Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
27-10-2010
Drugie oświadczenie w sprawie fałszywej wypowiedzi ministra Grasia

W związku z publicznym oświadczeniem przedstawiciela rządu Donalda Tuska, ministra Pawła Grasia, że nikt nie zgłaszał na policję ani do Prokuratury przypadków stosowania przemocy fizycznej na Krakowskim Przedmieściu przy Pałacu Prezydenckim w okresie, gdy stał tam krzyż smoleński informuję, że nie jest to zgodne z prawdą.

W dniu 6 sierpnia 2010 r. zostałem w tym właśnie miejscu uderzony pięścią w twarz przez osobę w sposób agresywny atakującą obrońców krzyża, a o fakcie tym powiadomiłem policję składając formalne zawiadomienie. Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ, która jednak odmówiła wszczęcie postępowania (pismo z dnia 13 września 2010 r., Sygn. Akt 4DS 1476/10/V).

W związku z powyższym domagamy się precyzyjnej informacji, ile było formalnych zgłoszeń o przypadkach stosowania przemocy wobec obrońców krzyża na Krakowskim Przedmieściu, ile postępowań wyjaśniających zostało wszczętych, a jeśli nie, jaka jest tego przyczyna.

Domagamy się precyzyjnej informacji, dlaczego przez wiele tygodni władze państwowe i samorządowe nie zapewniały porządku i bezpieczeństwa w tym miejscu; dlaczego nie reagowano na nieformalne i medialne informacje o poszturchiwaniach, przypalaniu papierosami, oddawaniu moczu na znicze, wyzwiskach, wulgarnych słowach i gestach.

Władze miasta oraz władze państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek biorą pełną odpowiedzialność za ekscesy i łamanie prawa na Krakowskim Przedmieściu. Wszelkie przejawy łamania przepisów i naruszania norm społecznych powinny być powstrzymywane, a ich sprawcy zatrzymywani i karani. Szczególnie oczywiste jest to wtedy, gdy osoba pokrzywdzona składa formalny wniosek.

Domagamy się, by powołane do tego instytucje dokonały przeglądu taśm z kamery monitorującej okolice smoleńskiego krzyża i zwróciły się do stacji telewizyjnych oraz osób prywatnych posiadających materiały filmowe i fotograficzne z tych zdarzeń o udostępnienie ich, by w sposób wiarygodny potwierdzić lub wykluczyć przypadki łamania prawa.

(-) Piotr Strzembosz
Pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej w Warszawie
Kandydat na Prezydenta Warszawy

Warszawa, 27 października RP 2010Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]