Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-09-2017
Nasz Dziennik - Kawcki: Kresy ocenzuowane

Ukraina i Litwa wymusiy na polskich wadzach rezygnacj z wanych symboli w nowym paszporcie.

W polskim paszporcie 2018 nie bdzie ani cmentarza Orlt Lwowskich, ani kaplicy Matki Boej Ostrobramskiej. Polityka ustpstw wobec naszych wschodnich ssiadw nie buduje autorytetu pastwa polskiego.

Minister spraw wewntrznych i administracji Mariusz Baszczak poinformowa o zakoczonej akcji spoecznej „Zaprojektuj z nami polski paszport 2018”. Celem projektu miao by upamitnienie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci szczeglnych dla naszych dziejw postaci, wydarze i miejsc.

Naciski ze Wschodu

Pierwotnie wrd trzynastu motyww, ktre zostay wybrane przez powoany zesp ekspercki do spraw ustalenia nowego wzoru paszportu, znalaz si m.in. wizerunek kaplicy na cmentarzu Obrocw Lwowa, zwanym cmentarzem Orlt Lwowskich. Pozostaych sze motyww, wrd nich bya kaplica Matki Boej Ostrobramskiej w Wilnie, mieli wybra internauci w gosowaniu.

Piotr Woyciechowski, prezes Polskiej Wytwrni Papierw Wartociowych S.A., ktra wsppracowaa z MSWiA i Instytutem Pamici Narodowej przy kampanii na rzecz nowego paszportu, wyjani, e ma by ona elementem polityki historycznej, patriotycznej i cywilizacyjnej pastwa polskiego oraz podkreli znaczenie polskiej wsplnoty narodowej. Powiedzia: „Bdzie to dokument, z ktrego rzeczywicie bdziemy dumni”.

Niestety, potwierdziy si obawy, e MSWiA moe ulec presji ze strony wadz litewskich i ukraiskich. Liberalne media informoway przed kilkoma dniami, e resort „po cichu” wycofa si z pomysu umieszczenia wizerunku Ostrej Bramy i cmentarza Obrocw Lwowa.

Zaraz po przedstawieniu idei nowego paszportu ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca wyrazi swoje zaniepokojenie oraz zapowiedzia konsultacje z Litw i „odpowiedni reakcj”. W nocie wrczonej ambasadorowi Polski w Kijowie ukraiskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznao, e jest to nieprzyjazny krok, ktry bdzie mia negatywny wpyw na rozwj „strategicznego partnerstwa ukraisko-polskiego”.

Z kolei wiceminister MSZ Litwy owiadczy, e Ostra Brama znajduje si na terenie Litwy i nowe paszporty s nie do zaakceptowania przez rzd litewski.

Wkrtce pojawiy si pierwsze oznaki ustpstw ze strony polskiej. Biuro prasowe MSWiA informowao, e decyzje o tym, jakie ilustracje znajd si w nowym paszporcie, nie zostay jeszcze przesdzone, rozstrzygnicie nastpi we wrzeniu.

31 sierpnia, podczas spotkania szefw dyplomacji pastw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego w Budapeszcie, doszo do rozmowy ministra Witolda Waszczykowskiego z ministrem Ukrainy Pawo Klimkinem, podczas ktrej poruszono kwesti pomysu umieszczenia wizerunku cmentarza Orlt Lwowskich. Klimkin, w imieniu rzdu Ukrainy, zwrci si do Polski o rozwizanie tej sprawy „w duchu dobrossiedztwa”. Po powrocie do kraju minister Waszczykowski oznajmi, e kwestia umieszczenia motyww kwestionowanych przez Litw i Ukrain to sprawa delikatna. „S ju – mwi – interwencje naszych kolegw litewskich i ukraiskich. Decyzji ostatecznej nie ma, bdziemy na ten temat rozmawia”.

Minister Mariusz Baszczak, pomysodawca tej cennej inicjatywy, poinformowa o rezygnacji z umieszczenia w paszporcie 2018 kwestionowanych wizerunkw. Zapewni, e „pamitamy o ziemiach nazywanych dzi Kresami […] pamitamy o Matce Boskiej Ostrobramskiej”, po czym powiedzia, e w zwizku z uwagami, ktre napyny do ministerstwa, opiniami ekspertw i kontrowersjami podj decyzj o zamianie wizerunku cmentarza Orlt Lwowskich na motyw graficzny Antosia Petrykiewicza, jednego z najmodszych obrocw miasta. MSWiA podao, e „Polacy nie chc obchodzi 100-lecia odzyskania niepodlegoci bez wspominania Orlt Lwowskich”. Nic jednak nie tumaczy wycofania si z przyjtego pierwotnie motywu, bez ktrego nie sposb sobie wyobrazi pamici historycznej Polakw.

