Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
31-03-2011
Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej, 31 marca RP 2011

W związku z zapowiedzianym udziałem kanclerz Niemiec w Zjeździe
Związków Wypędzonych BdV apelujemy do władz publicznych
Rzeczypospolitej, a szczególnie do Prezydenta, premiera i ministra
spraw zagranicznych o zdecydowane wystąpienie o wycofanie poparcia
Republiki Federalnej Niemiec dla doktryny wpędzenia.

Doktryna wypędzenia zafałszowuje prawdę historyczną i szkodzi
stosunkom polsko-niemieckim. Przedstawia przesiedlenie ludności
niemieckiej przeprowadzone na podstawie Umów Poczdamskich i będące
bezpośrednim skutkiem zbrodni i przestępstw popełnionych przez państwo
niemieckie w drugiej wojnie światowej - jako arbitralny akt Polski i
Czechosłowacji. Obowiązkiem władz państwa polskiego jest przypominać,
że Niemcy bezpośrednio przed drugą wojną światową cieszyli się w
Państwie Polskim większą wolnością niż we własnym państwie.

Problemem relacji polsko-niemieckich nie jest pani Steinbach, ale
doktryna wypędzenia, której pani Steinbach jest rzecznikiem, a która
korzysta z oficjalnego poparcia państwa niemieckiego.

W wypadku braku stosownych działań ze strony władzy wykonawczej -
apelujemy do wszystkich ugrupowań parlamentarnych o jasne wystąpienie
Sejmu Rzeczypospolitej przeciw doktrynie wypędzenia.

(-) Marek Jurek, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 31 marca RP 2011Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]