dla propagandy niemieckiej i sowieckiej. Przedstawiano Polsk jako pastwo zacofane, nietolerancyjne, bdce problemem dla Europy. Czas potpi nienawi i pogard antypolsk, tym bardziej e cigle jestemy atakowani jako kraj katolicki i chccy realnie utrwali swoj niepodlego.
Trzecia prawda – to polski wkad w zwycistwo demokracji zachodnich w drugiej wojnie wiatowej. Polska porzucona i zdradzona przez sprzymierzecw pomoga poowie Europy zachowa wolno, bez czego nie byoby dzisiejszej wolnoci caej Europy. To daje nam szczeglne prawo do solidarnoci w procesie odbudowy niepodlegego pastwa. Oczekiwa powinnimy nie wyrazw litoci, ale uznania za wysiek wojenny i wiadomoci moralnych zobowiza, ktre nasi zachodni sprzymierzecy zacignli wobec Polski.
I czwarta sprawa – konieczno potpienia komunizmu jako wspsprawcy drugiej wojny wiatowej. W latach 1939-41 ofiar sowieckiej agresji pady rwnie Litwa, otwa, Estonia, Finlandia, Rumunia. Koniec wojny przynis narzucenie kolaboracyjnych rzdw wikszoci pastw rodkowoeuropejskich. Europa Zachodnia, ktra nie podja szczeglnego wysiku w walce z ZSRR, ma obowizek wspiera niepodlego pastw rodkowo- i wschodnioeuropejskich, szczeglnie wtedy, gdy denie do jej umocnienia zderza si z polityk postkomunistycznej Rosji.
Co otrzymalimy w miejsce tego wszystkiego? Sporo wspomnie, niekonkluzywnych alw do… nie wiadomo waciwie kogo, kicz pojednania i powtarzany slogan: „Nigdy wicej”. Problem jednak, e od RP 1939 nastpio znacznie „wicej”, ni wiat pamita. Nie zabrzmia ponownie okrzyk prezydenta G.W. Busha: „Nigdy wicej Jaty!” Rzd nie potrafi nawet uzyska powanych przemwie amerykaskich i brytyjskich na Westerplatte. Bez adnych momentw solidarnoci rodkowoeuropejskiej odbyy si uroczystoci 17 wrzenia. Zabrako tam przedstawicieli pastw napadnitych w pierwszym okresie wojny przez ZSRR. A 1 wrzenia na Westerplatte pani Merkel opowiadaa o zbrodniach Hitlera i „wypdzonych”, i bynajmniej nie miaa na myli gen. Andersa i gen. Maczka, ktrzy za walk z Hitlerem zapacili dozgonnym wygnaniem.
Nade wszystko jednak rocznice wojenne to stracona okazja do sformuowania polskiej doktryny pastwowej wobec Niemiec i Rosji, mwicej wyranie, e Polska, odzyskawszy niepodlego, ma prawo, by polityka wsppracy Niemiec i Rosji (o ktrej mwi dzi szefowie rzdw obu pastw) nigdy nie bya realizowana w sposb, ktry Polska odbiera jako zagroenie dla swego bezpieczestwa i dla swych podstawowych interesw, i e Polska bdzie stale zabiega o poparcie tego stanowiska na forum polityki europejskiej.
Oby gdy przyjdzie 75-lecie tragedii Polski i Europy, wszystko to wyznaczao ju polityk i wiadomo historyczn Rzeczypospolitej.


rdo: Tygodnik Katolicki Niedziela, 42/2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]