Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
09-12-2009
Owiadczenie w sprawie zamknicia inicjatywy dwupartyjnej wsppracy Prawicy i PiS

P miesica temu zoylimy deklaracj o gotowoci podjcia partnerskiej dwupartyjnej wsppracy z Prawem i Sprawiedliwoci. Uwaalimy to za swj obowizek, tym bardziej, e tegoroczne wybory europejskie potwierdziy konkluzj ubiegorocznych wyborw uzupeniajcych do Senatu na Podkarpaciu, czyli nasz status pitej partii w Polsce. Rwnie badania opinii spoecznej przed wyborami prezydenckimi pokazuj, e istniej dzi dwa rodowiska zdolne budowa szersze poparcie spoeczne – PiS i Prawica. Potwierdzilimy wic gotowo partnerskiej i solidarnej wsppracy na rzecz budowy najszerszej wikszoci na prawo od centrum.

Nie by to pierwszy tego rodzaju akt dobrej woli, bo przecie zaraz po utworzeniu Prawicy Rzeczypospolitej deklarowalimy, e pozostajemy czci wikszoci parlamentarnej, przed wyborami uzupeniajcymi na Podkarpaciu w ubiegym roku odpowiedzielimy pozytywnie na apel posa do PE Andrzeja Zapaowskiego o wspln kandydatur wikszoci na prawo od centrum, wreszcie wielokrotnie – a szczeglnie w mojej ksice „Dysydent w pastwie PO-PiS” powtarzalimy, e po czasie bezwarunkowego poparcia katolickiego dla PiS, przyszed czas warunkowej wsppracy.

Nasza deklaracja dobrej woli zostaa odrzucona. PiS pod kierownictwem Jarosawa Kaczyskiego potwierdzi po raz kolejny, e kierujc si przede wszystkim partyjnym interesem nie potrafi myle w kategoriach solidarnoci i odpowiedzialnoci. Reprezentujc jedynie radykaln centro-prawic, dy do podporzdkowania sobie i izolacji ideowej prawicy. Idzie dalej drog, na ktr wszed torpedujc potwierdzenie w Konstytucji Rzeczypospolitej szacunku dla zasad cywilizacji ycia, a ktrej ostatnim aktem jest degradacja pozycji Polski w Europie poprzez zawarcie i ratyfikacj traktatu lizboskiego. Upr Jarosawa Kaczyskiego w realizacji tej polityki przyjmujemy z ubolewaniem, cho bez zaskoczenia.

Prawica Rzeczypospolitej kontynuuje dalej swoj prac nad samodzielnym – cho we wsppracy ze wspierajcymi nas rodowiskami spoecznymi – przygotowaniem przyszorocznych wyborw prezydenckich, samorzdowych i (gdy zostan ogoszone) parlamentarnych. Chcemy, by wybory te potwierdziy spoeczn si ideowej prawicy w Polsce. Naszym celem jest moralna odnowa polskiej polityki – przywrcenie w niej znaczenia zasad, przekona i odpowiedzialnoci.

(-) Marek Jurek, przewodniczcy
Warszawa, 9 grudnia RP 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]