Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Wiadomoci Prawicy
02-12-2009

Listopadowe badanie opinii publicznej przeprowadzone przez CBOS pokazao, e Marek Jurek cieszy si zaufaniem prawie co czwartego respondenta (24%). Nie ufa mu zaledwie 14% respondentw. Z kandydatw... [ poka  cao ]


24-11-2009

Zdecydowanie wystpujemy przeciw rzdowemu projektowi prywatyzacji Giedy Papierw Wartociowych. Praktycznym skutkiem jego urzeczywistnienia byaby likwidacja polskiego rynku kapitaowego i przeniesienie... [ poka  cao ]


22-11-2009

Karol Burek od urodzenia zwizany jest z Rzeczniowem. Ukoczy Akademi Teologii Katolickiej w Warszawie oraz podyplomowe studia z zakresu zarzdzania na Wyszej Szkole Bankowoci i Finansw w Bielsku-Biaej.... [ poka  cao ]


21-11-2009

Owiadczenie przekazane na spotkaniu stowarzysze i ruchw katolickich Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu w dnia 21.11.2009 Dzi stajemy wobec spraw, ktre do niedawna zarwno w chrzecijaskiej... [ poka  cao ]


20-11-2009

W dniu 13 listopada w okrgu chrzanowskim goci przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek w towarzystwie penomocnika okrgu krakowskiego pana Gniewomira - Rokosz Kuczyskiego . Podczas wizyty... [ poka  cao ]


18-11-2009

W dniu 17 listopada b.r. w Trjmiecie goci z wizyt robocz Przewodniczcy Marek Jurek. Swj pobyt na wybrzeu rozpocz od konferencji prasowej w Galerii Mariackiej w Gdasku . Podczas spotkania... [ poka  cao ]


14-11-2009

Wsplnota z Prawic do samorzdu? Bieca sytuacja polityczna w kraju oraz wybory prezydenckie i samorzdowe byy przedmiotem konferencji prasowej zwoanej przez Prawic Rzeczypospolitej w Tarnowie.... [ poka  cao ]


11-11-2009

Dnia 11 listopada 2009 roku obchodzilimy 91. rocznic odzyskania przez Polsk niepodlegoci. Penomocnik okrgowy Prawicy Rzeczypospolitej Wicemarszaek Wojewdztwa Podlaskiego Bogusaw Dbski uczestniczy... [ poka  cao ]


10-11-2009

8 listopada RP 2009 w Wierzchosawicach odby si fina plebiscytu na Najlepszego Wjta Maopolski, organizowanego ju po raz dziesity przez Polska Gazet Krakowsk i Stowarzyszenie Gmin i Powiatw Maopolski... [ poka  cao ]


09-11-2009

W niedziel (8 listopada br.) odbyy si przedterminowe wybory Wjta Gminy Rzeczniw (powiat Lipsko). aden z kandydatw nie uzyska bezwzgldnej liczby gosw. Karol Burek, popierany przez Prawic... [ poka  cao ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96


Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]