Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
19-09-2017
Nasz Dziennik - Marek Jurek: Wypowiedzmy konwencj

ROZMOWA / z Markiem Jurkiem, europosem, liderem Prawicy Rzeczypospolitej

Parlament Europejski przyj sprawozdanie okresowe, w ktrym wzywa wszystkie kraje UE do ratyfikacji konwencji stambulskiej. Co to oznacza dla Polski?


– Przede wszystkim Unia Europejska, ratyfikujc konwencj genderow, wyposaa si w narzdzie dodatkowego nacisku na pastwa. W ten sposb bdzie moga powoywa si nie tylko na ogln, przyjt w traktacie lizboskim zasad „niedyskryminacji” (w imi ktrej Unia domaga si podwyszenia wieku emerytalnego kobiet), ale rwnie na t genderow konwencj. A ona dotyczy na przykad edukacji, gdzie Unia do tej pory nie miaa kompetencji.

W dokumencie zapowiedziano zwalczanie seksizmu i tradycyjnych rl spoecznych oraz forsowanie w mediach jzyka lansujcego ideologi gender.


– Wszystko to oznacza wzmoenie naciskw na Polsk, kolejne ataki na prawo do ycia i prawa rodziny. A jeli chodzi o wywrcenie jzyka – jaka liberalna wikszo w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji mogaby forsowa to w mediach. Oczywicie, warto zauway, e ataki na ycie, rodzin i wychowanie id w parze z ograniczeniami wolnoci sowa, bo – jak zauway Karl Popper – utopia jako walka z rzeczywistoci zawsze bdzie prowadzi do przemocy.

Parlament Europejski przyj, e zakaz aborcji to forma przemocy wobec kobiet i dziewczt.

– To szeroko otwarta brama do jeszcze szerszej propagandy aborcjonistycznej, ktra przecie ju trwa. Gdy te ataki id z zagranicy, odpowied wadz i opozycji powinna by tylko jedna: pastwo polskie ma obowizek chroni ycie od poczcia, wynikajcy jasno z orzecznictwa Trybunau Konstytucyjnego. Tak Trybuna interpretowa polskie prawo i czas o tym przypomina. Nie mona tego „optymalnego kompromisu ycia” przywoywa jedynie przeciw obrocom ycia, a aborcjonizm traktowa jako „wiatopogldow kwesti sumienia” i jako stanowisko konstytucyjnie dopuszczalne.

Jakie powinno by teraz stanowisko Polski? Z dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli rzdu wynika, e nie zamierzaj oponowa przeciwko konwencji stambulskiej.

– Apeluj do rzdu o jak najszybsze wypowiedzenie konwencji genderowej [zostaa ratyfikowana przez Polsk w 2015 roku w czasach rzdw Ewy Kopacz – przyp. red.]. Nie ratyfikowao jej do tej pory wiele pastw, midzy innymi Wgry i Chorwacja, Litwa i otwa. Na co wic bdziemy czeka? A j ratyfikuj i wtedy bdzie mona mwi: „Nie moemy przeciw wszystkim”? Dzi mamy sojusznikw. Nasza dyplomacja powinna jak najszybciej zawiadomi o wycofaniu si Polski z konwencji stambulskiej i e dalszy opr bdziemy prowadzi razem. To zreszt oczywiste nastpstwo gosowania przeciw jej ratyfikacji, gdy PiS byo w opozycji. Po objciu wadzy rzd musi stan tam, gdzie wtedy, a nie tam, gdzie stoi Platforma.

Dzikuj za rozmow.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]