Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-03-2010
Razem do wyborw! Powstaa Wsplnota Samorzdowa Prawicy

7 marca zostao podpisane samorzdowe porozumienie wyborcze pod nazw: Wsplnota Samorzdowa Prawicy. Porozumienie wystawi kandydatw w najbliszych wyborach samorzdowych do Sejmikw Wojewdzkich oraz - w zalenoci od sytuacji lokalnej - do samorzdw powiatowych, miejskich i gminnych.

Wrd sygnatariuszy porozumienia znaleli si m.in.:

Maciej Eckardt (Prezes Wsplnoty Maych Ojczyzn, b. wicemarszaek Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego), Andrzej Zapaowski (Prezes Podkarpackiej Ligi Samorzdowej), Bogusaw Dbski -Wicemarszaek Wojewdztwa Podlaskiego, Leszek Murzyn (Prezes Polskiego Forum Ludowo-Chrzecijaskiego Ojcowizna), Pawe uszcz (Wsplnota Samorzdowa Regionu dzkiego), Marek Jurek (Prawica Rzeczypospolitej).

Zaoyciele Wsplnoty deklaruj m.in. dziaanie na rzecz ksztatowania samorzdu terytorialnego, sucego wspieraniu praw rodziny, promujcego przedsibiorczo i rozwj szeroko rozumianej infrastruktury technicznej oraz spoecznej swoich spoecznoci.

Wrd celw Wsplnoty wymienione s m.in.: wybr kompetentnych i uczciwych wadz wojewdzkich oraz lokalnych, kierujcych si odpowiedzialnoci za swoje wsplnoty, niezalenych od naciskw ideologicznych, wspierajcych aktywno spoeczn obywateli i wsppracujcych ze rodowiskami spoecznymi, dla ktrych czowiek i jego przyrodzone prawa s podstaw dziaania. Fundamentem ideowym porozumienia jest chrzecijaska i obywatelska wizja ycia spoecznego.

Wsplnota Samorzdowa Prawicy zaprasza do wsppracy i tworzenia komitetw wyborczych wszystkie rodowiska “gotowe podj trud wsplnego wysiku na rzecz Polski silnych, wolnych i uczciwych samorzdw”.

Zawieramy samorzdowe porozumienie wyborcze Wsplnota Samorzdowa Prawicy - napisali sygnatariusze - i powoujemy komitet wyborczy na wybory samorzdowe w 2010r. do sejmikw wojewdzkich oraz - w zalenoci od sytuacji lokalnej - do samorzdw powiatowych, miejskich i gminnych. Radni wybrani z list Wsplnoty Samorzdowej Prawicy utworz w swoich Sejmikach i Radach wsplne kluby radnych.

Sygnatariusze niniejszego porozumienia deklaruj zgodne dziaanie na rzecz ksztatowania samorzdu terytorialnego, sucego wspieraniu praw rodziny, zarwno w wymiarze duchowym jak i materialnym, promujcego przedsibiorczo, rozwj szeroko rozumianej infrastruktury technicznej i spoecznej swoich spoecznoci, utrzymujcego akceptowalny spoecznie poziom cen usug komunalnych.

Naszym celem jest danie obywatelom szansy wyboru kompetentnych i uczciwych wadz wojewdzkich i lokalnych, kierujcych si odpowiedzialnoci za swoje wsplnoty, niezalenych od naciskw ideologicznych, wspierajcych aktywno spoeczn obywateli i wsppracujcych ze rodowiskami spoecznymi, dla ktrych czowiek i jego przyrodzone prawa, s podstaw dziaania.

Fundamentem ideowym naszego porozumienia jest chrzecijaska i obywatelska wizja ycia spoecznego, uznajca zasadnicze znaczenie wsplnot regionalnych i lokalnych dla ycia narodowego i dla ksztatowania postaw odpowiedzialnoci obywatelskiej. Polska potrzebuje dzisiaj silnych i zdrowych samorzdw, mocnych kompetencj i uczciwoci wybranych przedstawicieli, zakorzenionych w patriotyzmie i oddaniu sprawom Polski.

Wsplnota Samorzdowa Prawicy zaprasza do wsppracy i tworzenia komitetw wyborczych wszystkie rodowiska gotowe podj trud wsplnego wysiku na rzecz Polski silnych, wolnych i uczciwych samorzdw. Wczanie do niniejszego porozumienia kolejnych rodowisk bdzie si odbywa za zgod komitetu Wsplnoty Samorzdowej Prawicy.

Do sekretariatu Wsplnioty wybrani zostali Maciej Eckardt, Addrzej Zapaowski, Bogusaw Dbski i Marian Pika.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]