Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
19-11-2010
Piotr Strzembosz, kandydat na Prezydenta Warszawy o spółdzielcach i lokatorach

W dniu dzisiejszym przed stołecznym Ratuszem odbyła się krótka konferencja prasowa kandydata na urząd Prezydenta Warszawy Piotra Strzembosza, który mówił o problemach spółdzielców i lokatorów mieszkań komunalnych oraz o zapowiadanych zmianach jakie wprowadzi jako Prezydent miasta.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy kandydat na urząd Prezydenta Warszawy uzasadniał, dlaczego zwalcza ulotki agencji towarzyskich oraz krytycznie wypowiada się na temat samych agencji towarzyskich. Według Strzembosza opowiadając się przeciw agencjom, ulotkom agencji i pornografii nie tylko prezentuje swoje poglądy, ale domaga się, by było przestrzegane obowiązujące w Polsce prawo. „Produkcja, kolportaż, posiadanie i zarabianie na pornografii od 1 października 1998 r. nie jest zabronione, ale nie wolno prezentować pornografii w sposób umożliwiający swobodny do niej dostęp przez nieletnich i dorosłych, którzy sobie tego nie życzą.” Piotr Strzembosz wyraził aprobatę wobec podjętych dwa dni temu działań warszawskiej Straży Miejskiej, która karze mandatami sprzedawców, którzy wydawnictwa pornograficzne eksponują na witrynach.

W załączeniu Oświadczenie Piotra Strzembosza dotyczące spółdzielczości i lokatorów.

Marcin Fersz
Biuro Prasowe
KKW Prawica Rzeczypospolitej - UPR

-----------

Warszawa
Rodzina Inwestycje Bezpieczna przyszłość

Oświadczenie Kandydata na Prezydenta m.st. Warszawy Piotra Strzembosza
dotyczące spółdzielczości i lokatorów

Jako kandydat ubiegający się o urząd Prezydenta Warszawy chciałbym zwrócić uwagę, że problemy spółdzielców i lokatorów mieszkań komunalnych wymagają większego zainteresowania ze strony władz miasta.

Deklaruję, że jako Prezydent m.st. Warszawy będę otwarty na problematykę tych środowisk i nie będę unikał spotkań z przedstawicielami reprezentującymi mieszkańców, jak to miało miejsce w ostatnim okresie.

Pilnego uregulowania wymagają sprawy własnościowo-gruntowe terenów, na których obecnie znajdują się budynki spółdzielcze. Uregulowanie tych spraw pozwoli na szybsze wykupienie mieszkań przez ich mieszkańców.

Deklaruję, że pełniąc urząd Prezydenta, wstrzymam podwyżkę opłaty za wieczyste użytkowanie na podstawie wykonanych operatów szacunkowych, do czasu wyjaśnienia poprawności ich wykonania i zgodności z obowiązującymi przepisami.

W prowadzonej polityce na terenie miasta szczególną uwagę będę zwracał na zagadnienia związane z rodzinami z dziećmi, a zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Za priorytet uznaję zmianę przepisów i zasad ubiegania się o mieszkania z zasobów miasta, by były one adekwatne do potrzeb i możliwości potrzebujących rodzin.

Jednocześnie przypominam, że w moim programie zawarłem postulat zmiany zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi poprzez likwidację ZGN-ów, których zadania przejmą istniejące Wydziały Zasobów Lokalowych oraz prywatne firmy administrujące nieruchomościami.

(-) Piotr Strzembosz
Kandydat na Prezydenta Warszawy
KKW Prawica Rzeczypospolitej - UPRCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]