Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-04-2018
Go Niedzielny - Marek Jurek: W duchu 8 Marca

Marek Jurek o stanowisku Joanny Lichockiej ws. projektu "Zatrzymaj aborcj".

Pose Joanna Lichocka wystpia (najpierw w Bochni, potem w Polskim Radio 24) jako rzecznik tych politykw PiS, ktrzy nie chc ustawy „Zatrzymaj aborcj”. Jedno trzeba powiedzie: jest w tej sprawie konsekwentna. Nie od dzi zaangaowanie na rzecz prawa do ycia uwaa za przeszkod w budowaniu wsplnoty politycznej, czemu daa jednoznacznie wyraz w synnej Deklaracji 8 Marca, ktr przed jedenastu laty podpisaa midzy innymi z Mari Czubaszek, Monik Olejnik, Katarzyn Kolend-Zalewsk. Wtedy te prowadzia wytrwa kampani w mediach przeciw naszemu zaangaowaniu. Wielkimi momentami tamtej kampanii byy takie wypowiedzi Joanny Lichockiej, jak jej rozmowa z ministrem Ujazdowskim (w radiowej Jedynce, tydzie po Deklaracji 8 Marca) i zaraz potem artyku „Zostawcie Konstytucj w spokoju” na amach „Rzeczpospolitej”.

Dzi, z perspektywy czasu, wida, jak wielkie efekty przyniosa ta kampania w destrukcji solidarnoci prawicy i dla marginalizacji prawicy katolickiej. Wszystkie te dziaania prowadzone w marcu’2007 miay miejsce, gdy cierpliwie i usilnie zabiegaem, by kierownictwo PiS zachowywao si lojalnie w czasie prac na skromn zmian art. 30 Konstytucji. Ostatecznie za ujednoznacznieniem tego przepisu (ktry, jak wiadomo, otwiera Rozdzia Drugi ustawy zasadniczej i mwi o godnoci ludzkiej, a nie jakich „zakazach”) gosowao 60 proc. posw na Sejm, cho jednoczenie kierownictwo PiS do ostatniej chwili go torpedowao.

Dzi Joanna Lichocka kontynuuje t dziaalno. Gdy w Bochni mwi o projekcie „Zatrzymaj aborcj”, i „nie jest to projekt Prawa i Sprawiedliwoci, ale projekt firmowany przez pani Kaj Godek i przez rodowiska, ktre z Prawem i Sprawiedliwoci maj niewiele wsplnego” - marginalizuje stanowisko, ktre jeszcze wczoraj byo jednym z wyrnikw PiS walczcego o wadz.

Kierownictwo PiS zrobio, owszem, niewiele, eby sam projekt „Zatrzymaj aborcj” wesprze. Nie wzywao struktur partii do udziau w zbieraniu podpisw. Nie organizowao kontrdemonstracji, gdy projekt ten by atakowany. Przywdcy partii nie angaowali si osobicie we wspieranie go w debacie publicznej. Podpisay go jednak setki tysicy Polakw, ktrzy gosowali na list PiS. Co wicej, za cakowicie identycznym projektem (zniesienie eugenicznego przepisu art. 4a ust. 1 pkt 2 w ustawie o planowaniu rodziny) gosowao jesieni 2012 r. cae kierownictwo Prawa i Sprawiedliwoci, z prezesem Kaczyskim, prezydentem Dud, premier Szydo, marszakiem Kuchciskim i ministrem Lipiskim na czele. I tamten projekt zgaszali obecni posowie Klubu PiS.

Pose Mularczyk w Komisji Praw Rodziny mwi wwczas, e czas „wyeliminowa z polskiego prawa dopuszczalno przerywania ciy w sytuacji podejrzenia, e dziecko bdzie osob niepenosprawn”, pose Jolanta Szczypiska pytaa „dlaczego odbieramy prawo do ycia najsabszym (...) czy te dzieci s gorsze, czy s gorsze, bo s niepenosprawne”, a minister Anna Zalewska mwia, e „nie jest w stanie sucha ruchw feministycznych” zwalczajcych t inicjatyw ustawodawcz. Trudno w wietle tego wszystkiego powiedzie, e rzecznicy „Zatrzymaj aborcj” z Prawem i Sprawiedliwoci maj niewiele wsplnego, skoro jedynie ponawiaj projekt popierany przez PiS, gdy by w opozycji.

Traktowanie stanowiska PiS w opozycji jako niewicego dla PiS u wadzy to jednak nie jedyna zawio mylenia Joanny Lichockiej. Pani pose przyznaje bowiem, e dzi obowizujce przepisy aborcyjne s „nadinterpretowane”, e „na podstawie tej ustawy przerywa si ci z zespoem Downa”, o czym Prawica Rzeczypospolitej mwi cay czas. Tyle e traktowanie dziecka z zespoem Downa jako „ciko i nieodwracalnie upoledzonego podu” nie jest adn „nadinterpretacj”, ale po prostu wywracaniem prawa. Dlatego wanie zoyem zawiadomienie o przestpstwie po zabiciu maego Wiktora w warszawskim szpitalu na Madaliskiego. Tym bardziej, e ustawa wyranie mwi, i ycie kadego niepenosprawnego dziecka jest nietykalne od „chwili osignicia przez pd zdolnoci do samodzielnego ycia poza organizmem kobiety ciarnej”.

Jeeli wic do takich przypadkw dochodzi - trzeba reakcji na bezprawie domaga si od Ministerstwa Zdrowia i wymiaru sprawiedliwoci. Bo przecie nie chodzi o zaniechania i dziaania, na jakie zezwala prawo, ale o jego omijanie, lekcewaenie czy te „nadinterpretacj”, jak to nazywa pose Lichocka. Tymczasem pani pose uwaa, e w tym wypadku naleao zawiadomi nie Ministerstwo Zdrowia, nie Prokuratur, ale... Trybuna Konstytucyjny. Nie pojmuj tej ustrojowej logiki. Zawiadamianie prokuratury o naruszaniu ustawy nie wymaga zgody Trybunau Konstytucyjnego. Zmiana ustawy rwnie. Czy zreszt w sprawie jakiejkolwiek innej ustawy PiS swe dziaania uzalenia od zgody Trybunau? To konkretne pytanie. Wadza, ktra miaa sucha ludzi i rozmawia z ludmi, powinna na to proste pytanie odpowiedzie albo lepiej - przyj argumenty i zmieni polityk.

Na koniec jedna obserwacja jzykowa. Joanna Lichocka rzd nazywa „rzdem Prawa i Sprawiedliwoci”. Natomiast o „Zjednoczonej Prawicy” mwi wtedy, gdy krytykuje rodowiska prawicowe. Owa kategoria suy tu wic nie porozumieniu, ale wykluczeniu, nie solidarnoci, ale dominacji. A w tym konkretnie przypadku - przywoaniu do porzdku tych, ktrzy po prostu wierz, e sprawiedliwo nie zmienia si co pi lat.

rdo: Go Niedzielny.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]