Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
25-05-2011
Prawica Rzeczypospolitej popiera akcję „Ratuj Maluchy” zorganizowaną przez Stowarzyszenie i Fundację Rzecznik Praw Rodziców.

Prawica Rzeczypospolitej popiera akcję „Ratuj Maluchy” zorganizowaną przez Stowarzyszenie i Fundację Rzecznik Praw Rodziców.
» formularz poparcia projektu
» tekst projektu ustawy + uzasadnienie

„SZEŚCIOLATKI DO PRZEDSZKOLA”
Obywatelski projekt ustawy
Projekt przygotowały Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik
Praw Rodziców, rodzice zgromadzeni w akcji Ratuj Maluchy.
Projekt obywatelski ma na celu przywrócenie stabilności systemu edukacji, poprzez powrót do zniesionych przez reformę minister Hall w 2009 roku, zapisów ustawy oświatowej, a w szczególności:
1) ustalenie wieku obowiązku szkolnego dla dzieci od 7 roku życia,
2) wolny wybór dla sześciolatków,
3) powrót do programu nauczania pozwalającego na naukę czytania sześciolatkom w zerówce,
4) przywrócenie nadzoru kuratorów nad organami prowadzącymi szkoły,
5) odstąpienie od łatwej ścieżki likwidacji i przekazywania szkół osobom prywatnym i organizacjom.
6) a ponadto objęcie edukacji przedszkolnej subwencją oświatową, w celu upowszechnienia równego dostępu do edukacji, niezależnego od sytuacji materialnej rodziców dziecka,
co gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Potrzebujemy 100 tys. odręcznych podpisów!
Wystarczy pobrać formularz ze strony internetowej
włączyć się do akcji i przesłać pocztą do 30 czerwca
na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Szczegóły na stronie: www.rzecznikrodzicow.pl
Uwaga! podpisy na zwykłych kartkach oraz podpisy bez
wszystkich danych (również numeru PESEL) będą nieważne.

Obywatelski projekt ustawy
1) obowiązek szkolny od 7 lat
2) wolny wybór dla sześciolatków
3) subwencja państwowa na przedszkola
4) ograniczenie likwidacji szkół
Wystarczy:
1.pobrać: » formularz poparcia projektu (podpisy na zwykłych kartkach nie będą ważne!),
» tekst projektu ustawy + uzasadnienie
2. Zebrać podpisy
3. Wysłać na adres:
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
ul. Kazimierza Wielkiego 31/41, 05-120 LegionowoCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]