Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
06-10-2009
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej – w zwizku z wypowiedziami na temat afery hazardowej wiceprzewodniczcego sejmowej Platformy Obywatelskie

Wedug wiceprzewodniczcego Klubu Parlamentarnego PO, posa Waldy Dzikowskiego, nasz postulat dymisji premiera i powoania nowego rzdu to dziaanie obliczone na rozgos. Skoro wadze sejmowej Platformy Obywatelskiej nie zrozumiay jasno wyoonych racji stanowiska Prawicy Rzeczypospolitej – przedstawimy je raz jeszcze. Domagamy si odwoania premiera Donalda Tuska, gdy premier „jako przewodniczcy partii rzdzcej – ponosi odpowiedzialno zarwno za umieszczanie na najwyszych stanowiskach w pastwie (bo taki charakter ma stanowisko przywdcy wikszoci parlamentarnej) ludzi powizanych towarzysko ze wiatem hazardu, jak i za bagatelizowanie tego stanu rzeczy”. Nie moemy akceptowa zwizkw „klasy kierowniczej partii rzdzcej z pwiatkiem, bo tylko tak mona okreli bran hazardu”. Na tym polega rnica naszych stanowisk: przewodniczcy Dzikowski (i istotna cz wadz PO) uwaa, e mona akceptowa zwizki klasy kierowniczej partii rzdzcej z baronami brany hazardu, a nawet z osobami skazanymi za dziaalno korupcyjn – my uwaamy, e nie mona. Przypominamy, e mwic o zwizkach nie odnosimy si do przypadkowych, szeregowych, pierwszy raz wybranych posw, ale do lidera wikszoci parlamentarnej, zawdziczajcego swe stanowisko poparciu urzdujcego premiera. Do lidera, a nie do byego lidera – bo przewodniczcy Zbigniew Chlebowski jest jedynie zawieszony, a premier nie wyklucza, e miaa miejsce jedynie „wpadka reputacyjna” i nie uwaa jego powiza towarzyskich ze wiatem przemysowego hazardu za rzecz niedopuszczaln.

Przewodniczcy Waldy Dzikowski bronic tego stanu rzeczy i bagatelizujc zwizan z nim polityczn odpowiedzialno le zdaje test, o ktrym napisalimy wczoraj w Owiadczeniu. Uwaamy bowiem, e afera hazardowa to przede wszystkim sprawdzian dla politykw Platformy Obywatelskiej i „najblisze dni poka, czy s tam politycy mylcy w kategoriach osobistej odpowiedzialnoci za dobro publiczne, czy tylko partyjni funkcjonariusze na pastwowych stanowiskach”. Niestety, stanowisko wiceprzewodniczcego sejmowej Platformy Obywatelskiej potwierdza jedynie skal upadku odpowiedzialnoci w polskiej polityce.

(-) Marek Jurek, przewodniczcy
Warszawa, 6 padziernika RP 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]