Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
Komunikat po Konferencji Prasowej Komitetu Prawica Rzeczypospolitej - UPR

Na zorganizowanej w środę, 6 października konferencji prasowej Komitety Prawicy Rzeczypospolitej i UPR zaprezentowane zostały priorytety programu wyborczego dotyczące rodziny.

Lech Łuczyński (Prawica Rzeczypospolitej) nakreślił konieczność zmiany polityki wobec rodzin z przedmiotowej na podmiotową, zapowiedział wprowadzenie w Warszawie samorządowego becikowego i samorządowych dodatków macierzyńskich dla trzeciego i kolejnych dzieci. Podkreślił, że konieczne jest wspieranie mini żłobków i przedszkoli dla wszystkich chętnych, oraz zaprzestać obecnej dyskryminacji rodzin, które same wychowują swoje dzieci. Wyjaśnił, że obecnie z godnie z ustawą o systemie oświaty w publicznych i prywatnych przedszkolach gmina wykłada środki na każde dziecko zgodnie z godnie z ustawą o systemie oświaty, a środków tych pozbawione są rodziny, które trud wychowania wzięły na siebie nie wysyłając dziecka do przedszkola.

Powiedział również że koniecznością jest wsparcie rodzin wielodzietnych min. przez wprowadzenie Karty Rodziny 5+ poprzez wspieranie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin z co najmniej trójką dzieci. „Nasze środowiska min. Pan Marian Piłka postulował o wprowadzenie takiej karty na wzór która obowiązuje we Francji czyli która byłaby dla wszystkich takich rodzin w Polsce. Niestety w parlamencie od 15 lat nie udało się tego wprowadzić i dlatego od kilku lat poszczególne samorządy zaczynają wprowadzać Kartę dla rodzin wielodzietnych min. Tychy, Sandomierz czy tydzień temu Katowice. Dzięki karcie rodziny będą mieć zniżki do instytucji podlegających samorządowych min takich jak zajęcia sportowe, czy kulturalny prowadzone przez samorząd lub na bilety do kina, teatru czy na basen. Dobrowolne zniżki mogą również zaoferować przedsiębiorcy działający w Warszawie, którzy będą uznawać Warszawską Kartę Rodzin 5+.

Piotr Soporowski i Ernest Kobyliński (UPR) powiedzieli, że polityka dotycząca szkół samorządowych zakłada zwiększenie udziału rodziców w decyzjach dotyczących obsady stanowisk dyrektorskich i kadry nauczycielskiej, programu nauczania oraz inwestycji i podziału środków finansowych. W ramach obowiązującego prawa realizację programu umożliwiłaby zgoda organów samorządowych na organizowanie przez rodziców wyborów dyrektorów szkół i ścisłą współpracę wydziałów oświaty z radami rodziców. Zwiększenie wpływu obywateli na funkcjonowanie szkoły pozwoliłoby na dostosowanie nauczania do potrzeb i zainteresowań każdego dziecka. Rozumiemy przez to nie tylko tworzenie warunków dla uczniów szczególnie zdolnych pozwalających im osiągać dobre rezultaty w olimpiadach przedmiotowych czy zawodach sportowych, ale również pomoc szkoły dla uczniów radzących sobie gorzej z nauką.

Odnośnie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym podkreślili, że program Komitetu zakłada uzupełnianie brakujących miejsc w przedszkolach poprzez wygospodarowanie lokali z zasobów miasta na Kluby Malucha, wsparcie finansowe i rozwijanie opieki domowej oraz domowych przedszkoli. „Chcemy by pieniądze przeznaczane przez gminę na każde dziecko na opiekę przedszkolną mogły trafiać również do domów prywatnych. Dzięki temu część matek mogłaby zrezygnować z niskopłatnej pracy zawodowej i pozostać w domu z dziećmi.”

Piotr Strzembosz, kandydat na urząd Prezydenta Warszawy, omówił zagadnienia związane ze służbą zdrowia, potrzebach reorganizacji niektórych placówek medycznych, konieczności zwiększenia liczby oddziałów pediatrycznych, wprowadzenia opieki psychologicznej dla kobiet po utracie dziecka, wspieraniu istniejących placówek opieki paliatywnej.

___________________________

Prawica Rzeczypospolitej - UPR --- Rodzina

Priorytety w zakresie promocji Rodziny:

1. Wymuszenie poprawy efektywności kształcenia w szkołach samorządowych poprzez wprowadzenie przydziału dodatkowych środków dla szkół uzyskujących najlepsze wyniki w edukacji i sporcie (udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych). Intensyfikacja programów naprawczych dla placówek osiągających gorsze wyniki.

2. Większe uczestnictwo rodziców w funkcjonowaniu szkoły poprzez udział w wyborze dyrekcji szkoły, kadry nauczycielskiej, wybór programów nauczania oraz inwestycji i podziału środków finansowych. Przywrócenie opieki medycznej i stomatologicznej we wszystkich placówkach oświatowych.

3. Gwarancja samorządowego becikowego dla każdej rodziny z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatek macierzyński który będzie przysługiwał rodzinom wielodzietnym.

4. Zwiększenie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznawanego przez państwo.

5. Wsparcie i pomoc miasta w polityce adopcyjnej oraz tworzenia rodzinnych domów dziecka.

6. Zapewnienie miejsca wszystkim chętnym dzieciom w przedszkolach i żłobkach poprzez przydział lokali z zasobów miasta na Kluby Malucha, a także wsparcie finansowe przeznaczone na rozwój opieki domowej, domowych przedszkoli oraz wszystkich innych form opieki nad dziećmi. De facto oznacza to, że żadne dzieci, w tym te zostające w domu, nie będą już dłużej dyskryminowane.

7. Udostępnienie szkolnych obiektów sportowych dla młodzieży w czasie wolnym od zajęć.

8. Reorganizacja służby zdrowia na terenie miasta dostosowana do potrzeb mieszkańców i geografii miasta. Zwiększenie liczby oddziałów pediatrycznych, wprowadzenie opieki psychologicznej dla kobiet po utracie dziecka, wspieranie istniejących placówek opieki paliatywnej.

9. Wprowadzenie Karty Rodziny 5+ poprzez wspieranie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Warszawa, dnia 6 października RP 2010


(-) Lech Łuczyński
Prawica Rzeczypospolitej
693 090 030

(-) Ernest Kobyliński
Unia Polityki Realnej
889 454 844

(-) Piotr Strzembosz
Kandydat Na Prezydenta Warszawy
605 053 663Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]