Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
Wybory do Rady Miasta w Kielcach: Samorząd bliski Rodzinie - Dosyć układów w samorządzie, czas na służbę publiczną

Priorytety w zakresie promocji Rodziny, infrastruktury i bezpieczeństwa

1. Budowa tanich mieszkań komunalnych dla młodych małżeństw i rodzin wielodzietnych.
2. Wprowadzenie Karty Rodziny 5+ poprzez wspieranie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin z co najmniej trójką dzieci. Wyposażymy rodziny wielodzietne najsłabiej uposażone w podręczniki szkolne.
3. Gwarancja samorządowego becikowego dla każdej rodziny z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatek macierzyński, który będzie przysługiwał rodzinom wielodzietnym.
4. Zwiększenie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznawanego przez państwo.
5. Wsparcie i pomoc miasta w polityce adopcyjnej oraz promocja Rodzinnych Domów Dziecka oraz Rodzinnych Domów Opieki Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
6. Zapewnienie miejsca wszystkim chętnym dzieciom w przedszkolach i żłobkach poprzez przydział lokali z zasobów miasta na Kluby Malucha, a także wsparcie finansowe przeznaczone na rozwój opieki domowej, domowych przedszkoli oraz wszystkich innych form opieki nad dziećmi.
7. Poprawimy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców miasta przez usprawnienie bezpośredniej i specjalistycznej opieki medycznej.
8. Poprawa efektywności kształcenia w szkołach samorządowych poprzez wprowadzenie przydziału dodatkowych środków dla szkół uzyskujących najlepsze wyniki w edukacji i sporcie (udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych). Intensyfikacja programów naprawczych dla placówek osiągających gorsze wyniki.
9. Większe uczestnictwo rodziców w funkcjonowaniu szkoły poprzez udział w wyborze dyrekcji szkoły, kadry nauczycielskiej, wybór programów nauczania oraz inwestycji i podziału środków finansowych.
10. Przywrócimy opiekę medyczną i stomatologiczną we wszystkich placówkach oświatowych.
11. Będziemy przeciwdziałać zagrożeniom demoralizacji młodzieży i zwiększymy bezpieczeństwo osiedli przez organizację osiedlowych centrów tożsamościowych.
12. Utworzymy, w ramach istniejących struktur, miejskie departamenty Asystenta Osoby Niepełnosprawnej jako niezbędną pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
13. Odkorkujemy centrum miasta przez budowę 5 miejskich dozorowanych parkingów skomunikowanych specjalnymi busami z centrum miasta.
14. Upowszechnimy darmowy Internet przez zwiększenie ilości internetowych punktów hot-spot.
15. Wdrożymy program ochrony środowiska m.in. przez tzw. odbetonowanie miasta i tworzenie zielonych enklaw w centrum miasta i osiedlach oraz rewitalizację zieleni miejskiej przez wprowadzenie nowych elementów flory i fauny.
16. Wprowadzimy sensowną a nie pozorowaną segregację odpadów komunalnych.
17. Wprowadzimy program poprawiania estetyki kieleckich osiedli.
18. Będziemy rozwijać znaczenie sportu w mieście przez wspieranie istniejących klubów i utworzenie nowych: Kieleckiego Klubu Tenisowego oraz budowę nowego tenisowego kortu krytego. Miejskiego Klubu Boxingu jako ośrodka skupiającego młodzież preferującą sporty walki .
19. Utworzymy Miejski Dom Stowarzyszeń jako obiekt będący siedzibą dla wielu istniejących i nowych stowarzyszeń non-profit.

Kielce RP 10 listopada 2010Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]