Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
25-04-2012
Koalicja na Rzecz Polskiej Szkoy

Koalicja na Rzecz Polskiej Szkoy jednoczca rodowiska solidarnociowe, modzieowe i niepodlegociowe w dniu 25.04.2012 roku zoya we wszystkich urzdach wojewdzkich w Polsce petycj skierowan do Premiera Donalda Tuska dajc uchylenia rozporzdze Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej ksztacenia oglnego i z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planw nauczania.
Jednym z Sygnatariuszy Koalicji w Wojewdztwie Kujawsko-Pomorskim skadajcym petycj na rce Pani Wojewody Ewy Mes by Penomocnik Okrgowy Prawicy RP Wojciech Kowalski.
Na dzie 07.05.2012 roku wyznaczono oglnopolsk pikiet pod Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie, w ktrej rwnie wezm udzia czonkowie Prawicy RP.__________________

Tekst petycji:

Pan Donald Tusk, Premier RP, Warszawa

PETYCJA

Koalicja na Rzecz Polskiej Szkoy, jednoczca rodowiska solidarnociowe, modzieowe, niepodlegociowe wobec braku reakcji rzdu na liczne protesty trwajce od 2008 roku, stanowczo da uchylenia rozporzdze Ministra Edukacji Narodowej:* z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie Podstawy Programowej Ksztacenia Oglnego,

* z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planw nauczania.

Uwaamy, e uczniowie i ich rodzice ponios bezporednie konsekwencje tej wyjtkowo le przygotowanej reformy.

Obecny rzd wraz z kierownictwem MEN zniszczy dobrze dziaajcy system edukacji w Polsce, a teraz niszczy jako pracy polskiej szkoy. Szczeglnie niebezpieczne s ograniczenia treci jzyka polskiego i historii, ktrych naturaln konsekwencj jest ograniczenie tosamoci narodowej modych Polakw. Pozbawienie absolwentw pierwszej klasy licew oglnoksztaccych dalszego ksztacenia oglnego na rzecz jednokierunkowego rozwoju moe skutkowa dla wielu z nich zaamaniem dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej.

Ponadto, zmiany te gro infantylizacj spoeczestwa i drastycznym ograniczeniem mobilnoci modego pokolenia na krajowym i europejskim rynku pracy.

Apelujemy o podjcie dialogu i merytorycznej debaty o ksztacie polskiej owiaty, zwracajc jednoczenie uwag na niezrozumiae, kontrowersyjne i szkodliwe decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Owiata jest dobrem caego narodu, gwarancj naszej tosamoci i systematycznego rozwoju. Konstytucyjn odpowiedzialno za jej stan ponosi rzd.

___________________

Delegacja Sekcji Regionalnych Regionu Bydgoskiego i Torusko-Wocawskiego wraz z przedstawicielami NNZS, organizatorw akcji „Strajk szkolny” Prawicy Rzeczypospolitej zoya petycj Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Pani Ewie MES. Pani Wojewoda zadeklarowaa, e pilnie przekae j Panu Premierowi. Podobne akcje odbyy si w innych wojewdztwach

rdo: SolidarnoCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]