Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-04-2010
Marek Jurek gociem Radia Zet

Marek Jurek by gociem programu Moniki Olejnik "Go Radia Zet" w Radiu Zet

Posuchaj rozmowy

Monika Olejnik: A gociem Radia ZET jest byy marszaek sejmu Marek Jurek, kandydat na prezydenta Prawicy Rzeczpospolitej, witam Monika Olejnik, dzie dobry.

Marek Jurek: Dzie dobry pani, dzie dobry pastwu.

Monika Olejnik: Panie marszaku, co wolno marszakowi Komorowskiemu, ktry jest jednoczenie i marszakiem i prezydentem, czeka go trudne zadanie, bo jest puste stanowisko po prezesie NBP, panu Skrzypku, ktry zgin tragicznie w katastrofie, co zrobi w sprawie IPN, Krajowej Rady itd.

Marek Jurek: Co wolno, to jedno, a co powinno robi to drugie dlatego, e z formalnego punktu widzenia, 131 artyku konstytucji marszaek ma wszystkie prawa prezydenta z wyjtkiem prawa do rozwizania parlamentu, a to si w ogle po wejciu w ycie konstytucji 13 lat temu nie zdarzyo i warunki rozwizywania parlamentu s bardzo teoretyczne, wic praktycznie marszaek ma uprawnienia prezydenta. Natomiast no powinien rozumie swoj funkcj, to jest funkcja, to jest zadanie przeprowadzenia pastwa przez trudny okres przejciowy, bo normalnie prezydent, przecie gdyby prezydent y do 23 grudnia peniby swoj funkcj, potem bymy mieli now kadencj. Ten kto by wygra wybory by peni j dalej, natomiast to jest sytuacja zupenie wyjtkowa i to jest zadanie przeprowadzenia pastwa przez trudn sytuacj i powinien wykonywa to w duchu konsolidacji opinii publicznej, stabilizacji sytuacji, unikania konfliktw, no stabilizacji pastwa, bo pastwo z natury rzeczy kiedy nie ma...

Monika Olejnik: Co na przykad powinien zrobi w sprawie IPN.

Marek Jurek: W sprawie IPN w moim przekonaniu bardzo rozsdna bya sugestia Jarosawa Gowina, ktry powiedzia, e najprawdopodobniej prezydent Lech Kaczyski skierowaby t ustaw do Trybunau Konstytucyjnego, to jest zreszt taka droga porednia via media pomidzy wetem a podpisaniem ustawy i to jest rzecz najprostsza, chocia ja rwnie dobrze uwaam, e rwnie dobra propozycja to po prostu weto w stosunku do tej ustawy i ponowna debata w parlamencie, albo w ogle odoenie tej sprawy, ktra nie jest konieczna. No zgin, znaczy zginli obaj, no bo i Adam Rybicki, ktry by rzecznikiem tej nowej ustawy i Janusz Kurtyka, obaj s ju, obu pami jest dzisiaj wita po prostu, obaj zginli i t ustaw spokojnie mona by odoy, to nie jest spr, ktry trzeba koniecznie w tej chwili rozstrzyga. W wypadku Narodowego Banku Polskiego...

Monika Olejnik: To trzeba sprawdzi, czy moe wiceprezes NBP prowadzi posiedzenia Rady Polityki Pieninej.

Marek Jurek: To po pierwsze, a po drugie terminy, dlatego e jeeli nie bdzie koniecznego przymusu mona spokojnie t decyzj zostawi dla wybranego prezydenta, nie dla marszaka sejmu penicego tymczasowo funkcj prezydenta.

Monika Olejnik: A jak pan ocenia to, co robi do tej pory marszaek sejmu, prezydent Bronisaw Komorowski.

Marek Jurek: No na nim jest trudny obowizek dziaania w tych warunkach. W moim przekonaniu, ja nie chc ocenia jako byy marszaek obecnego marszaka, ma bardzo cik rol, wykonuje swoje funkcje, jest przy zmarych, niektrzy mwi, e poziom empatii jest dostateczny, czy nie, to tego nie mona ocenia, bo nikt nie wie, co si dzieje wewntrz czowieka.

Monika Olejnik: No wanie.

Marek Jurek: Niezalenie od tego, jak to wyraa, no w moim przekonaniu kancelari prezydenta powinien pozostawi w spokoju, skoro naby uprawnienia prezydenta po prezydencie Kaczyskim no to jednoczenie no przej jego wsppracownikw i mgby z nimi normalnie pracowa, przecie to s wybitni urzdnicy pastwowi, tutaj wprowadzanie nagych zmian nie jest konieczne. Ja rozumiem czynnik zaufania, ale te trzeba mie wiadomo tego...

Monika Olejnik: Ale o tyle moe nie chodzi o czynnik zaufania tylko o to, e trzeba byo, e kancelaria uczestniczya w duej mierze w ceremonii pogrzebu, wic prawda...

Marek Jurek: No mwi, zadaniem penicego obowizki prezydenta, wykonujcego funkcje prezydenta jest przeprowadzenie pastwa stabilnie przez trudny okres przejciowy.

Monika Olejnik: Konieczne byo obsadzenia szefa Biura Bezpieczestwa Narodowego, mamy onierzy w Afganistanie, wic to stanowisko powinno by obsadzone.

Marek Jurek: Nie, no gen. Koziej jest uznanym autorytetem wojskowym, wic to dziaa po prostu.

