Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
18-09-2017
Go Niedzielny - Marek Jurek: Historia wbrew historii

Dzieje narodu s przede wszystkim dziejami ludzi.

Chrzecijastwo jest najcilej zwizane z histori. Objawienie prawd wiecznych dokonao si w cile okrelonym czasie, do tego stopnia, e sam Chrystus urodzi si, chodzi po wiecie, umar i powsta z martwych w konkretnym okresie dziejw, za panowania Oktawiana Augusta i Tyberiusza. Nie mwic ju o miejscu, bo czas oczekiwania na przyjcie Zbawiciela jest cile zwizany z ziemi i histori Izraela, wplata si w dzieje nie tylko Bliskiego Wschodu, ale w ogle cywilizacji rdziemnomorskiej. Ostatnie historyczne ksigi Starego Testamentu dotycz powstania przeciw hellenistycznym bawochwalcom i przymierza Machabeuszy z Rzymem.

Jednak ta historyczno chrzecijastwa, cho tak gboka – toczy si troch „na marginesie” historii, najczciej obok tego, co za histori zwyklimy uwaa. Biblijna wizja dziejw to nie „budowanie wielkoci”, ale trwanie wiernoci, to dzieje tego, co mae, poczwszy od samego Izraela. To ycie wadcw przeplatajce si z (nie mniej znaczcym) codziennym yciem ludzi. T filozofi dziejw odnajdujemy czsto w miejscach najbardziej zaskakujcych. Niezalenie od dyskusji nad zoonoci zwizkw twrczoci Herberta z kultur katolick, jedno jest pewne – jego perspektywa, pokazywanie wielkoci tego, co mae, i maoci tego, „co wielkie” – jest najzupeniej zbiena z biblijn. Jak w Magnificat. Najwaniejsze fakty historii dokonay si wrd ludzi moralnie nalecych do elity (Jan Chrzciciel – zwiastun Zbawienia, rodzi si w rodzinie kapaskiej, w Domu Aarona, sam nasz Pan – z matki pochodzcej z Domu Dawida i w Domu Dawida), jednak w rodzinach najzupeniej prostych, niesprawujcych wadzy, waciwie majcych niewiele prcz wiary i pamici, bo przecie wanie to wystarcza.

To wszystko to nie „teoria”, ale rzeczy o znaczeniu najzupeniej praktycznym. Gdy o nich zapominamy – przestajemy rozumie histori i wspczesno. Zbawiciel da Kocioowi t dziwn i – gdy o niej mylimy – krpujc obietnic, e Jego uczniowie dokonaj rzeczy wikszych od Niego (por. J 14,12). Istotnie, to zapowied rozszerzenia Ewangelii na cay wiat i nawrcenia narodw, ktry to proces rozpocz si zaraz po zakoczeniu ziemskiego ycia Chrystusa, po Jego odejciu do nieba, i by wypenieniem Jego ostatniego na ziemi polecenia. Ale wiadomo pniejszej wielkoci historii Christianitatis nie przeczy prawdzie najwaniejszej, e rwnie historia pastw i narodw chrzecijaskich to przede wszystkim dzieje witych. Najwiksi nasi wadcy klkali pokornie przed relikwiami i wizerunkami galilejskich rybakw, nie budowali sobie pomnikw, ale – z wdzicznoci piewajc „Ciebie, Boga, wysawiamy” – stawiali po zwycistwach wotywne witynie Panu. Przed wiktori wiedesk krl Jan suy do Mszy odprawianej przez prostego kapucyskiego zakonnika.

Jest wic i ten drugi wymiar owej historycznoci wbrew historii. Historia zbawienia to jednoczenie historia narodu, historia caego chrzecijastwa, to take dzieje jego narodw. Ale ostateczny sens ich istnienia to nie maksymalizowanie siy dla siy, tylko ochrona tego, co duchowe i sabe. Temu maj suy nasze zwycistwa, nasza sia, nasze bezpieczestwo. wity Tomasz pisa prosto: to samo naley sdzi o celu caej spoecznoci, co o celu jednego (por. De Regno II,3). Gdy Polska szykowaa si do ostatniej walki o wolno, w. Jan Pawe II mwi nam, e „Chrystusa nie mona wycza z dziejw czowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie mona te bez Chrystusa zrozumie dziejw Polski – przede wszystkim jako dziejw ludzi, ktrzy przeszli i przechodz przez t ziemi. Dzieje ludzi! Dzieje narodu s przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje kadego czowieka tocz si w Jezusie Chrystusie. W Nim staj si dziejami zbawienia”.

Pastwo i polityka musz by wiadome tej prawdy. ycie duchowe, ycie rodzin, codzienne obowizki – to nie jaki (jak to czsto okrelano w latach 90.) wymiar „przedpolityczny”. To ostateczna rzeczywisto ycia narodu. Wanie to – szczeglnie wanie dzi, gdy rewolucja zaatakowaa sam ludzk natur – chroni powinna sia polityczna i to powinien wspiera materialny postp. Gdy polityka staje si celem w sobie, gdy staje si pogoni za prn chwa, gdy korumpuje spoeczestwo konsumpcyjnymi obietnicami i uwodzi codziennymi igrzyskami zoci – zaczyna, czsto niezauwaalnie i powoli, niszczy ycie narodu. Czsto zapominamy o tych prostych prawdach. Dlaczego? „Bo przecie chrzecijastwo nie suy do wyjaniania historii i polityki”. Owszem, chrzecijastwo prowadzi nas dalej i wyej, ale bez niego – w ogle nic nie zrozumiemy.

rdo: Go Niedzielny.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]