Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-11-2009
Marek Jurek: Egzamin jednoci

Kolejn sensacj dnia staa si zdawkowa wypowied Jarosawa Kaczyskiego na temat potrzeby rozmw politycznych z przywdcami Prawicy Rzeczypospolitej i Polski Plus. Dzie wczeniej w TV Trwam sam mwiem o potrzebie takich rozmw, podobnie jak jeszcze wczeniej w mojej ksice i w wywiadach, w ktrych systematycznie powtarzaem, e min czas bezwarunkowego poparcia katolickiego dla PiS, czas na warunkow wspprac. Nie doczyta si tego Jerzy Robert Nowak. Bo problemem takiej wsppracy od pocztku byo monopolistyczne nastawienie PiS i jego zwolennikw. My szanujemy mandat radykalnej centro-prawicy, w imi prawdy i interesu publicznego nie zgadzamy si jedynie by „pastiszowy konserwatyzm” (okrelenie Jadwigi Staniszkis) zastpi i wyeliminowa realn polityk chrzecijasko-konserwatywn: zaangaowanie na rzecz cywilizacji ycia, praw rodziny, polsk polityk europejsk budujc siln opini chrzecijask w Europie.

W cigu najbliszych kilkunastu miesicy odbd si potrjne wybory: samorzdowe, prezydenckie i parlamentarne. Prawica Rzeczypospolitej jest gotowa do samodzielnego w nich startu, jak do tej pory. To nasz podstawowy kierunek pracy, bo tylko mandat wyranie potwierdzony przez wyborcw jest naprawd silny. Natomiast dc do zbudowania optymalnej wikszoci spoecznej – jestemy te gotowi do porozumie z partnerami zdolnymi do wsppracy na rzecz uzgodnionych celw narodowych oraz na zasadach szacunku i wzajemnoci w kwestiach odrbnych. Taka gotowo to dla nas kwestia solidarnoci i odpowiedzialnoci narodowej. Znamy zakres naszego mandatu, ale po dwch latach pracy moemy powiedzie, e reprezentujemy Polakw, bez ktrych niemoliwe byoby zwycistwo PiS nad PO przed czterema laty. A czy PiS jest gotw do takiej wsppracy? Sprawa nie jest prosta, nie tylko ze wzgldw znanych i oczywistych (brak zaangaowania PiS w sprawach cywilizacji ycia, traktat lizboski, dwuznaczne stanowisko w sprawie zachowania narodowej waluty, obrona pastwa partyjnego, wsppraca z postkomunistami w mediach publicznych, mieszanina imposybilizmu i tromtadracji w polityce europejskiej), ale rwnie najbardziej biecych, skoro redaktorem polityki spoecznej PiS ma by Joanna Kluzik-Rostkowska (wedug wasnej deklaracji – znacznie dalej od prawicy ni Gowin).

Kwesti podstawow jest samodzielno Prawicy Rzeczypospolitej jako gwaranta polityki chrzecijasko-konserwatywnej. Zdolno PiS do podjcia rzeczywicie partnerskiej wsppracy – to dla partii Jarosawa Kaczyskiego sprawdzian, ktry pokae czy PiS moe dziaa w warunkach jednoci prawicy, czy tylko – eliminacji prawicy.


Skomentuj - Blog Marka Jurka, listopad 2009 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]