Monika Olejnik: Panie marszaku, czy bdzie pan kandydowa.

Marek Jurek: Zgosiem kandydatur 13 lutego, po katastrofie smoleskiej przerwaem kampani i praktycznie ja jeszcze przez duszy czas kampanii jako takiej wznawia nie bd, znalazem si w bardzo przykrej sytuacji w poowie aoby, dlatego e jak wszyscy z nas chciaem j spokojnie przey, pojawiy si jakie dezinformacje w kwestii decyzji politycznych, ktre jakobym mia podejmowa w czasie aoby, przyjaciele, Piotrek Szembosz zadzwoni do mnie mwi wyda dementi, bo ludzie dzwoni, e wycofae si z ycia publicznego, czy wycofae si z kampanii prezydenckiej. Ja powiedziaem twardo adnych dementi nie bd wydawa, bo to s prawdopodobnie prowokacje mao odpowiedzialnych politykw, ludzi, ktrzy nie rozumiej czym jest aoba narodowa, i ktrzy w okresie aoby chcieliby albo wymusza deklaracje polityczne, albo eliminowa kandydatw itd., nie, ja postanowiem spokojnie nie reagowa na to. Wczoraj zadzwonia jedna z redaktorw PAP, powiedziaem spokojnie, e moja kandydatura jest aktualna, natomiast w tej chwili kampania si nie toczy, jutro pewnie prezydent, marszaek sejmu wykonujcy funkcj prezydenta ogosi kampani wyborcz wic moi koledzy w caej Polsce bd zbiera podpisy. Musz wiedzie, e maj po co to robi, ale mwi – z kampani jako tak poczekajmy, bo to jeszcze czas. Nie ma kandydatw, niektrzy kandydaci nie yj, dzisiaj jest pogrzeb jednego...

Monika Olejnik: Jerzego Szmajdziskiego, dzisiaj jest pogrzeb jednego z kandydatw.

Marek Jurek: Take mwi, niektrzy, dzisiaj jednego z kandydatw chowamy, prezydent nie yje, no wemy sobie, mwi z kampani zdymy, natomiast spoeczestwo nie powinno by dezinformowane, dlatego e w moim przekonaniu...

Monika Olejnik: Ale te trzeba pozna nazwiska tych, ktrzy bd kandydowa, prawda.

Marek Jurek: Tak i pozwlmy ich ugrupowaniom na spokojne przeprowadzenie tego procesu, wyonienia kandydatw. Na przykad suchaem jednego z przywdcw lewicy par dni temu, mwi, e oni chc t decyzj podejmowa po dzisiejszym pogrzebie i to jest zupenie zrozumiae, nie wczeniej.

Monika Olejnik: Czy sdzi pan, e prezes PiS bdzie kandydowa, jest namawiany przez swoich wsppracownikw.

Marek Jurek: No to jest po ludzku biorc no wyjtkowo cika sytuacja, wic ja mwi, ja nie chc tutaj absolutnie ingerowa w to. Wiadomo, e prezydentura prezydenta Kaczyskiego zostaa tragicznie przerwana, ona nie jest dokoczona, mimo e to byo osiem miesicy przed kocem regularnej kadencji, przed kampani, w ktrej na pewno prezydent by prezentowa racje swojej polityki, czy zapowiedzi na przyszo, zostaa przerwana i na pewno Jarosaw Kaczyski stanie przed takim pytaniem, czy on osobicie powinien by kontynuatorem tej pracy, ktr no Bg przerwa w stosunku do prezydenta Lecha Kaczyskiego. Ale to mwi, to jest bardzo trudna sytuacja, zostawmy to w spokoju, z gazet wiem, e prawdopodobnie to jest rzecz, ktra bdzie rozstrzygana pod koniec tego tygodnia, wic nie ma co przyspiesza.

Monika Olejnik: Panie marszaku, a jak pan patrzy na to, co si dzieje w mediach. Mam przed sob „Nasz Dziennik” i tytu „Piloci mogli zosta wprowadzeni w bd”.

Marek Jurek: Ja z jednej strony uwaam, e na wszystkie, wobec wszystkich okolicznoci tej katastrofy, ktrych wyjanienie chcielibymy pozna, no z jednej strony trzeba czeka na twarde dane, to znaczy na ustalenia ledztwa, na szczegow analiz, no analiza czarnych skrzynek si skoczya, ale efektw tego nie znamy. No wiadomo, e ju byo bardzo duo dezinformacji w tej sprawie, na przykad no pierwsza informacja bya taka, e samolot czterokrotnie podchodzi do ldowania, okazao si bzdur.

Monika Olejnik: No tak, ale jak pan patrzy na to, e si wprowadza ludzi w bd, jak si robi tak obsesj, e to KGB moe zrobio.

Marek Jurek: No wic mwi, to jest druga rzecz, e to wymaga jednak duej odpowiedzialnoci dlatego, e sowa maj swoje brzemi, natomiast no pewnych rzeczy nie unikniemy, no spory o to, jak zgin JFK tocz si od 40 paru lat, ca bibliotek mona by zapeni ksikami na ten temat i w Polsce bdzie zapewne podobnie, bo dopki bdzie Polska my t tragedi bdziemy pamita, bo nic takiego si nie zdarzyo nie tylko w Polsce, ale w ogle w wiecie zachodnim.
Cay wywiad:


rdo: Radio Zet, 20 kwietnia 2010 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]