Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
28-01-2009
"Z Czum o bioetyce" - artyku w "Naszym Dzienniku" na temat dziaa Komitet Pro Dono Vitae

Zawizany w sobot Komitet Pro Dono Vitae zamierza rozmawia z ministrem sprawiedliwoci Andrzejem Czum na temat ustawy bioetycznej. Czonkowie komitetu chc, by wymiar sprawiedliwoci podj dziaania gwarantujce szczelno przepisw dotyczcych ochrony ludzkiego ycia. Podkrelaj, e taki obowizek nakada na organy pastwowe Konstytucja, w ktrej zapisano prawo kadego czowieka do ycia i ochrony przed eksperymentami medycznymi.

W opinii czonkw Komitetu, pocztkiem prac nad ustawodawstwem bioetycznym powinien by najpierw przegld stosowania prawa w zakresie ju dzi istniejcych regulacji. Czonkowie komitetu podkrelaj, i wszelk debat na tematy bioetyczne naley bra w nawias obowizkw pastwa wobec dziecka pocztego ju dzisiaj. Z punktu widzenia i sprawiedliwoci, i prawa to, czy jest to dziecko poczte in ventre, czy in vitro, nie ma znaczenia, dlatego e polskie prawo w adnym wypadku nie dopuszcza zabicia dziecka pocztego w zamierzony sposb i poddawania go selekcji przedurodzeniowej.

Zobacz peen tekst artykuu w "Naszym Dzienniku"Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]