Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
05-03-2011
Uchwaa Zjazdu Prawicy Rzeczypospolitej - O pastwo dobra wsplnego, przeciw rzdom z udziaem radykalnej lewicy

Zjazd Prawicy Rzeczypospolitej podejmuje decyzj o samodzielnym starcie naszej partii w nadchodzcych wyborach do Sejmu i Senatu. Nasza gotowo zawarcia realistycznego porozumienia midzypartyjnego z PiS, nasze apele do PiS i PJN o wspprac w wyborach do Senatu – nie zostay w ogle podjte. To tylko jeszcze jedno potwierdzenie zagroe, ktre dla kraju wynikaj ze stanu permanentnej wojny partyjnej, gdzie partie ideowo blisze traktowane s gorzej od ideowych przeciwnikw.
Najgorszym efektem nieustajcej wojny partyjnej jest dzi perspektywa powrotu do wadzy i wpywu na pastwo radykalnej lewicy reprezentowanej przez SLD. Dominujce partie nie tylko podejmuj z ni wspprac (na przykad w mediach), nie tylko rozwaaj zawizanie z ni koalicji rzdowej, ale co najgorsze – bagatelizuj jej program skierowany przeciw cywilizacji ycia, prawom rodziny, tradycji narodowej, chrzecijaskiej tosamoci Polski. Ostatnie miesice wielokrotnie potwierdziy, e PO i PiS s zdolne do budowania pozycji SLD dla osignicia swych czysto partyjnych celw w walce o wadz.
Chcemy zbudowa reprezentacj parlamentarn prawicy chrzecijasko-konserwatywnej, aby sta si przeciwwag dla radykalnej lewicy przy wyanianiu wikszoci parlamentarnej. Kierujc si zasad solidarnoci zapraszamy na nasze listy kandydatw wszystkich bliskich nam rodowisk, szczeglnie ludowych i narodowych. Zjazd upowania Zarzd Prawicy Rzeczypospolitej do zawierania praktycznych porozumie w tych kwestiach.
W kampanii wyborczej przedstawimy program gospodarczy na rzecz wolnej przedsibiorczoci i praw rodziny. Jego najwaniejszymi punktami bdzie radykalne uproszczenie systemu podatkowego oraz zmniejszenie podatkw bezporednich paconych przez rodziny. Chcemy doprowadzi do reformy systemu politycznego w celu zmniejszenia wadzy partyjnych central, ubezwasnowolniajcych opini publiczn: zasadnicze instrumenty tej zmiany to rozszerzenie wyborw w okrgach jednomandatowych na wybory do Sejmu i zasadnicza zmiana systemu finansowania partii politycznych.
Praktycznym celem, ktry sobie stawiamy w nadchodzcych wyborach parlamentarnych, jest zdobycie poparcia miliona wyborcw, co pozwala na bezporedni wpyw na polityk pastwa. Chcemy, by przedmiotem polskiej polityki stay si kwestie dla kraju najwaniejsze: prawa rodziny i przeamanie kryzysu demograficznego, gospodarka szans dla modych Polakw, rozwj wsi, wpyw Polski w Unii Europejskiej i Europie rodkowej.

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]