Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
21-11-2009
Owiadczenie w obronie Krzya z dnia 21.11.2009

Owiadczenie przekazane na spotkaniu stowarzysze i ruchw katolickich Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu w dnia 21.11.2009


Dzi stajemy wobec spraw, ktre do niedawna zarwno w chrzecijaskiej Europie jak i w wolnej Polsce wydaway si niemoliwe. A jednak wojna z krzyem i tym samym wojna z Panem Bogiem powraca jako sposb na zaistnienie w wiadomoci opinii publicznej wszelkiej maci ludzi i grup powizanych ideologi ateizmu wojujcego ze wiatem wartoci, chrzecijaskiej tosamoci ludzi i narodw. Ta niedorzeczna przeciwna podmiotowoci czowieka walka prowadzi do pustki, do spoeczestw wynaturzonych a w konsekwencji zatomizowanych i podatnych na manipulacje. Zycie indywidualne i spoeczne bez i wbrew nauce chrzecijaskiej zmierza do przyjmowania postaw nihilistycznych i tworzy podatny grunt pod faszywe i zbrodnicze ideologie. Wiek XX pokaza Europie i wiatu co w praktyce dla cywilizacji znacz systemy i ideologie polityczne bez chrzecijaskiego wymiaru krzya. To krzy jako niezniszczalny, niewymazywalny z serc i pamici pokole symbol wiary chrzecijaskiej, jako podstawowy czynnik jestestwa czowieka i jego tosamoci w wiecie budowa si jednostek, spoecznoci i narodw Europy. To on pomaga przetrwa tragedie ludzi, ich rodzin i dramaty caych narodw. Wiara i przywizanie, nas Polakw, do symboli chrzecijastwa bya zawsze pomoc i nadziej w chwilach najtrudniejszych w historii. Do krzya symbolu mki ale rwnie nadziei i ycia zwracamy si wci w naszych mylach, sercach, chcemy aby towarzyszy nam i wspiera w podejmowanych dziaaniach.
Zatem zawsze pki ycia na tej ziemi bdziemy go broni wszdzie tam gdzie zechc nam krzy odbiera pod jakimkolwiek pozorem. Rwnie wtedy gdy bd posikowa si argumentami le i opacznie rozumianego prawa lub jego naduywania. Szczeglnie za wtedy gdy wystpuje si przeciw niemu w otoczce i z hasami przywizania do tradycji i wartoci szermujc zarazem pprawdami i faszywymi argumentami w celach zupenie przeciwstawnych deniom wsplnoty chrzecijaskiej i istocie naszej wiary. Bdziemy broni Krzya w domach, szkoach, miejscach pracy i kultu, wszdzie tam gdzie ludzie wiedzeni wiar i sercem chc go widzie i na nim budowa swoj przyszo. Krzy w Mudnikach w Stalowej Woli jest nie tylko symbolem wiary i przeznaczenia tego miejsca pod budow wityni ale jest te wyrazem woli spoecznej i wolnoci przekona . Wszak rwno i tolerancja dla ludzi wyznajcych wiatopogld laicki s wartociami najwyszymi. Ostatnie wydarzenia w Europie ,w tym wyroki europejskich trybunaw ,prowokowane przez siy lewicy i liberalizmu laickiego wymierzone w krzy i prbujce wyrugowa religi i kultur chrzecijask z ycia publicznego s nieprzypadkowe i wpisuj si w zorganizowany system budowy Europy bez jedynej prawdziwej i ostatecznej siy czowieka jak daje wiara i Bg ,bez ktrych humanizm i tolerancja to puste frazesy. .
Dla czonkw ruchw i stowarzysze katolickich, tysicy mieszkacw Stalowej Woli i wielkiej rzeszy Polakw obserwujcych konflikt a raczej problem stworzony przez le pojmowany interes miasta sposb jego rozwizania bdzie probierzem rozwoju sprawiedliwego ycia publicznego, rozumienia demokracji i jakoci sprawowania wadzy . wadzy mierzonej deniem do realizacji interesu publicznego a nie zaspakajania wasnych ambicji i mioci wasnej.
Panie Prezydencie Stalowej Woli jake moe pan nie widzie, e Pana dziaanie jest wymierzone wanie w ludzi i wiat wartoci, ktrych winien pan broni? Jake moe Pan nie dostrzega wasnych zaniedba i zaniechania obowizkw i przekrela wol tysicy mieszkacw Stalowej Woli. Miasta tak bolenie dowiadczonego w walce o podmiotowo czowieka, o obecno Kocioa Katolickiego i demokracji w yciu narodowym? Jakie prawo Pan posiada do okrelania ludzi bronicych rzeczy pryncypialnych i najwaniejszych w yciu jako ludzi o mentalnoci bolszewikw? Czy lekcewaenie aktywnoci ,woli i wiary mieszkacw , lekcewaenie planw i zamierze uchwalonych przez Rad Miasta nie wiadczy o czym zupenie innym . Czy wszczynanie i inscenizowanie pokazowego procesu ze wiadomoci wszystkich jego niekorzystnych medialnych i spoecznych konsekwencji dla miasta jak Pan to czyni to nie aby reminiscencja dziaa bdcych istot totalitarnego ustroju bolszewickiego nie znoszcego pojcia dobra wsplnego? Rozsdek i odpowiedzialno to cechy mdrego wodarza rozumiejcego wag zagadnienia, ktrego si podejmuje. Warto aby pamita Pan, e funkcja Prezydenta to nie tylko wadza to suba ludziom i Ojczynie nawet kiedy po stokro razy trzeba rozmawia na te same tematy i szuka porozumienia z ludmi majcymi w sercu poczucie odpowiedzialnoci i interesu spoecznego nie mniejsze przecie ni Pan. Wierz gboko w to aby dla Pana Prezydenta suba dobru publicznemu wizaa si rwnie na powrt ze sub Krzyowi witemu.

Marek Ciuraszkiewicz - Penomocnik Prawicy w Wojewdztwie witokrzyskim
Czonek Zarzdu i wiceprzewodniczcy Rady Politycznej Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]