Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
04-04-2009
"Zjazd Prawicy Rzeczypospolitej" - relacja w "Tygodniku Katolickim Niedziela"

Zjazd Prawicy Rzeczypospolitej, choć przemilczany przez część mediów, był wydarzeniem znaczącym. Marek Jurek powołał nasze ugrupowanie dwa lata temu, gdy centrale dominujących partii przeszkodziły w konstytucyjnym potwierdzeniu szacunku dla życia od poczęcia, a więc zagwarantowaniu, że Polska będzie państwem cywilizacji życia. Pesymiści mówili wówczas, że chrześcijańsko-konserwatywna partia, niemająca oparcia w wielkich pieniądzach, nie ma szans na rozwój. Radykalna centroprawica zapowiadała, że zrobi wszystko, by opinia chrześcijańska nie uzyskała samodzielnej reprezentacji politycznej.

Tymczasem Prawica Rzeczypospolitej, mimo działalności poza parlamentem, nie tylko przetrwała, ale w miarę upływu czasu coraz aktywniej uczestniczyła w debacie nad wszystkimi zasadniczymi problemami kraju, prezentując nie tylko własne stanowisko, ale przede wszystkim formułując długofalową strategię polityczną dla Polski. Było to szczególnie widoczne podczas ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, w wyniku której prezentowane stanowisko Prawicy Rzeczypospolitej zmusiło centroprawicową opozycję do rewizji wcześniejszej propagandy lizbońskiego „sukcesu” i bezkrytycznego poparcia dla traktatu. Wprawdzie PO i PiS przegłosowały ustawę ratyfikacyjną, jednak Prezydent poczuł się zmuszony zamanifestować rezerwę i wstrzymał ratyfikację. Dopiero po trzech miesiącach, w czerwcu, oparciem dla tego stanowiska stało się referendum irlandzkie.

Także debaty w sprawie moratorium ONZ chroniącego dzieci nienarodzone, sprawy zapłodnienia in vitro, kwestie obrony narodowego pieniądza oraz publikacje dotyczące kryzysu gospodarczego – były ważnym elementem kształtowania debaty publicznej, pomimo ograniczonych możliwości prezentacji stanowiska prawicy chrześcijańsko-konserwatywnej w mediach.

Poparcie społeczne dla naszej partii potwierdziły ubiegłoroczne uzupełniające wybory do Senatu na Podkarpaciu, gdzie pomimo miażdżącej przewagi dominujących partii politycznych byliśmy jedynym ugrupowaniem, które podjęło z nimi bezpośrednią walkę. Marek Jurek zdobył lepszy wynik niż kandydaci SLD, Partii Demokratycznej, Samoobrony, LPR razem wzięci. PSL nawet nie wystawił kandydata, popierając PO.

W marcowym Zjeździe wzięło udział ponad pięciuset delegatów i gości z całego kraju. Pokazaliśmy, że polityka oparta na poświęceniu i odpowiedzialności może zrównoważyć finansową przewagę partii dominujących, opierających się na państwowym finansowaniu. Prawica Rzeczypospolitej staje się dziś dla partii dominujących alternatywą, bo w stytuacji degradacji polityki do poziomu zachłannej walki o władzę chce przywrócić polityce godność, powagę i odpowiedzialność, płynącą z przekonań. Prawica ma tytuł, by o tym mówić, bo kieruje nią Marek Jurek, jedyny polityk, który dla własnych przekonań zrezygnował ze stanowiska i władzy. Odnowa życia publicznego, przywrócenie moralnych standardów w polityce, wprowadzenie okręgów jednomandatowych wiążących posłów bardziej z wyborcami niż z bossami partyjnymi, likwidacja finansowania partii politycznych z budżetu – stanowiły istotny wątek przemówienia programowego Marka Jurka.

Program Prawicy obejmuje całość życia narodowego. Znalazło to wyraz w dokumencie „Silna Polska dla cywilizacji życia”. W programie tym, skoncentrowanym na budowie silnej Polski, priorytetem jest zaangażowanie na rzecz cywilizacji życia w Polsce i poprzez politykę polską – w Europie i w świecie, na rzecz realizacji praw rodziny i polityki prorodzinnej, przezwyciężania kryzysu gospodarczego i budowy silnej opinii chrześcijańskiej w życiu publicznym Polski i Unii Europejskiej. Właśnie ten wymiar zaangażowania jest znamienną cechą polityki Prawicy Rzeczypospolitej, co podkreśla sam tytuł programu. Na znaczenie tego wymiaru zwrócił szczególną uwagę jeden z honorowych gości zjazdu – dr Antoni Zięba. Prof. Jacek Bartyzel mówił o zagrożeniach współczesnej cywilizacji, a pierwszy marszałek Sejmu wolnej Polski – prof. Wiesław Chrzanowski wskazywał na potrzebę „stronnictwa wielkiego celu” w polskiej polityce, dziś zdominowanej przez walki partyjne. Wśród zagadnień dyskutowanych na Zjeździe znalazły się także kwestie polityki europejskiej i wyborów. Marek Jurek sformułował zasadę polityki europejskiej w stwierdzeniu: „Tylko tyle wspólnych instytucji i kompetencji Unii Europejskiej, ile naprawdę wspólnych interesów państw narodowych i wspólnych wartości naszej cywilizacji”.

Zjazd uformował władze statutowe Prawicy. Jednak jego znaczenie polega przede wszystkim na fakcie, że Prawica Rzeczypospolitej pokazała realną alternatywę dla ogarniętej kryzysem polityki i śmiało sformułowała odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi współczesna Polska.

Marian Piłka

Tekst ukazał się na stronie www.niedziela.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]