Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
07-05-2009
Episkopat: głosujcie na ludzi w pełni reprezentujących stanowisko Kościoła

O poparcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego osób "w pełni reprezentujących stanowisko Kościoła katolickiego w sprawach etycznych oraz społecznych" zaapelowali do wiernych zgromadzeni na Jasnej Górze biskupi.
W opublikowanym komunikacie po obradach Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i biskupów diecezjalnych, hierarchowie podkreślili, że nadchodzące wybory do europarlamentu są okazją do opowiedzenia się za systemem zasad i wartości, opartym na etyce i odpowiedzialności.

Biskupi "apelują więc do wszystkich wiernych, by w tych wyborach wskazywali osoby w pełni reprezentujące stanowisko Kościoła katolickiego w sprawach etycznych oraz społecznych, szczególnie w kwestii ochrony życia ludzkiego oraz troski o małżeństwo i rodzinę. W ten sposób każdy z nas może w jakiejś mierze przyczynić się do odnowy chrześcijańskiego oblicza i kultury Europy" - czytamy w niedzielnym komunikacie.
Przypominając przypadającą 4 czerwca 20. rocznicę wyborów do Sejmu i Senatu, które w zasadniczy sposób wpłynęły na procesy przemian społecznych i gospodarczych w Polsce, biskupi zwrócili uwagę na "stopniowe kształtowanie się w Polsce postaw charakterystycznych dla społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie w obszarze aktywności samorządowej i gospodarczej", podkreśli jednak również niektóre negatywne zjawiska.
"Niestety, ten czas stał się również dla wielu okazją do poważnego nadużycia zaufania społecznego, a nawet do określonych manipulacji prawnych i ekonomicznych. Nierzadko prowadziło to do rozczarowań a nawet cierpień, co dzisiaj przejawia się m.in. zauważalną niechęcią do angażowania się i brania odpowiedzialności za życie społeczne. Jedyną szansą do zmiany tej sytuacji jest powrót do trwałych wartości i zasad z zakresu etyki życia gospodarczego i politycznego" - wskazali biskupi.

Hierarchowie uważają, że "duchowym początkiem przemian w Polsce i całej Europie Środkowowschodniej stała się już 30 lat temu pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny i treść jego nauczania". W komunikacie biskupi przypomnieli, że szczególną wartość dla narodu miała wtedy również modlitwa, której syntezą są słowa: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi; tej ziemi".

"Przywołując tamto wydarzenie ponawiamy to wielkie wołanie o moce Ducha Świętego i odnowę moralną całego Narodu. Niech nas w tej modlitwie wspiera Jasnogórska Królowa Polski" - napisali duchowni, wskazując, że okazją do ogólnopolskiego dziękczynienia za 20 lat wolnej Polski oraz za pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II w 1979 r. ma być II Dzień Dziękczynienia, obchodzony 7 czerwca w Warszawie.

Podczas sobotnich obrad kardynałowie, arcybiskupi i biskupi rozmawiali też o kapłaństwie, m.in. stałej formacji kapłanów oraz przygotowaniu ich do tej posługi. Ma to związek z ogłoszonym przez Benedykta XVI Rokiem Kapłańskim, który rozpocznie się 19 czerwca. Biskupi poparli inicjatywę papieża, wyrażając w ten sposób - jak napisali - "swoją jedność i solidarność z Ojcem Świętym, zwłaszcza w obliczu bezprecedensowych i nieuzasadnionych ataków niektórych mediów".

Rada Stała i biskupi diecezjalni zapoznali się ze stanem prac nad specjalnym dokumentem Episkopatu Polski na temat walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jego publikacja przewidziana jest na początek 2010 roku.

"Natomiast już teraz, gdy kryzys gospodarczy dotyka w naszej Ojczyźnie setek tysięcy ludzi, biskupi modlą się i zachęcają do modlitwy w intencji bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy. Modlą się także za sprawujących władzę w Polsce i decydujących o losach zakładów pracy, by w swoich decyzjach troszczyli się o dobro polskich obywateli i całych rodzin" - napisali biskupi, udzielając wszystkim wiernym swojego błogosławieństwa.
/pap/Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]