Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
01-09-2009
Marek Jurek: Wielu pamitamy

Za najazd na Polsk odpowiedzialno spada nie tylko na jeden niemiecki rzd, ani nawet na nieokrelony nacjonalizm wypreparowany z niemieckiego ycia politycznego. Wszystkie demokratyczne rzdy Niemiec, wszystkie partie polityczne odmawiay uznania polskich granic od momentu odzyskania niepodlegoci przez Polsk po pierwszej wojnie wiatowej. Wszystkie te opowiaday si za antypolsk wspprac ze Zwizkiem Sowieckim. Hitler, sprzymierzajc si z pastwem Stalina, mg wystpowa w imieniu caej niemieckiej opinii publicznej. Do dzi nie moemy zrozumie dlaczego wspczesne Niemcy nie uznaj swej odpowiedzialnoci za t polityk po pierwszej wojnie wiatowej. Przeciwnie, gdy Eryka Steinbach w obecnoci kanclerz Merkel zniewaa Polsk Niepodleg nowymi pomwieniami – Niemcy cay czas podtrzymuj tamto powersalskie nastawienie. Tak jak tygodnik „Der Spiegel”, ktry wojn Hitlera usprawiedliwia ostatnio „utrat” przez Niemcy Poznania i Bydgoszczy po odzyskaniu niepodlegoci przez Polsk.

Druga wojna wiatowa zacza si w Wieluniu od razu tak, jak miaa potem wyglda w swych najbardziej mrocznych momentach. Zacza si nie od starcia oddziaw wojskowych, ale od nocnego napadu na bezbronn ludno. Nie zrobiy tego bandy SS, ale „zwyke” wojskowe lotnictwo. Nad ranem, o 4.30, na pice miasto zrzucono dziesitki bomb. Zgino tysic dwustu ludzi, niepodejrzewajcych, e nawet jeli wybuchnie wojna, przedmiotem ataku mog sta si pice rodziny. To bya zbrodnia wojenna. Oczywiste przepisy prawa nocn zbrojn napa na bezbronnych ludzi uznaj za akt kryminalny. Zreszt wystarczy do tego zwyky rozsdek. Mimo to zbrodnia ta po drugiej wojnie wiatowej nie zostaa ukarana. Nie chodzi w tej chwili o to by wskazywa palcem jakiego porucznika czy kapitana, ktrzy zrzucali te bomby. By moe nie wiedzieli kogo maj atakowa, ale kto wiedzia i wyda polecenie mordowania mieszkacw Wielunia, i ponosi za to odpowiedzialno. Naleao ukara winnych na waciwym szczeblu decyzji, ale cho zbrodnia ta wymagaa kary, trybunay powojennych demokratycznych Niemiec nie doszukay si tutaj winy, uznay t bandyck napa za zwyky akt dziaa wojennych.

Samoloty, ktre przeprowadziy ten bandycki napad, startoway z lotnisk midzy Wrocawiem a Opolem. Szkoda, e nie przypomniano o tym na niedawnym Dniu Stron Ojczystych w Berlinie. Tak wyglda bowiem prawda o polsko-niemieckim pograniczu i roli owych „stron ojczystych” w polskiej historii pierwszej poowy XX wieku.

Polska po drugiej wojnie wiatowej, po piciu latach cierpie, dziki ktrym pomoglimy cho czciowo ocali wolno Europy, sama nie odzyskaa niepodlegoci. Jednak elementarne poczucie sprawiedliwoci kazao zapewni Polsce bezpieczne granice. I mielimy prawo, aeby granice, ktre miay zabezpieczy ycie i istnienie naszego narodu, byy szanowane przez cay wiat, a szczeglnie przez Niemcy. Niestety dugie lata po wojnie przez nie wanie nie byy uznawane. Cigle dzisiaj jeszcze Niemcy podwaaj moralno-historyczne racje ustanowienia tych granic.

My dzisiaj, gdy mylimy o przyszoci, chcemy przede wszystkim w innych widzie dobro, chcemy widzie tych wszystkich, ktrzy wtedy rwnie po niemieckiej stronie przeciwstawiali si Hitlerowi, albo tych wszystkich, ktrzy po drugiej wojnie wiatowej zrozumieli zo hitlerowskich rzdw i postaw, ktre do tych rzdw doprowadziy. Tragedi najpierw zniewaanej, a potem napadnitej Polski, musimy wic przypomina nie tylko ze wzgldu na honor naszego kraju, ale i na uczciwo wobec Niemiec. To nasz obowizek wobec przyszoci Europy i cywilizacji chrzecijaskiej. Nard nie moe y bez pamici, ale nie ma pamici bez sumienia.

Dzisiaj woamy do naszych niemieckich ssiadw: nie zapominajcie Wielunia, nie zapominajcie niesprawiedliwoci, ktra do tego doprowadzia i pamitajcie o powinnoci zadouczynienia. Ofiarom nie zwrci si ycia, ale szacunek mona im odda – przez szacunek dla kraju, ktrego los podzielili


Skomentuj - Blog Marka Jurka, 1 wrzenia 2009 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]