Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
25-02-2010
Nie ma zgody na przemoc wadzy wobec rodziny! - owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Ochrona ludzi przed przemoc domow stanowi oczywisty obowizek pastwa. Gdzie naturalne wsplnoty spoeczne przestaj dziaa, spoeczestwo musi broni poszczeglnych osb.

Przemoc w rodzinie jest tylko czci (i to ma czci) znacznie szerszego zjawiska, jakim jest przemoc domowa. Znacznie czciej dochodzi do niej w wypadku zwizkw nieformalnych. Trzeba o tym mwi otwarcie. Tymczasem fakt ten jest ukrywany ju w samym nazewnictwie prawnym. Wszelkie prby zastpienia pojcia „przemocy w rodzinie” – szerszym i waciwym (a przecie zawierajcym to pierwsze) pojciem „przemocy domowej” napotykaj do tej pory na niezrozumiay opr ze strony politykw partii rzdzcej i lewicy. A przecie tak jak otwarcie mwimy o rzadszych przypadkach przemocy w rodzinie, tak rwnie otwarcie musimy mwi o znacznie czstszych przypadkach przemocy w zwizkach nierodzinnych, nieformalnych, tzw. „wolnych”. Jest to tym bardziej potrzebne, e stanowi dowd, e to wanie rodzina – zwizek ludzi oparty na staych wzajemnych zobowizaniach – jest wsplnot dla dziecka najbezpieczniejsz, najlepiej gwarantujc jego prawa, jedyn zdoln zagwarantowa je w peni.

Ostatnim przykadem konkretnych dziaa skierowanych przez wadz przeciw rodzinie s propozycje przepisw zawartych w nowelizacji ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie, bezporednio ograniczajcych wolno rodziny, prawa wychowawcze rodzicw i prawa dzieci do wychowania.

Ustawa ta zakada powoanie tzw. zespow interdyscyplinarnych, ktre poddadz nadzorowi rodziny, w ktrych rodzice zostan oskareni np. o ograniczanie „wolnoci seksualnej” swoich dzieci. W tym celu nadzorcze zespoy bd dysponoway prawem przetwarzania wraliwych danych, w tym danych o stanie ich zdrowia i yciu rodzinnym.

Ustawa zakada, e pracownicy socjalni nabd prawo zabierania dzieci rodzicom bez decyzji sdu. W poradniku pracownika socjalnego, zamieszczonym na e-stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej (MPiPS) do form przemocy zaliczono m.in. krytykowanie zachowa seksualnych. Wynika z tego, e rodzice mog straci swe dzieci, bo – ostrzegajc je przed zagraajcymi im niebezpieczestwami – krytykowali na przykad przypadkowe kontakty seksualne, do jakich dochodzi w dyskotekach, czy inne formy rozwizoci.

Taka polityka godzi ju nie tylko w prawa rodziny, ale po prostu w normalne ycie spoeczne, ktrego nie ma bez przekazu wartoci moralnych, bez wychowania czowieka w poczuciu godnoci osobistej i odpowiedzialnoci moralnej.

Zagroenie nie jest teoretyczne, tym bardziej, e ostatnio mielimy do czynienia z kilkoma gonymi przypadkami odbierania rodzicom dzieci z powodu materialnego niedostatku czy yciowych problemw rodzin. Gony m.in. by przypadek maego Sebastiana na Lubelszczynie, zabranego rodzicom z powodu ich choroby i ubstwa.

Apeluj do prezydenta Lecha Kaczyskiego o jasne i zdecydowane wystpienie przeciw antyrodzinnym i antywychowawczym zaoeniom proponowanych zmian prawnych, a do premiera Donalda Tuska o ich natychmiastowe wycofanie.

Nie ma zgody na przemoc wadzy wobec rodziny!

(-) Marek Jurek
Lublin, 25 lutego RP 2010Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]