Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
14-11-2009
Prawica Rzeczypospolitej w Małopolsce - Tarnowskie: Wspólnota z Prawicą do samorządu?

Wspólnota z Prawicą do samorządu?

Bieżąca sytuacja polityczna w kraju oraz wybory prezydenckie i samorządowe były przedmiotem konferencji prasowej zwołanej przez Prawicę Rzeczypospolitej w Tarnowie. W konferencji wziął udział Przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek.

- Polska nie tylko nie musiała zaakceptować Traktatu Lizbońskiego, ale nawet sam traktat mógł mieć lepszy kształt. Ostateczna ratyfikacja to wynik wszystkich błędów popełnionych w trakcie procesu negocjacji, zawierania i ratyfikacji – mówił w Tarnowie Przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej, Marek Jurek - Efekt tej sumy błędów to radykalne osłabienie pozycji Polski i Europy Środkowej w Unii, traktat demonstracyjnie odrzucający znaczenie chrześcijaństwa dla Europy i redefiniujący w duchu radykalnego liberalizmu wartości podstawowe Unii, zwiększający jej władzę bez żadnych dowodów większej solidarności w Europie, zachowujący tak niesprawiedliwe rozwiązania, jak niemieckie przywileje w zakresie pomocy publicznej czy dyskryminacja polskiego rolnictwa.

Odnosząc się do przyszłorocznych wyborów prezydenckich Marek Jurek stwierdził, że wyraża gotowość kandydowania, ostatecznej decyzji jednak jeszcze nie podjął. Nie tak dawno z apelem do Marka Jurka o kandydowanie na urząd Prezydenta RP zwróciła się grupa intelektualistów i działaczy społecznych. - Doświadczenia okresu budowy wolnej Polski wskazują na konieczność prowadzenia polskich spraw przez osoby o nieposzlakowanym życiorysie, troszczące się w pierwszej kolejności o dobro wspólne, odznaczające się głębokim patriotyzmem, poczuciem honoru i odpowiedzialności. Szczególnie teraz, kiedy nasz kraj bierze udział w strukturach Unii Europejskiej, potrzeba aby na jego czele stanął prawdziwy mąż stanu, twardo broniący interesu Polski. Uważamy, iż wymienione wyżej cechy oraz doświadczenie potrzebne do odpowiedzialnego sprawowania najwyższych urzędów posiada marszałek Marek Jurek – napisali w apelu.

Janusz Kwaśniak, Pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej na okręg tarnowski i członek Zarządu Krajowego Partii poinformował o planach Prawicy w zakresie przyszłorocznych wyborów samorządowych.
- Prawica Rzeczypospolitej podjęła się zadania budowy ponadpartyjnego komitetu wyborczego wyborców skupiającego różne środowiska o prawicowym rodowodzie. W skład komitetu wejdą nie tylko partie polityczne, ale też liczne stowarzyszenia i organizacje społeczne – mówi Kwaśniak.
Jak poinformował Janusz Kwaśniak, w stopniu zaawansowanym prowadzone są rozmowy ze Wspólnotą Małopolską Marka Nawary i wiele wskazuje na to, że Prawica Rzeczypospolitej pójdzie do wyborów z formacją obecnego Marszałka Województwa. Wolę współpracy wyraziły także Polska XXI, Stronnictwo PIAST, Polskie Forum Ludowo Chrześcijańskie OJCOWIZNA.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]