Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
24-11-2009
Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej – w związku z rządowymi zamiarami prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych

Zdecydowanie występujemy przeciw rządowemu projektowi prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych. Praktycznym skutkiem jego urzeczywistnienia byłaby likwidacja polskiego rynku kapitałowego i przeniesienie obrotu akcjami i obligacjami za granicę. Sprzedaż giełdy „inwestorowi strategicznemu” doprowadzi do sytuacji, w której GPW stanie się jedynie „końcówką” w komputerze zagranicznego właściciela. Uparcie forsowana koncepcja „inwestorów strategicznych” zarówno zmarnowała niepowtarzalną szansę, jaką niósł proces prywatyzacji na wzmocnienie polskiej klasy średniej i kształtowanie zdrowej struktury wolnego społeczeństwa, jak również do radykalnego osłabienia innowacyjności polskich przedsiębiorstw, z powodu przeniesienia za granicę ośrodków logistycznych i badawczo-rozwojowych, i tym samym możliwości kreowania gospodarki opartej o wiedzę.

Polskie podmioty gospodarcze obecnie mają możliwość emisji akcji na obcych giełdach, jednak ze względu na koszty i wymagania w pozyskaniu kapitału nie korzystają z tego mechanizmu. Giełda powinna być miejscem jak najtańszego spotkania krajowych oszczędności z polskimi pomysłami produktywnego ich wykorzystania, w celu rozwoju polskiej przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy w Polsce. Prywatyzacja doprowadzi do podwyższenia kosztów kapitału i tym samym utraty opłacalności dla wielu krajowych inwestycji. Dla oszczędzających w OFE prywatyzacja Giełdy Papierów Wartościowych będzie oznaczała niższe emerytury z filara kapitałowego.

Polski nie stać na prywatyzację Giełdy tylko po to żeby pojutrze, po doświadczeniu nieefektywności rynku kapitałowego, budować nową giełdę, która mogłaby konkurować z giełdą, którą rząd chce jutro sprywatyzować.

(-) Marek Jurek, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Marian Piłka, wiceprzewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 24 XI RP 2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]