Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
20-10-2010
Konferencja prasowa Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Prawicy Rzeczypospolitej – UPR w Warszawie

W siedzibie UPR zebrali się kandydat na Prezydenta Warszawy Piotr Strzembosz oraz kandydaci na radnych - Magdalena Chudzicka-Muszyńska, Ernest Kobyliński (UPR) i Marcin Fersz (Prawica Rzeczypospolitej).

Przedstawiając priorytety w zakresie bezpieczeństwa stolicy Ernest Kobyliński (UPR) przedstawił projekty reorganizacji Straży Miejskiej i Policji, działania Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa oraz sposobu likwidacji palącego problemu, jakim stało się dla stolicy żebractwo. Marcin Fersz (Prawica Rzeczypospolitej) mówił o doinwestowaniu Straży Pożarnej, przyspieszeniu prac nad modernizacją i rozbudową systemu alarmowego stolicy oraz o sposobach wykorzystania środków unijnych na budowę lotnisk dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Piotr Strzembosz, kandydat na Prezydenta Warszawy powiedział, że stolica jest miastem przepisów, ale nie jest miastem praworządnym. Jako przykład podał tzw. agencje towarzyskie, gdzie w sposób jawny łamane jest prawo – ma miejsce stręczycielstwo i kuplerstwo, za sprawą obscenicznych ulotek szerzy się demoralizacja i zaśmiecane są ulice. Ponadto podkreślił, że władze samorządowe mające wpływ na sprawy kadrowe nie powinny dopuszczać do zatrudniania w publicznych placówkach oświatowych zadeklarowanych homoseksualistów, osób nadmiernie eksponujących swoją seksualność, nadużywających alkohol, eksponujących na ciele tatuaże czy przekłute części ciała. Podkreślił, że szkoła to miejsce, gdzie młodzież nie tylko pozyskuje wiedzę, ale również czerpie wzorce osobowe, poznaje normy moralne itp. Piotr Strzembosz oświadczył, że za jego prezydentury w Warszawie nie będzie zgody na przemarsze homoseksualistów i że na taki brak zgody zezwalają istniejące w Polsce przepisy.

Magdalena Chudzicka-Muszyńska podkreśliła wagę stosowania zakazu nauczania w publicznych szkołach przez zadeklarowanych homoseksualistów. Jako matka wyraziła zaniepokojenie nachalnym lobbingiem homoseksualnym rozprzestrzeniających się również w edukacji. „Chciałabym, aby warszawskie dzieci - kolejne pokolenie, spadkobiercy
bohaterskich tradycji Powstańców - czuły co to Bóg, honor, ojczyzna, a
żadnej z tych wartości nauczyciel-pederasta nie wykształci w młodym
sercu.” Podkreśliła, że środowiska homoseksualne są narażone na wiele chorób duszy i ciała wynikających z rozwiązłości. „Oprócz szeroko nagłaśnianego AIDS mamy ciężkie depresje, całą gamę chorób proktologicznych.” Przypomniała, że zadaniem Prezydenta stolicy Polski i całego samorządu jest, oprócz dbałości o infrastrukturę miejską, „walka o rząd dusz”.

-------------------

Priorytety w zakresie bezpieczeństwa stolicy:

1. Miejski System Bezpieczeństwa – zaangażowanie wszystkich miejskich służb i instytucji w ramach wspólnego kanału łączności celem poprawy bezpieczeństwa; przegląd procedur prawno-organizacyjno-szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa; standaryzacja czasu reakcji służb miejskich na zgłoszenie. Stworzenie spójnego systemu antyterrorystycznego dla obiektów użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, muzea, centra handlowe itp.).
2. Reorganizacja Straży Miejskiej i wyznaczenie priorytetów jej działania przy większej współpracy z mieszkańcami.
3. Doinwestowanie Straży Pożarnej; zakup helikoptera dla grupy ratownictwa wysokościowego; zakup minimum dwóch drabin wysokościowych (powyżej 100 m); modernizacja istniejących remiz strażackich oraz dostosowanie ich liczby do struktury miasta.
4. Przyspieszenie prac nad modernizacją i rozbudową systemu alarmowego w Warszawie; poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie Warszawy.
5. Reorganizacja i wyznaczenie priorytetów Policji; zwiększenie liczby stacjonarnych i ruchomych komisariatów Policji; zwiększenie etatów dzielnicowych.
6. Budowa, przy wykorzystaniu środków unijnych, lotnisk dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy warszawskich szpitalach, celem wyeliminowania kilkukrotnego przenoszenie rannych i chorych.
7. Eliminacja z przestrzeni publicznej tzw. agencji towarzyskich, miejsc, gdzie kobiety i mężczyźni sprowadzani są do roli towaru, gdzie łamane są przepisy kodeksu karnego, gdzie dochody czerpie świat przestępczy, skąd rozprzestrzeniają się choroby weneryczne.
8. Zakaz zatrudniania w publicznych szkołach zdeklarowanych homoseksualistów, osób nadmiernie eksponujących swoją seksualność, publicznie nadużywających alkohol, w sposób widoczny samookaleczających się (tatuaże, piercing).
9. Eliminacja z przestrzeni publicznej pornografii poprzez egzekucję obowiązujących przepisów; wprowadzenie zakazu zamieszczania obscenicznych reklam.
10. Likwidacja problemu żebractwa. Pomoc osobom wykorzystywanym przez organizacje przestępcze do żebractwa poprzez skuteczne ściganie i neutralizowanie zorganizowanych grup żebraczych. Aktywne wsparcie ze strony Ośrodków Pomocy Społecznej dla osób zmuszonych sytuacją ekonomiczną do żebrania.


(-) Ernest Kobyliński
Unia Polityki Realnej

(-) Lech Łuczyński
Prawica Rzeczypospolitej

(-) Piotr Strzembosz
Kandydat na Prezydenta WarszawyCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]