Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
16-01-2009
Apel do PiS w obronie dzieci pocztych in vitro

Prawica Rzeczypospolitej apeluje do wadz Prawa i Sprawiedliwoci w osobach prezesa Jarosawa Kaczyskiego i przewodniczcego Przemysawa Gosiewskiego o przeciwstawienie si propagandzie bezczynnoci wadz publicznych w sprawie ochrony ycia ludzi w fazie embrionalnej, niszczonych w laboratoriach zajmujcych si zapodnieniami in vitro.

Prawo polskie wyranie uznaje podmiotowo prawn dziecka pocztego. Mwi o tym Kodeks Rodzinny i Opiekuczy, Kodeks Cywilny, Kodeks Karny. Wyjtki w ich prawnokarnej ochronie (okrelone w art. 4a ustawy „o planowaniu rodziny, ochronie podu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ciy”) odnosz si z zasady do niechcianych ci naturalnych, a nie do ycia wiadomie pocztego w ramach medycznego wspomagania ciy. aden z tych „wyjtkw” nie dopuszcza zabicia wiadomie i celowo pocztego dziecka. Rwnie manipulowanie jego zdrowiem jest wyranie sprzeczne z art. 157a Kodeksu Karnego. O tym najlepiej wiedzie powinni rzecznicy owego „kompromisu ycia”.

Teoria „braku regulacji” jest jedynie nieuczciwym sposobem uzasadnienia bezprawnej praktyki niszczenia ycia dzieci pocztych, a utrwalanie tej teorii stao si ju zacht i usprawiedliwieniem dla propozycji totalnie podwaajcych ochron ycia i zdrowia dzieci pocztych „in vitro”. Dalsze milczenie liderw opozycji utrwali zafaszowania prawa i bdzie usprawiedliwia bezczynn obojtno wadz publicznych. Widzielimy przecie jak bierna postawa opozycji w okresie dziaa minister Kopacz w sprawie „Agaty” i jej dziecka doprowadzia do praktycznego uchylenia ochrony ycia wobec kolejnej kategorii dzieci nienarodzonych (w tym wypadku dzieci bdcych owocem zwizkw szkolnych par).

Prawo i Sprawiedliwo, partia ktra powstaa dla przywrcenia praworzdnoci i walki z bezprawiem, powinna niezwocznie wystpi przeciw biernoci wadz publicznych w dziedzinie ochrony ycia ludzkiego w najwczeniejszej fazie. Duej milcze nie mona. W tej sprawie jak szybciej powinien zabra gos Sejm wzywajc – w formie rezolucji – ministra sprawiedliwoci do zagwarantowania praworzdnoci w dziedzinie ochrony praw najsabszych. W dziedzinie „in vitro” brakuje nie prawa, ale praworzdnoci.

(-) Marek Jurek
przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Pika
wiceprzewodniczcy Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]