Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-12-2009
Owiadczenie przewodniczcego Prawicy Rzeczypospolitej – w odpowiedzi na wprowadzanie w bd opinii publicznej przez prezesa PiS, J.Kaczyskiego

Jarosaw Kaczyski – jako prezes Prawa i Sprawiedliwoci – ma prawo prowadzi tak polityk, jak uwaa za suszn. Moe nie szanowa politykw Prawicy – ale powinien szanowa opini publiczn i jej prawo do prawdy. Dlatego zmuszony jestem przekaza opinii publicznej fakty zwizane z nasz gotowoci do dwupartyjnej wsppracy z PiS.

Inicjatyw podjcia rozmw o dwupartyjnej wsppracy Prawicy Rzeczypospolitej z Prawem i Sprawiedliwoci zgosiem we wtorek 24 listopada w TV Trwam. Dzie pniej Jarosaw Kaczyski mwi w Raciborzu o rozmowach z jakimi („tymi”) panami. Kady ma swj styl – ale i to przyjlimy jako specyficzny gest dobrej woli. W cigu nastpnych dni miay miejsce wypowiedzi w istocie negujce partnerski dialog PiS z Prawic Rzeczypospolitej – wiceprezesa PiS Adama Lipiskiego oraz czonka Komitetu Politycznego Joachima Brudziskiego.

Mimo to, odpowiedzialnie traktujc podjt inicjatyw, poprosiem mojego zastpc, pana Pawa Kwaniaka, o podjcie kontaktu z posem Joachimem Brudziskim (czonkiem Komitetu Politycznego PiS), by za jego porednictwem przekaza wadzom PiS, e (1) jestemy gotowi do rozmw prezesw obu partii oraz e (2) Pawe Kwaniak jest upowaniony do uzgodnienia miejsca i czasu spotkania. Pawe Kwaniak rozmawia z Joachimem Brudziskim w poniedziaek 30 listopada. Joachim Brudziski zapowiedzia przekazanie tej sprawy Komitetowi Politycznemu PiS, ktry mia obradowa dwa dni pniej, tzn. we rod 2 grudnia, i kontakt z naszym przedstawicielem. Przez kolejny tydzie nie otrzymalimy adnej (konkretnej ani niekonkretnej) odpowiedzi, a przeciwnie – w poniedziaek 7 grudnia w Radio Kielce prezes Kaczyski stwierdzi, e nie jest zainteresowany adn partnersk wspprac. Nie znaem tej wypowiedzi gdy wieczorem tego samego dnia w TVN-24 stwierdziem, e – wobec braku pozytywnych reakcji PiS przez dwa tygodnie – spraw uwaam za zamknit; ale gdy przeczytaem dwie godziny pniej kieleck wypowied Jarosawa Kaczyskiego – w caoci potwierdzia nasz interpretacj braku jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze gesty dobrej woli.

To suma faktw dotyczcych naszej dobrej woli i niepodjcia dialogu przez PiS. Dobra wola nie moe by naiwna, dlatego skonkludowalimy zamknicie podjtej przez nas sprawy, zreszt po formalnie odrzucajcych dialog wypowiedziach PiS.

Zupenie natomiast nie rozumiem i uwaam za dziaanie gboko niewaciwe mieszanie przez Jarosawa Kaczyskiego do tej sprawy osb trzecich. Owszem, dostaem 27 listopada od wsplnego znajomego zaproszenie na na poy towarzyskie spotkanie, na ktrym wrd innych goci mia by Jarosaw Kaczyski, ale nie dotyczyo to dwustronnych relacji Prawicy i PiS. Natychmiast (przez szacunek dla czasu innych zaproszonych) stwierdziem, e nie mog w tym terminie si spotka ze wzgldu na nieprzekadalne obowizki, ale w osobnym i od razu przekazanym licie do gospodarza spotkania zaproponowaem ca sekwencj innych bliskich terminw. Sprawa jest udokumentowana. Cho zaznaczam, e nie dotyczyo to dwustronnych relacji Prawicy i PiS i nie wiem, po co o tym Jarosaw Kaczyski mwi – skoro i w tej sprawie nie podj adnego (ani uprzedniego, ani pniejszego) kontaktu.

Na koniec zwracam si z apelem do wadz Prawa i Sprawiedliwoci o szacunek dla Polakw, ktrzy gosowali na Prawic Rzeczypospolitej w cigu ostatnich dwch lat, i dla tych, ktrzy publicznie wyraaj poparcie dla naszych pogldw.

Zrobilimy, co moglimy na rzecz solidarnego budowania wikszoci na prawo od centrum. Swoj prac bdziemy kontynuowa samodzielnie, tak jak do tej pory, szanujc wszystkich – i mandat, ktry Polacy przekazuj popieranym przez siebie politykom i ugrupowaniom politycznym. Dziki nam sprawy samodzielnej polskiej polityki europejskiej, praw rodziny, cywilizacji ycia – maj reprezentacj polityczn.

(-) Marek Jurek
Warszawa, 10 grudnia RP 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]