Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
27-11-2009
gazeta.pl: Prawica Rzeczypospolitej i Polska Plus s gotowe do rozmowy z PiS

Polska Plus i Prawica Rzeczypospolitej s gotowe rozmawia z PiS o bliszej ni dotychczas wsppracy - deklaruj politycy z tych ugrupowa. Niewykluczone, e mogyby powstawa np. wsplne projekty ustaw.

Politycy koa poselskiego Polska Plus i ugrupowania Prawica Rzeczypospolitej przychylnie odnieli si do sw prezesa PiS Jarosawa Kaczyskiego, ktry, podczas spotkania z mieszkacami Raciborza, tumaczy, dlaczego, jego zdaniem, PiS opucili w przeszoci znani politycy, m.in. Marek Jurek i Ludwik Dorn. Jarosaw Kaczyski wyrazi nadziej, e niedugo uda mu si "z tymi panami spotka".

"Mam nadziej, e si spotkamy"

- Mwi tylko o spotkaniu. Mam nadziej, e si spotkamy, a czy si spotkamy - zobaczymy. Nie mog powiedzie, e na pewno tak bdzie, ale wydaje mi si, e sytuacja do tego dojrzaa - powiedzia lider PiS,. Pytanie o moliwo powrotu tych politykw do PiS, szef partii uzna za "zupenie przedwczesne".

Czonek Komitetu Politycznego PiS Jarosaw Zieliski podkreli, e zaproszenie prezesa PiS do rozmw jest cay czas aktualne. - Nie ma jednak decyzji politycznych w tej sprawie - zastrzeg.

- Jest zachta. Kto musi by pierwszy. Tylko wsppraca przyniesie sukces niektrym wsplnym racjom - podkreli Zieliski. Jako przykad udanej wsppracy poda poparty przez PiS projekt uchway, autorstwa Polski Plus, krytykujcej orzeczenie Europejskiego Trybunau Praw Czowieka, ktry wypowiedzia si przeciwko wieszaniu krzyy w klasach szkolnych we Woszech.

"Jestemy gotowi do rozmw z PiS"

Zieliski nie wykluczy, e moliwa byaby wsppraca PiS z Polsk Plus i Prawic Rzeczypospolitej np. przy tworzeniu wsplnych projektw ustaw, w - jak powiedzia - "sprawach oczywistych".

- Prawica Rzeczypospolitej jest gotowa do rozmw z PiS. Oczywicie musi by te mowa o bdach popenionych przez PiS przez ostatnie lata i o relacjach midzy naszymi partiami - powiedzia szef Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek, ktry opuci PiS w kwietniu 2007 r. w zwizku z brakiem poparcia wikszoci posw tego ugrupowania dla zmian w konstytucji w sprawie ochrony ycia pocztego.

Podkreli, e realna jest wsppraca midzypartyjna dotyczca wsplnych projektw, ale "jako dwch odrbnych podmiotw".

"Jest wiele moliwoci wsppracy"

- Jestemy na takim etapie, e prezydent Lech Kaczyski musi podejmowa decyzj o kandydowaniu w wyborach, ja musz tak decyzj podj, musz i inni. Jest rzecz odpowiedzialn, eby przed takimi decyzjami przekona si o skali moliwej wsppracy, jeli chodzi o interes publiczny - podkreli Jurek.

Polityk Polski Plus Jarosaw Sellin powiedzia, e gdyby pojawia si konkretna propozycja rozmw ze strony PiS, byaby ona przyjta. - Jest wiele moliwoci wsppracy - zaznaczy.

Sellin oceni, e ewentualne cilejsze wspdziaanie z PiS politykw takich jak Ludwik Dorn czy Kazimierz Micha Ujazdowski musiaoby by poprzedzone "szersz dyskusj na temat zmian wewntrz PiS". Sellin przypomnia, e Dorn i Ujazdowski opucili PiS po wyborach parlamentarnych w 2007 roku, kiedy bezskutecznie postulowali konieczne ich zdaniem reformy wewntrz partii.


rdo: gazeta.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]