Polacy wybrali

Ponad 763 tysice osb oddao swoje gosy na wybrane motywy. Najwicej gosw uzyska Kopiec Czynu Niepodlegociowego Mogia Mogi – ponad 87 tysicy. Na czwartym miejscu znalaz si wizerunek kaplicy Ostrej Bramy w Wilnie, na ktry gosowao ponad 74 tysice internautw. Podobnie jak w przypadku cmentarza Orlt Lwowskich minister Baszczak poinformowa, e po konsultacji z gronem ekspertw zamiast Ostrej Bramy umieszczona zostanie inskrypcja z grobu Marii Pisudskiej na cmentarzu Na Rossie w Wilnie – Matka i Serce Syna.

W nowym polskim paszporcie znajdzie si trzynacie motyww graficznych wytypowanych przez zesp ekspercki MSWiA: 1. Bitwa Warszawska, 2. Anto Petrykiewicz (zamiast kaplicy Orlt Lwowskich), 3. Godo II RP, 4. Grb Nieznanego onierza, 5. Ignacy Paderewski, 6. Jzef Pisudski, 7. Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza, 8. Odznaka Pamitkowa Wojsk Wielkopolskich, 9. Order Virtuti Militari, 10. Powstania lskie, 11. Roman Dmowski, 12. Wincenty Witos, 13. Wojciech Korfanty.

W gosowaniu przez internet wybrane zostay nastpujce miejsca i osoby zwizane z odzyskaniem niepodlegoci w 1918 roku: 1. Kopiec Czynu Niepodlegociowego Mogia Mogi, 2. Gabriel Narutowicz, 3. Orzeek Legionowy, 4. Kaplica Matki Boej Ostrobramskiej (zamieniona na inskrypcj „Matka i Serce Syna”), 5. Eugeniusz Kwiatkowski, 6. Obraz Jacka Malczewskiego „Polonia”.

Anto Petrykiewicz to jeden z najmodszych obrocw Lwowa. Od pocztku listopada 1918 roku bra udzia w walkach z Ukraicami. Ciko ranny, zmar w szpitalu polowym w gmachu Politechniki Lwowskiej 16 stycznia 1919 roku. Mia 13 lat. Zosta pochowany na cmentarzu Obrocw Lwowa. Za mstwo pomiertnie odznaczony Krzyem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Marszaek Jzef Pisudski w testamencie wyrazi wol: „Niech tylko moje serce wtedy zamknite schowaj w Wilnie, gdzie le moi onierze, co w kwietniu 1919 roku mnie jako wodzowi Wilno jako prezent pod nogi rzucili”. Ostatnim jego yczeniem byo rwnie, by do Wilna powrciy zwoki jego matki, pochowanej w jednej z miejscowoci na Litwie. Na Rossie, wrd mogi polskich onierzy, na czarnej granitowej pycie przywiezionej z Woynia znajduje si inskrypcja „Matka i Serce Syna”.

Kresy ocenzurowane


Odrzucenie przez Polsk z projektowanych stron wizowych paszportu motywu Ostrej Bramy i zastpienie go inskrypcj z grobu matki Jzefa Pisudskiego rwnie nie spodobao si wadzom litewskim. W reakcji na zmian tej decyzji minister spraw zagranicznych Litwy powiedzia: „Jeeli w Polsce brakuje znaczcych miejsc, moemy poyczy”. Czy w lad za tym stanowiskiem dojdzie do podobnego wystpienia przedstawiciela rzdu ukraiskiego?

Stanowisko polskich wadz pastwowych budzi due rozczarowanie, przede wszystkim dlatego, e odrzucenie motyww, bez ktrych nie mona zbudowa penej tosamoci narodowej Polakw, nastpio w wyniku histerycznej reakcji Ukrainy i Litwy.

Bez przywrcenia do wiadomoci narodowej znaczenia Kresw Wschodnich, bez zrozumienia, czym one byy i s dla Polski, polityka historyczna pastwa polskiego nie bdzie prawdziwa.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]