Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
19-10-2010
Apel do Rzdu, Sejmu i ugrupowa parlamentarnych

Apel do Rzdu, Sejmu i ugrupowa parlamentarnych

Przed nadchodzc debat na temat sztucznego zapodnienia in vitro – przypominamy, e najwaniejszy aspekt sprawy, szacunek dla ycia dziecka pocztego in vitro, nie jest kwesti pozbawion regulacji przez polskie prawo. Nie mona traktowa go jako kwestii prawnie otwartej, niezalenie od retorycznych sporw o in vitro.
O sprawie tej zapominaj projektodawcy wszystkich zoonych do Sejmu projektw.
Ch abstrakcyjnej debaty nie moe bra gry nad powinnociami pastwa i rzdami prawa.
Wskazujemy w tym kontekcie na art. 157a Kodeksu Karnego, jak rwnie na jego wykadni, zawart w uchwale Sejmu RP z 21 lipca RP 2006, mwic, e „niszczenie ludzkich embrionw (…) narusza art. 157a Kodeksu karnego przewidujcy prawnokarn ochron zdrowia dziecka pocztego”. Za stanowiskiem tym gosowali wwczas – wraz z ogromn wikszoci posw – obecny premier Donald Tusk i obecna minister zdrowia Ewa Kopacz.
Nie mona przechodzi obok tej jasnej dyspozycji polskiego prawa. Pomijanie jej oznacza lekcewaenie dla rzdw prawa, a take lekcewaenie najbardziej podstawowego obowizku Rzeczypospolitej, jak jest uywanie wadzy okrelonej przez prawo dla ratowania ycia ludzkiego.
Apelujemy do rzdu, a w szczeglnoci do ministerstwa zdrowia, o wyrane przypomnienie, e niszczenie ycia dzieci w fazie zarodkowej jest nielegalne.
W wypadku braku stosownych dziaa rzdu – apelujemy do opozycji z Jarosawem Kaczyskim na czele o zgoszenie Rezolucji wzywajcej wszystkie organy pastwa do przestrzegania zawartej w art. 157 a Kodeksu Karnego ochrony ycia i zdrowia kadego dziecka od momentu poczcia, obojtne – in vitro czy in ventre.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej –
(-) Marek Jurek
Warszawa, 19 padziernika RP 2010Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]