Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
21-11-2009
Oświadczenie w obronie Krzyża z dnia 21.11.2009

Oświadczenie przekazane na spotkaniu stowarzyszeń i ruchów katolickich Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu w dnia 21.11.2009


Dziś stajemy wobec spraw, które do niedawna zarówno w chrześcijańskiej Europie jak i w wolnej Polsce wydawały się niemożliwe. A jednak wojna z krzyżem i tym samym wojna z Panem Bogiem powraca jako sposób na zaistnienie w świadomości opinii publicznej wszelkiej maści ludzi i grup powiązanych ideologią ateizmu wojującego ze światem wartości, chrześcijańskiej tożsamości ludzi i narodów. Ta niedorzeczna przeciwna podmiotowości człowieka walka prowadzi do pustki, do społeczeństw wynaturzonych a w konsekwencji zatomizowanych i podatnych na manipulacje. Zycie indywidualne i społeczne bez i wbrew nauce chrześcijańskiej zmierza do przyjmowania postaw nihilistycznych i tworzy podatny grunt pod fałszywe i zbrodnicze ideologie. Wiek XX pokazał Europie i światu co w praktyce dla cywilizacji znaczą systemy i ideologie polityczne bez chrześcijańskiego wymiaru krzyża. To krzyż jako niezniszczalny, niewymazywalny z serc i pamięci pokoleń symbol wiary chrześcijańskiej, jako podstawowy czynnik jestestwa człowieka i jego tożsamości w świecie budował siłę jednostek, społeczności i narodów Europy. To on pomagał przetrwać tragedie ludzi, ich rodzin i dramaty całych narodów. Wiara i przywiązanie, nas Polaków, do symboli chrześcijaństwa była zawsze pomocą i nadzieją w chwilach najtrudniejszych w historii. Do krzyża symbolu męki ale również nadziei i życia zwracamy się wciąż w naszych myślach, sercach, chcemy aby towarzyszył nam i wspierał w podejmowanych działaniach.
Zatem zawsze póki życia na tej ziemi będziemy go bronić wszędzie tam gdzie zechcą nam krzyż odbierać pod jakimkolwiek pozorem. Również wtedy gdy będą posiłkować się argumentami źle i opacznie rozumianego prawa lub jego nadużywania. Szczególnie zaś wtedy gdy występuje się przeciw niemu w otoczce i z hasłami przywiązania do tradycji i wartości szermując zarazem półprawdami i fałszywymi argumentami w celach zupełnie przeciwstawnych dążeniom wspólnoty chrześcijańskiej i istocie naszej wiary. Będziemy bronić Krzyża w domach, szkołach, miejscach pracy i kultu, wszędzie tam gdzie ludzie wiedzeni wiarą i sercem chcą go widzieć i na nim budować swoją przyszłość. Krzyż w Młudnikach w Stalowej Woli jest nie tylko symbolem wiary i przeznaczenia tego miejsca pod budowę świątyni ale jest też wyrazem woli społecznej i wolności przekonań . Wszak równość i tolerancja dla ludzi wyznających światopogląd laicki są wartościami najwyższymi. Ostatnie wydarzenia w Europie ,w tym wyroki europejskich trybunałów ,prowokowane przez siły lewicy i liberalizmu laickiego wymierzone w krzyż i próbujące wyrugować religię i kulturę chrześcijańską z życia publicznego są nieprzypadkowe i wpisują się w zorganizowany system budowy Europy bez jedynej prawdziwej i ostatecznej siły człowieka jaką daje wiara i Bóg ,bez których humanizm i tolerancja to puste frazesy. .
Dla członków ruchów i stowarzyszeń katolickich, tysięcy mieszkańców Stalowej Woli i wielkiej rzeszy Polaków obserwujących konflikt a raczej problem stworzony przez źle pojmowany interes miasta sposób jego rozwiązania będzie probierzem rozwoju sprawiedliwego życia publicznego, rozumienia demokracji i jakości sprawowania władzy . władzy mierzonej dążeniem do realizacji interesu publicznego a nie zaspakajania własnych ambicji i miłości własnej.
Panie Prezydencie Stalowej Woli jakże może pan nie widzieć, że Pana działanie jest wymierzone właśnie w ludzi i świat wartości, których winien pan bronić? Jakże może Pan nie dostrzegać własnych zaniedbań i zaniechania obowiązków i przekreślać wolę tysięcy mieszkańców Stalowej Woli. Miasta tak boleśnie doświadczonego w walce o podmiotowość człowieka, o obecność Kościoła Katolickiego i demokracji w życiu narodowym? Jakie prawo Pan posiada do określania ludzi broniących rzeczy pryncypialnych i najważniejszych w życiu jako ludzi o mentalności bolszewików? Czy lekceważenie aktywności ,woli i wiary mieszkańców , lekceważenie planów i zamierzeń uchwalonych przez Radę Miasta nie świadczy o czymś zupełnie innym . Czy wszczynanie i inscenizowanie pokazowego procesu ze świadomością wszystkich jego niekorzystnych medialnych i społecznych konsekwencji dla miasta jak Pan to czyni to nie aby reminiscencja działań będących istotą totalitarnego ustroju bolszewickiego nie znoszącego pojęcia dobra wspólnego? Rozsądek i odpowiedzialność to cechy mądrego włodarza rozumiejącego wagę zagadnienia, którego się podejmuje. Warto aby pamiętał Pan, że funkcja Prezydenta to nie tylko władza to służba ludziom i Ojczyźnie nawet kiedy po stokroć razy trzeba rozmawiać na te same tematy i szukać porozumienia z ludźmi mającymi w sercu poczucie odpowiedzialności i interesu społecznego nie mniejsze przecież niż Pan. Wierzę głęboko w to aby dla Pana Prezydenta służba dobru publicznemu wiązała się również na powrót ze służbą Krzyżowi Świętemu.

Marek Ciuraszkiewicz - Pełnomocnik Prawicy w Województwie Świętokrzyskim
Członek Zarządu i wiceprzewodniczący Rady Politycznej Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]