Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-03-2009
"Konstytucja musi potwierdza podatkowe prawa rodziny, uznajc za dobro spoeczne wychowywanie dzieci w rodzinie"

7.3.Warszawa (PAP) - Naprawa polskiego ycia politycznego poprzez wprowadzenie jednomandatowych okrgw wyborczych i zlikwidowanie finansowania partii oraz ochrona praw rodziny - to gwne tezy programu politycznego Prawicy Rzeczypospolitej, jakie przedstawi w sobot na kongresie szef partii Marek Jurek.

I Zjazd Prawicy Rzeczypospolitej odby si w Warszawie. Partia utworzona w kwietniu 2007 r., po tym jak wczesny marszaek Sejmu Marek Jurek opuci Prawo i Sprawiedliwo na tle sporu o zmiany w konstytucji dotyczce ochrony ycia od momentu poczcia.

Wrd obecnych na zjedzie goci byli m.in. twrca ZChN, b. marszaek Sejmu, prof. Wiesaw Chrzanowski, prezes PSL Piast i pose do Parlamentu Europejskiego Zdzisaw Podkaski oraz przewodniczcy rady politycznej Naprzd Polsko, europose Dariusz Grabowski.

W wystpieniu programowym Marek Jurek podkreli, e najwikszym wyzwaniem jakie stoi przed jego ugrupowaniem jest naprawienie polskiej polityki.

"Dzisiaj polsk polityk wikszo obywateli odbiera jako chor, poniewa posowie s ubezwasnowolnieni przez wasne partie polityczne, bez konsultacji z ktrymi, boj si reprezentowa prawdziwe swoje pogldy" - oceni.

Wedug niego, aby zmieni ten stan rzeczy naley skreli z konstytucji wymg proporcjonalnoci wyborw do Sejmu, co pozwoli na wprowadzenie wyborw wikszociowych w jednomandatowych okrgach wyborczych; naley te zlikwidowa publiczne finansowanie partii politycznych z budetu pastwa.

"Tylko poprzez wprowadzenie jednomandatowych okrgw wyborczych i odebranie partiom narzdzia uzalenienia posw jakim jest finansowanie publiczne, mona uzdrowi polsk polityk, aby bya ona prawdziwym gosem wyborcw" - mwi Jurek.

Inn zasadnicza tez programow jego partii jest "ochrona cywilizacji ycia i praw rodziny".

"Opowiadamy si za wyranym potwierdzeniem w konstytucji praw czowieka nalenych dzieciom pocztym oraz za uruchomieniem konsekwentnej polityki praw rodziny i solidarnoci z rodzinami, a wic obnianiu podatku dla rodzin jako priorytet, co odbieramy jako dziaanie nie tylko solidarnociowe ale take gospodarcze" - mwi byy marszaek Sejmu.

Jak podkreli, konstytucja musi potwierdza podatkowe prawa rodziny, uznajc za dobro spoeczne wychowywanie dzieci w rodzinie, ktre powinno korzysta ze wsparcia pastwa.

Przewodniczcy Prawicy oceni, e w dobie kryzysu naley stawia na rozwj przedsibiorczoci poprzez klasyczne instrumenty, ktre do tej pory nie byy stosowane. Wymieni w tym kontekcie: tani dostpny kredyt sprzyjajcy przedsibiorcom oraz ulgi podatkowe dla firm tworzcych nowe miejsca pracy.

Owacje w czasie przemwienia Jurka wzbudziy jego sowa: "Chodcie z nami". Polityk wytumaczy PAP, e ten apel skierowa do tych ugrupowa prawicowych, dla ktrych wartoci prawicowo-konserwatywno - chrzecijaskie maj najwiksze znaczenie.

Pytany, z kim Prawica Rzeczypospolitej wystartuje w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego powiedzia, e cay czas tocz si w tej sprawie rozmowy z zaprzyjanionymi partiami m.in.. Naprzd Polsko i Stronnictwem Piast.

W miniony czwartek Marek Jurek poinformowa, e bdzie liderem warszawskiej listy kandydatw tej partii w eurowyborach. Listy kandydatw Prawicy Rzeczypospolitej do europarlamentu maj by gotowe w cigu miesica. (PAP)

agy/ par/

Depesza PAP z dnia 7 marca 2009 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]