Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
16-07-2012
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie zagroenia polskich instytucji spoecznych na wschodzie

Prawica Rzeczpospolitej wyraa oburzenie sytuacj funduszu „Wsppraca z Poloni
i Polakami za granic”, za ktrego realizacj odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Przeniesienie funduszu z Senatu do MSZ doprowadzio do sytuacji, e do dzisiaj aden tytu prasowy, adna redakcja radiowa czy telewizyjna dla Polakw z Ukrainy, Litwy, Biaorusi, otwy, Modawii – nie otrzymay z budetu pastwa adnych rodkw na swoj dziaalno. W analogicznym okresie w roku ubiegym polskie media na Wschodzie rozliczay ju dotacje otrzymane i wydane na pierwsze procze! Tymczasem w tym roku MSZ nie podpisa nawet umowy z Fundacj Pomoc Polakom na Wschodzie, przez ktr w 95% finansowane
s wspomniane inicjatywy. W ubiegym roku Fundacja finansowaa okoo 50 tytuw prasowych, redakcji radiowych i telewizyjnych, a w tym roku jeszcze adna z nich nie uzyskaa nawet informacji, kiedy i w jakim wymiarze otrzyma nalena wsparcie finansowe na swoj dziaalno.

Ze rodowisk polskich na Wschodzie pyn alarmujce informacje o tragicznej sytuacji finansowej mediw, stojcych na granicy zagady. Wiele pozbawionych pomocy tytuw ju zaprzestao dziaalnoci. S to „Dziennik Kijowski”, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie”, „Nasza Droga” ze Lwowa, „Mozaika Berdyczowska”, „Gazeta Polska"
z ytomierza, „Woanie z Woynia”, „Lwowskie Spotkania”, „Polacy Donbasu” z Doniecka. Zawiesiy dziaalno: „Monitor Woyski" z ucka, „Jutrzenka" z Modawii, „Gos Nauczyciela" z Drohobycza, „Polak na otwie”, audycje radiowe: „Polska Fala" z Modawii , audycja polska w Radio TREK w Rwnem, audycje polskie w ytomierzu i Berdyczowie, „Polskofalwka” z Dyneburga na otwie, „Gos Donbasu” z Doniecka, redakcje telewizyjne w ytomierzu, ucku, Doniecku oraz na otwie – „Na falach Daugawy" i „Akcenty Polskie". Zagroona jest kontynuacja dziaalnoci dwutygodnika „Kurier Galicyjski” ze Stanisawowa, „Radia znad Wilii” i „Kuriera Wileskiego”, bdcego jedynym polskim dziennikiem
na Wschodzie.

Wszystko to nosi znamiona wiadomej likwidacji zaangaowania Rzeczypospolitej
we wsparcie polskich instytucji spoecznych na Wschodzie. Jeeli natychmiast nie wznowimy przerwanych dziaa – straty, ktre poniesie polskie ycia na Wschodzie mog by nieodwracalne.

Apelujemy do premiera i rzdu Rzeczypospolitej o natychmiastowe wznowienie wsparcia
dla pozbawionych pomocy polskich instytucji spoecznych oraz o wyjanienie opinii publicznej przyczyn i okolicznoci popenionych zaniecha.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawcki
Wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]