Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
23-09-2009
Owiadczenie w sprawie Alicji Tysiac przeciwko ks. Markowi Gancarczykowi

Prawica Rzeczpospolitej wyraa gboki niepokj z powodu wyroku w sprawie ksidza Marka Gancarczyka. W wypadku uprawomocnienia – wyrok ten moe sta si precedensem podwaajcym wolno sowa w naszym kraju. Jest take prb ograniczenia wolnoci religijnej wiernych Kocioa Katolickiego, gdy ksidz Gancarczyk robi to byo jego moralnym obowizkiem. Jest te prb ograniczenia prawa do obrony ycia dzieci nienarodzonych.

Ksidz Marek Gancarczyk dziaa w oczywistym interesie publicznym pitnujc zbrodnie dzieciobjstwa prenatalnego. Broni przede wszystkim prawa do urodzenia maej Julii Tysic, ale rwnie polskiego prawa, stanowiska polskiego rzdu oraz opinii milionw europejczykw, ktrej formalnym wyrazem by gos odrbny hiszpaskiego sdziego w sprawie pani Alicji Tysic przeciwko Polsce.

(-) Marek Jurek, przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Marian Pika, wiceprzewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 23 IX RP 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]