Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
02-05-2009
Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej o pilnej potrzebie zmian konstytucyjnych

Rocznica Konstytucji Majowej zawsze zobowiązuje do refleksji na temat stanu państwa i życia publicznego. A Polska dziś, tak jak przed dwustu laty, wymaga zasadniczej reformy konstytucyjnej. Wtedy wyzwaniem wewnętrznym była słabość militarna państwa – dziś wyzwaniem jest kryzys rodziny i zapaść demograficzna Polski. Polska u schyłku XVIII wieku musiała dostosować się do świata wzmożonej konkurencji mocarstw, gdzie bez naszego udziału dokonała się dwa pokolenia wcześniej rewolucja geopolityczna na naszych granicach. Dziś musimy zbudować swój wpływ na kształt współpracy europejskiej; bo albo będziemy wpływać na Unię Europejską, albo będziemy biernym przedmiotem jej wpływu.

1. Opowiadamy się zatem za wyraźnym potwierdzeniem w Konstytucji praw człowieka należnych dzieciom poczętym, zgodnie z projektem opracowanym przez sejmową Komisję Stefaniuka, który to projekt w RP 2007 uzyskał poparcie – wprawdzie niewystarczającej, ale – przygniatającej większości posłów.

2. Konstytucja musi potwierdzać podatkowe prawa rodziny, uznając za dobro społeczne wychowanie dzieci w rodzinie, którego koszty (na podstawowym poziomie) nie mogą być przedmiotem opodatkowania.

3. Dla podniesienia autorytetu państwa i przeciwdziałania partyjnej walce niszczącej życie publiczne potrzebna jest konsolidacja władzy państwowej, przez jednoznaczne potwierdzenie i wzmocnienie kompetencji Prezydenta jako piastuna władzy zwierzchniej.

4. Należy skreślić w Konstytucji wymóg proporcjonalności wyborów do Sejmu, co pozwoli na wprowadzenie wyborów większościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych. Jest to warunek przywrócenia w polityce znaczenia przekonań i osobistej odpowiedzialności.

5. W kontekście przynależności Polski do Unii Europejskiej należy zapisać w Konstytucji, że Polska na forum organizacji międzynarodowych, do których należy, działa na rzecz wartości cywilizacji chrześcijańskiej i kształtowania popierającej te wartości opinii międzynarodowej.

Wskazane wyżej najpilniejsze zmiany niezbędne są dla przełamania kryzysu społecznego, dla uporządkowania polskiej polityki europejskiej, dla podniesienia autorytetu państwa i uzdrowienia życia publicznego. Polska musi mieć Konstytucję odpowiadającą na realne wyzwania życia narodowego w XXI wieku.

(-) Marek Jurek
Przewodniczący Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]