Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
21-09-2009
"Pami wojny i przyszo Europy" - artyku Marka Jurka w "Tygodniku Katolickim Niedziela"

Przeraajce milczenie towarzyszyo w kraju 70. rocznicy paktu Ribbentrop-Mootow. Jedynie oszczerstwa rosyjskiej telewizji spowodoway kilka zdawkowych wypowiedzi na ten temat. Rzd nie widzia potrzeby przypomina w tym dniu zbrodniczego porozumienia Niemiec i Zwizku Sowieckiego, zawartego w celu likwidacji Pastwa Polskiego po dwudziestu latach odzyskanej niepodlegoci. Jak echo encykliki „Summi Pontificatus”, w ktrej papie Pius XII podnis w 1939 r. gos w obronie Polski, zabrzmia wic gos z Rzymu Benedykta XVI: „Osservatore Romano”, oficjalny dziennik Stolicy Apostolskiej, przypomnia, e II wojna wiatowa zacza si od wsplnej agresji dwch mocarstw totalitarnych na Polsk. Raz jeszcze okazao si wic, e polska polityka moe mie oparcie w opinii chrzecijaskiej w Europie, pod warunkiem e bdziemy t opini budowa, a gos Ojca witego nie bdzie brzmia jak gos z innego wiata.
A Polsce potrzebne jest zrozumienie na szerszym forum europejskim. Erika Steinbach na Dniu Stron Ojczystych, w obecnoci kanclerz Angeli Merkel, oskarya Polsk o wypdzenie miliona Niemcw po (!) I wojnie wiatowej. Powojenne wysiedlenia miay by cigiem dalszym tego, co Polska zacza zaraz po odzyskaniu niepodlegoci. Rosyjska telewizja oskarya Drug Rzeczpospolit o przygotowywanie sojuszu z Hitlerem. Cele tych kamstw s jasne. Niemcy chc powojenne przesiedlenia, stanowice reakcj na potwornoci II wojny wiatowej, zrealizowane na podstawie poczdamskich decyzji mocarstw, przedstawi jako zamierzone i zaplanowane „wypdzenie”. A dzisiejszym przywdcom rosyjskim chodzi o odwrcenie uwagi od odpowiedzialnoci Zwizku Sowieckiego za wywoanie II wojny wiatowej. Na tym bowiem polega waciwa odpowiedzialno pastwa Stalina.
Niemcy miay rnych sprzymierzecw w okresie wojny. Rwnie takich, ktrzy – jak Finlandia i Rumunia, pastwa napadnite wczeniej przez Rosj komunistyczn – nie widzieli innej drogi obrony swojej niepodlegoci. Polityka sowiecka miaa inny charakter. Stalin chcia wojny w Europie, czeka na ni przez cae lata trzydzieste, pomg j wywoa, zacz t wojn od zaborw i zakoczy na zaborach oraz narzuceniu rzdw komunistycznych narodom Europy rodkowej. II wojna wiatowa bya wojn Hitlera i Stalina. Kada prba ich rehabilitacji jest grona dla Europy. Uchylanie tej zasady dla Stalina to porednie przyznawanie racji Hitlerowi, ktry przygotowujc swe zbrodnie, mwi, e nikt nie bdzie sdzi zwycizcw.
W Rosji za po pierwszym okresie prezydentury Borysa Jelcyna zacza si polityka systematycznej rehabilitacji Zwizku Sowieckiego. Uznano to za niezbdny element uprawomocnienia rosyjskich ambicji neoimperialnych. Szkoda, bo za Ewangeli mona powiedzie – jaki poytek dla narodu, jeli zdobdzie cay wiat, skoro poniesie szkody na wasnej duszy? To pytanie stawia kiedy Rosji Aleksander Isajewicz Soenicyn. Dzi my musimy je stawia, bo orientacja geopolityczna narodu nigdy nie jest wycznie jego spraw.
Orientacja geopolityczna zreszt to kwestia drugiego motywu antypolskiej kampanii historycznej. Zarzuty przeciw Polsce midzywojennej nie zrehabilituj ideologii wczesnych Niemiec i Rosji, mog jednak zrehabilitowa ide ich wsppracy w latach poprzedzajcych dojcie Hitlera do wadzy. Zrzucajc odpowiedzialno na dyktatorw, mona zdj realn odpowiedzialno z narodw. Tymczasem Polska po dowiadczeniu ostatnich dwustu lat ma prawo, by Niemcy nigdy nie podejmoway wsppracy z Rosj, ktr Polska odbiera jako zagroenie dla swojego bezpieczestwa i podstawowych interesw. Co wicej – Europa ma prawo (ze wzgldu nie tylko na histori, ale i na dzisiejsze zasady wsppracy), by Niemcy nie prowadziy (np. w dziedzinie energii) polityki lekcewacej bezpieczestwo partnerw deklarowanej jednoci europejskiej.
Dowiadczenie ostatnich dwustu lat zobowizuje Niemcy do szczeglnej polityki solidarnoci. Nie do mwienia o solidarnoci, ale do wsuchiwania si i brania pod uwag tego, co inni maj do powiedzenia na temat ich polityki. Prawem i zadaniem Polski w Europie jest o tym przypomina. Ci, ktrzy boj si, e bdziemy to robi – prbuj nam zamkn usta, oczerniajc przeszo naszego kraju.


rdo: Tygodnik Katolicki Niedziela, 36/2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]